Unia Europejska

Zapytanie ofertowe DA-02/U/ZO/MIIZ/2021 Usługa genotypowania na Mikromacierzach Axiom Canine HD Genotyping Array

word   Zapytanie ofertowe - usluga genotypowania

word   Załącznik nr 1 do ZO Formularz Ofertowy dla DA-02-U-ZO-MIIZ-2021

 

Request for offers DA-02/U/ZO/MIIZ/2021 Axiom Canine HD Genotyping Array genotyping service


word   REQUEST FOR OFFERS No. DA-02-U-ZO-MIIZ-2021

word   Appendix no 1-TENDER OFFER DA-02-U-ZO-MIIZ-2021

 wordZmiana dotycząca zapisów w zapytaniu ofertowym DA-02/U/ZO/MIIZ/2021