Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Muzeum i Instytutu Zoologii 
Polskiej Akademii Nauk
Biblioteka
ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa


e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefony:
* czytelnia i wypożyczenia, informacja o zbiorach: (22) 629 32 21 w. 59, 52
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

* wypożyczalnia międzybiblioteczna: (22) 629 32 21 w. 59
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

* sprzedaż wydawnictw: (22) 629 32 21 w. 15
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pracownia Skanowania powstała w 2011 roku w celu realizacji projektu Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych, w ramach którego zeskanowaliśmy ponad 2 miliony stron różnego rodzaju publikacji ze zbiorów 16 instytutów naukowych PAN biorących udział w projekcie. Dzięki temu posiadamy dzisiaj nie tylko rzadkie w Polsce, specjalistyczne zaplecze techniczne, wyszkolonych pracowników, ale również ogromne doświadczenie w digitalizacji materiałów poligraficznych.

Dysponujemy nielicznymi w Polsce automatycznymi skanerami do skanowania książek ScanRobot 2.0 MDS, skanerem Bookeye 3, stołem reprodukcyjnym Kaiser z aparatem fotograficznym Nikon D700, automatycznym skanerem do dokumentów Canon DR-G1130, skanerem do negatywów i diapozytywów Epson Perfection V750 Pro oraz skanerem Crowley Mekel V200 ViewScan do mikrofilmów.

[Treventus] ScanRobot 2.0 MDS
Skaner umożliwia automatyczne skanowanie książek (druków zwartych) , których format stron zawiera się w przedziale od 50x50 mm do 320x320 mm. Maksymalny rozmiar książki wynosi 355x355x150 mm. Kąt rozwarcia kołyski jest nie większy niż 60°. Skaner wykorzystuje białe światło bez ultrafioletu (UV) i podczerwieni (IR) generowane przez diody (LED). Maksymalna rozdzielczość skanów wynosi 400 ppi przy 30-bitowej głębi koloru RGB. Formatami wyjściowymi są pliki GIF, BMP, TIFF, JPEG, PNG, PDF, DjVu, XML.

   

[Image Access] Bookeye 3
Skaner umożliwia ręczne skanowanie książek (druków zwartych) oraz innych druków, rycin i fotografii [na nietransparentnym podłożu], których format jest nie większy niż 520x640 mm (A2). Grubość książki nie powinna przekraczać 90 mm. Skaner posiada matrycę CCD o rozdzielczości 22800 px i wykorzystuje białe światło bez ultrafioletu (UV) i podczerwieni (IR) generowane przez diody (LED). Maksymalna rozdzielczość skanów wynosi 600 ppi przy 36-bitowej głębi koloru RGB. Formatami wyjściowymi są pliki TIFF, JPEG, PDF.

   

[Epson] Perfection V750 Pro
Skaner umożliwia ręczne skanowanie materiałów transparentnych i
nietransparentnych formatu maksymalnie 216x297 mm (A4), negatywów i diapozytywów małego oraz średniego formatu o gęstości optycznej nie przekraczającej 4. Maksymalna rozdzielczość skanów wynosi 6400 ppi przy 48-bitowej głębi koloru RGB.

   

[Crowley] Mekel V200 ViewScan
Skaner umożliwia ręczne skanowanie mikrofilmów o gęstości optycznej nie przekraczającej 3,8. Posiada matrycę CCD i wykorzystuje białe światło.
Maksymalna rozdzielczość skanów wynosi 600 ppi przy 16-(?)-bitowej głębi szarości. Formatami wyjściowymi są pliki BMP, TIFF, JPEG, PDF.

   
Stanowisko fotograficzne do reprodukcji
Aparat: Nikon D700
Obiektyw: Nikkor 60 mm f/2,8G ED AF-S Micro
Rozdzielczość matrycy: 36 x 23.9 mm (FX) CMOS, 3:2, całkowita liczba pikseli: 12.87 Mpix,
Oświetlenie: 2x Kaiser HF Lighting Unit 4 x 55 watt, 5400K, odwzorowanie barw 1A (DIN 50 35) Ra=90-100

Czytelnia czynna: poniedziałek - piątek w godz. 8.30 - 15.30.

 

Kontakt: tel. (22) 629 32 21 w. 59, 52; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dostępna dla wszystkich zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

Wypożyczalnia czynna: poniedziałek - piątek w godz. 8.30 - 15.30

 

Kontakt: tel. (22) 629 32 21 w. 59, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biblioteka udostępnia swoje zbiory innym bibliotekom i instytucjom zgodnie z Regulaminem Czytelni i Wypożyczalni Biblioteki Muzeum i Instytutu Zoologii PAN.

Otwarcie konta wypożyczeń następuje na podstawie złożonej deklaracji, zawierającej wzór pieczęci instytucji, podpis kierownika, wzór podpisu osoby upoważnionej do prowadzenia wypożyczeń oraz zobowiązanie do stosowania się do wymogów Regulaminu Biblioteki.

Biblioteka MiIZ PAN sprowadza i udostępnia materiały z innych bibliotek krajowych dla pracowników Instytutu po złożeniu zamówienia.

Wypożyczanie materiałów z zagranicy prowadzi wyłącznie Biblioteka Narodowa.

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc do Wypożyczalni Międzybibliotecznej.

W ramach wypożyczeni międzybibliotecznych wykonujemy kopie z materiałów dostępnych w bibliotece z poszanowaniem praw autorskich. Pozyskane w ten sposób materiały mogą być wykorzystywane przez zamawiających wyłącznie na własny użytek do celów badań naukowych i wymiany informacji naukowej.

Katalogi Biblioteki Muzeum i Instytutu Zoologii PAN

 

 

 • Katalog ON-LINE (Główny katalog Biblioteki tworzony od roku 1996, dostępny  w systemie Horizon)

Wejście

 • Komputerowy Katalog Kartkowy (Zeskanowane katalogi  tradycyjne czyli  alfabetyczny, czasopism oraz rzeczowy - dostępne w wersji elektronicznej. Stan na 31 grudnia 2011 r. - wszystkie pozycje zakupione po tym terminie są odnotowane jedynie w Katalogu on-line)

Wejście

 • Repozytorium Cyfrowe Muzeum i Instytutu Zoologii PAN(Repozytorium zawierające  zdigitalizowane materiały ze zbiorów Biblioteki oraz Archiwum MiIZ)

Wejście

 • Baza dorobku naukowego pracowników Muzeum i Instytutu Zoologii PAN

Wejście

Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych

Informacje o projekcie

Biblioteka Muzeum i Instytutu Zoologii PAN uczestniczy w budowie Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych. Projekt realizowany jest w okresie od marca 2010 do marca 2014 i finansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 2.  Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki w ramach poddziałania 2.3.2 Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej.
Zasadniczym celem Projektu jest utworzenie ogólnodostępnego w sieci Internet, ponadregionalnego, multidyscyplinarnego, pełnotekstowego, przeszukiwalnego Repozytorium Cyfrowego złożonego ze zdigitalizowanych publikacji naukowych, materiałów archiwalnych, dokumentacji badań oraz piśmienniczego dziedzictwa kulturowego wyselekcjonowanych ze zbiorów 16 polskich instytutów naukowych oraz ich bibliotek tworzących Konsorcjum Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych, na którego czele stoi Muzeum i Instytut Zoologii PAN.
Celami szczegółowymi Projektu są:

 • modernizacja infrastruktury naukowo-badawczej i informatycznej 16, jednych z najlepszych polskich jednostek naukowych reprezentujących zarówno nauki ścisłe, przyrodnicze, medyczne, jak i humanistyczne;
 • zwiększenie cyfrowych zasobów Internetu o wartościowe polskie treści publikacji naukowych wydawanych przez członków Konsorcjum (monografii naukowych, czasopism, wydawnictw seryjnych, map i atlasów) i jednoczesne upowszechnianie wyników badań własnych Instytutów, co przełożyć się powinno na wzrost ich cytowalności;
 • zabezpieczenie dla przyszłych pokoleń bieżącego dorobku naukowego Instytutów Konsorcjum poprzez zbudowanie Archiwum cyfrowego Instytutów Konsorcjum (archiwizacja plików matek);
 • umożliwienie ogółowi dostępu do pozycji udostępnianych obecnie tylko wyjątkowo nielicznej grupie badaczy (stare druki książki i mapy, rękopisy, czasopisma, zdjęcia, kartoteki i pozycje zachowane tylko w jednym egzemplarzu w Polsce, a nawet na świecie, itp.) i zabezpieczenie ich dla przyszłości, poprzez cyfrową archiwizację tych wyselekcjonowanych pozycji. Wiele z tych historycznych zbiorów aktualnie służy badaniom naukowym, np. historyczne mapy są pomocne w badaniach nad zmianami globalnymi.
 • zwiększenie dostępności do pozostałych wyselekcjonowanych unikalnych materiałów współczesnych i historycznych, gromadzonych w Instytutach Konsorcjum m.in. w postaci rękopisów prac doktorskich, specjalistycznych kartotek czy dokumentacji badań;
 • promocja polskiej nauki, historii, kultury i walorów środowiska przyrodniczego w świecie poprzez obecność zasobów Repozytorium Konsorcjum w bibliotece cyfrowej Unii Europejskiej Europeana oraz zwiększenie dostępności tych zasobów dzięki dodaniu bezpośrednich do nich linków w katalogach on-line Bibliotek Instytutów Konsorcjum oraz katalogach ogólnopolskich NUKAT  i Karo, a pośrednio także w światowym katalogu WorldCat;
 • odbudowa młodej kadry poprzez zatrudnienie w Projekcie absolwentów uczelni wyższych, oraz udział w pracach merytorycznych doktorantów Instytutów Konsorcjum.
 • wsparcie edukacji, w tym edukacji na odległość i wyrównywanie szans młodzieży pochodzącej spoza ośrodków wielkomiejskich poprzez wzbogacenie treści cyfrowych Internetu o zasoby cyfrowe dotychczas niedostępne chociażby z powodu praw autorskich, a służące m.in. dydaktyce na różnych poziomach nauczania;
 • podnoszenie umiejętności użytkowników bibliotek naukowych Konsorcjum w zakresie wyszukiwania literatury naukowej w wartościowych zasobach Internetu w ramach spotkań informacyjnych promujących Projekt.
 • pomoc merytoryczna i organizacyjna mniej zaawansowanym członkom Konsorcjum, która umożliwi włączenie wyników badań ich Instytutów do światowego obiegu informacji;

