Unia Europejska

Zapytanie ofertowe nr DA-03-D/ZO/MIIZ/2021,  pn."Dostawa mikroskopu Stereoskopowego z kamerą" 

oraz Formularz Ofertowy do zapytania (Załącznik nr 1 do ZO)

   Zapytanie ofertowe

   Formularz ofertowy

word   Informacja z otwarcia ofert

word   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty