Unia Europejska

ZAPYTANIE OFERTOWE DA-23/D/ZO/MIIZ/2021 na dostawę zestawu trzech mikroskopów stereoskopowych do prowadzenia obserwacji w świetle odbitym:

Załączniki:

    word Informacje o zmianach ZO DA-23/D/ZO/MIIZ/2021

    word Wyjaśnienia dotyczace ZO DA-23/D/ZO/MIIZ/2021

    word Informacja z otwarcia ofert

    word Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty