Unia Europejska

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

NA STANOWISKO NAUKOWE  ADIUNKTA TYPU POST-DOC

W RAMACH KONKURSU  NCN OPUS – NZ

 

Został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko Adiunkta typu post-doc w projekcie NCN OPUS-NZ Nr UMO-2019/35/B/NZ8/03431

realizowany w Pracowni Systematyki, Zoogeografii i Ekologii Bezkręgowców MiIZ PAN.

Komisja Konkursowa Protokołem oraz Uchwała z dnia 17 grudnia 2021 r. jednomyślnie zarekomendowała zatrudnienie na stanowisku Adiunkta

Pana Dr Yoan Camilo Guzman Sarmiento.

Dyrektor Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk w/w rekomendację zaaprobował i zatwierdził.

Warszawa, 2021-12-20