foto Piotr Ślipiński

dr Hanna Panagiotopoulou

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. 22 629 32 21, wew. 156

Research interests:

Conservation and population genetics, genetic research on sturgeon, ancient DNA

Publications:

 1. Panagiotopoulou H, Austin JD, Zalewska K, Gonciarz M, Czarnogórska K, Gawor J, Weglenski P, Popovic D (2017) Microsatellite Mutation Rate in Atlantic Sturgeon (Acipenser oxyrinchus). Journal of Heredity (in press).

 2. Adamek D, Rzepkowska M, Panagiotopoulou H, Ostaszewska T, Kamaszewski M, Kolman R, Fajkowska M (2017) Morphological differences of white muscle fibers and genetic diversity of fast and slow growing Atlantic sturgeons (Acipenser oxyrinchus). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, in press.

 3. Panagiotopoulou H, Baca M, Baca K, Sienkiewicz P, Ślipiński P, Żmihorski M (2016) Genetic identification of a non-native species introgression into wild population of the field cricket Gryllus campestris (Orthoptera: Gryllidae) in Central Europe. European Journal of Entomology 113: 446–455.

 4. Krajcarz M, Makowiecki D, Krajcarz MT, Masłowska A, Baca M, Panagiotopoulou H, Romańska A, Bednarczyk J, Gręzak A, Sudoł M (2015) On the trail of the oldest domestic cat in Poland. An insight from morphometry, ancient DNA and radiocarbon Datong International Journal of Osteoarchaeology. DOI: 10.1002/oa.2471.

 5. Popovic D, Baca M i Panagiotopoulou H (2015) Complete mitochondrial genome sequences of Atlantic sturgeon, Acipenser oxyrinchus oxyrinchus, Gulf sturgeon, A. o. desotoi and European sturgeon A. sturio (Acipenseriformes: Acipenseridae) obtained through next generation sequencing. Mitochondrial DNA, 28:1-3.

 6. Panagiotopoulou H, Baca M, Baca K, Stankovic A i Żmihorski M (2015) Optimization and validation of a multiplex assay for microsatellite loci analysis in the field cricket, Gryllus campestris (Orthoptera: Gryllidae). Journal of Asia-Pacific Entomology 18, 421–424.

 7. Panagiotopoulou H, Popovic D, Kleszcz S, Stankovic A (2014) Ocena zmienności genetycznej narybku certy użytego do zarybień dorzecza Wisłoki. Conference materials „Wylęgarnia 2014”: „Wylęgarnictwo organizmów wodnych a bioróżnorodność” eds. Z. Zakęś, K. Demska-Zakęś, A. Kowalskiej, Olsztyn 2014; 89-103.

 8. Panagiotopoulou H, Popovic D, K Zalewska, P Weglenski, Stankovic A (2014) Microsatellite multiplex assay for the analysis of Atlantic sturgeon populations. Journal of Applied Genetics, 55, 505–510.

 9. Popović D, Panagiotopoulou H, Baca M, Stefaniak K, Mackiewicz P, Makowiecki D, King TL, Gruchota J, Weglenski P, Stankovic A (2014) The history of sturgeon in the Baltic Sea. Journal of Biogeography, 41 (8), 1590–1602.

 10. Panagiotopoulou H, Baca M, Popovic D, Weglenski P, Stankovic A (2014) A PCR-RFLP based test for distinguishing European and Atlantic sturgeons. Journal of Applied Ichthyology 30, 14–17.

 11. Popovic D, Panagiotopoulou H, Kleszcz M, Baca M, Rutkowski R, Heese T, Weglenski P, Stankovic A (2013) Restitution of vimba (Vimba vimba, Cyprinidae) in Poland: genetic variability of existing and restored populations. Ichthyological Research, 60 (2), 149-158.

