Unia Europejska

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 10 stycznia 2021 roku zmarł

nasz serdeczny Kolega i Przyjaciel,

dr Waldemar Mikołajczyk

wieloletni pracownik naukowy Muzeum i Instytutu Zoologii PAN,

entomolog, popularyzator nauki,

Człowiek wielkiego serca, życzliwy wszystkim.

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Dyrekcja, koleżanki i koledzy, przyjaciele z MiIZ PAN

Pogrzeb rozpocznie się w piątek 5 lutego o godz. 11 w kościele parafialnym w Radziejowicach

WMikolajczyk