W ramach Projektu planowana jest cyfryzacja ponad 25 tysięcy pozycji ze zbiorów Bibliotek i Instytutów Konsorcjum, przy czym jest to drobna część ich kolekcji. Biblioteki Konsorcjum posiadają łącznie ponad 2 miliony woluminów zbiorów (dane z 31.12.2009 r.). Realizacja Projektu stanowić będzie dopiero dobry początek wielkiej pracy czekającej Instytuty, które będą chciały pokazać Światu swój dorobek naukowy (pięć spośród 16 Instytutów tworzących Konsorcjum posiada biblioteki zaliczone do Narodowego Zasobu Bibliotecznego). Praca ta jest jednak konieczna do wykonania, gdyż obecnie nie da się prowadzić prac technicznych, naukowych i służebnych gospodarce bez szybkiej i wiarygodnej informacji dostępnej poprzez Internet. Potrzebna jest ona czytelnikom Bibliotek uczestniczących w Projekcie, a więc finansistom, geodetom, drogowcom, farmaceutom, naukowcom, numerykom i wielu, wielu innym specjalistom.
Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych będzie ogólnodostępną platformą dostępu do cyfrowych zbiorów zarówno dla środowiska naukowców, pracowników gospodarki, pracowników informacji naukowej, ale też uczniów, studentów i całego społeczeństwa.
Zdigitalizowane zbiory będą udostępnione w Internecie na platformie Repozytorium utworzonego za pomocą systemu dLibra , który jest standardem obecnie używanym w Polsce.
W projekcie RCIN uczestniczą:

Do realizacji Projektu  konieczne było utworzenie 5 pracowni skanowania, wyposażonych
w specjalistyczne skanery (w tym dziełowe, pozwalające na bezpieczną digitalizację pozycji dawnych), obsługujących rotacyjnie wszystkie Instytuty, realizując zgłaszane przez nie potrzeby.
GŁÓWNA PRACOWNIA SKANOWANIA – MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII PAN:

 • dwa ScanRoboty 2.0 MDS
 • skaner Bookeye 3 formatu A2
 • skaner mikrofilmów Mekel M200 ViewScan
 • stanowisko do reprodukcji Kaiser z aparatem fotograficznym Nikon

PRACOWNIA SKANOWANIA INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA PAN:

 • skaner dziełowy Bookeye 3 formatu A1
 • skaner dziełowy Bookeye 3 formatu A2

PRACOWNIA SKANOWANIA INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH PAN:

 • skaner dziełowy Bookeye 3 formatu A2

PRACOWNIA SKANOWANIA INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO PAN:

 • skaner szczelinowy Scamax 402 BD
 • skaner dziełowy Bookeye 3 formatu A1

PRACOWNIA SKANOWANIA INSTYTUT ARCHEOLOGII I ETNOGRAFII PAN:

 • skaner do negatywów z przystawką do mikrofilmów Canon MS35OII
 • skaner szerokoformatowy do map i wykresów Wide Tek36
 • skaner dziełowy Bookeye 4 do formatu A2

Serwer dLibra – oprogramowanie dLibra obsługujące RCIN w sieci umieszczone jest na nowym serwerze kasetowym w przebudowanej dla celów Projektu Serwerowni Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN.

Muzeum i Instytutu Zoologii
Polskiej Akademii Nauk
Biblioteka
ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa


e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefony:
* czytelnia i wypożyczenia, informacja o zbiorach: (22) 629 32 21 w. 59, 52
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

* wypożyczalnia międzybiblioteczna: (22) 629 32 21 w. 59
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

* sprzedaż wydawnictw: (22) 629 32 21 w. 15
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podkategorie