 12. Galimova DN, Popović D, Panagiotopoulou H, Askeyev IV, Askeyev OV (2013) Preliminary Results Of Ancient DNA Analysis Of Fish Remains From Archaeological Sites. The Third Russian Scientific Conference with International Participation. The dynamics of modern ecosystems in the Holocen, Kazan, Tatarstan Republic, Russia. Conference materials.

 13. Panagiotopoulou H, Popovic D, Stankovic A, Kolman R, Raczkowski M i Szczepkowski M (2012) Badania genetyczne biologicznego materiału wyjściowego do prac nad restytucją jesiotra bałtyckiego (Acipenser oxyrinchus oxyrinchus Mitchill) w Polsce. Komunikaty Rybackie 6 (131), 15-18.

 14. Ławicki Ł, Panagiotopoulou H i Żmihorski M (2010) Występowanie gniewosza plamistego (Coronella austriaca Laurenti, 1768) w Dolinie Dolnej Odry. Chrońmy Przyr. Ojcz. 67 (5): 466–473.

 15. Kozakiewicz, M., Gortat, T., Panagiotopoulou, H., Gryczyńska – Siemiątkowska, A., Rutkowski, R., Kozakiewicz, A. and Abramowicz, K. (2009) Genetic spatial structure of two rodent species: bank vole (Myodes glareolus) and yellow-necked mouse (Apodemus flavicollis) – the role of distance and habitat barriers. Animal Biology 59 (2), 169-187.

 16. Popovic D, Panagiotopoulou H, Gruchota J, Makowiecki D, Węgleński P and Stankovic A, (2008). Program restytucji jesiotra w Polsce w oparciu o analizy antycznego DNA. Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, eds..  R. Kolmana i A. Kapusty, ISBN 978-83-60111-25-3, 203-210.

 17. Stanković A, Panagiotopoulou H, Węgleński P and Popović D (2007) Badania genetyczne nad jesiotrem w związku z programem jego restytucji w wodach Polski. Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, eds.. R. Kolmana, ISBN 978-83-60111-14-7, 21-23.

Popular science articles:

 1. Kaczmarczyk P i Panagiotopoulou H (2014) Certa - ryba niezwykła. Biologia w szkole, Czasopismo dla nauczycieli, April, 2, 26-32.

 2. Popović D i Panagiotopoulou H (2010) Markery genetyczne w ekologii molekularnej. Praca przeglądowa. Biologia w szkole. Czasopismo dla nauczycieli, July/August, 4, 324 (LXIII), 39-46.

 3. Michalska-Parda A i Panagiotopoulou H (2010) CSI w ekologii, czyli jak śledzić, przewidywać i wpływać na losy gatunków. Biologia w szkole, Czasopismo dla nauczycieli, Mai/June, 323 (LXIII), 5-18.

 4. Popovic D i Panagiotopoulou H (2008) Genetyczne podstawy restytucji jesiotra w Polsce. Biologia w szkole, czasopismo dla nauczycieli, March/April, 311 (2). Biologia w szkole. Czasopismo dla nauczycieli.

 

Research projects:

2011-2015      Grant KBN NR N N304 174140 regarding the Phylogeographic analysis of the European and Atlantic sturgeon in Europe and North America. Head of the Project.

2011-2014      Project POIS-05.02.00-00-182/09-00 regarding restoration of the Wisłoka’s River and its tributaries ecological corridor patency. Contractor.

2010-2015      Grant MNiSW NR 12012910 regarding the modern technologies in sturgeons rearing. Contractor.

2010-2015      Grant ZPB/62/72380/IT2/10 regarding genetic analysis of commercially important fish species in context of their population recovery in Polish waters. Contractor.

2009-2013      Grant KBN NN304 145537 regarding the Genetic, behavioral and morphologic consequences of clear-cuts colonization by the typical open habitat species – field cricket. Contractor.

2007-2014      Project finance by the UE „Fish 2007-2013” regarding the optimization rearing of Atlantic sturgeon and its experimental shocking. Contractor.