foto Piotr Bułhak

Žizn' listoedov-radužnic (Coleoptera: Chrysomelidae: Donaciinae) / A. O. Ben'kovskij. – Livny, 2015. Sygn. K.35948

Leaf-beetles (Coleoptera: Chrysomelidae) of the Eastern Europe : new key to subfamilies, genera, and species / by A. O. Bieńkowski. – Moscow, 2004. Sygn. K.35949

Wielkoskalowa ocena różnorodności biologicznej organizmów planktonowych w antropogenicznych systemach wodnych na obszarze Polski / A. Pociecha, I. Bielańska-Grajner. – Kraków, 2015. Sygn. K.38275

Park Skaryszewski w Warszawie : przyroda i użytkowanie / red. nauk. J. Romanowski. – Warszawa, 2016. Sygn. K.38276

Handbook of the birds of Southwest Ussuriland : current taxonomy, species status and population trends / authors A. A. Nazarenko [et al.]. – Incheon, 2016. Sygn. K.38277

Sredi prirody / A. N. Formozov. 3-e izd. – Novosibirsk, 1997. Sygn. K.38278

Morž : obraz vida / otv. red. D. S. Pavlov, V. A. Byčkov. – Moskva, 2001. Sygn. K.38279

Parazity i parazitarnye sistemy v radiacionnyh biocenozah / A. N. Pel’gunov. – Moskva, 2005. Sygn. K.38280

Politika u šimpanze : vlast' i seks u primatov / Frans de Val'. – Moskva, 2016. Sygn. K.38281

Sovremennye problemy zoologii, èkologii i ohrany prirody : materialy čtenij i naučnoj konferencii, posvâŝennyh pamâti professora Andreâ Grigor'eviča Bannikova, i 100-letiû co dnâ ego roždeniâ / otv. red. Vasilevič F. I., Spicin V. V., Popov S. V. – Moskva, 2015. Sygn. K.38282

Proishoždenie i èvolûciâ žiznennyh ciklov trematod / K. V. Galaktionov, A. A. Dobrovol'skij. – Sankt-Peterburg, 1998. Sygn. K.38283

Landscape genetics : concepts, methods, applications / ed. by N. Balkenhol [et al.]. – Chichester, 2016. Sygn. K.38284

Advanced distance sampling / S. T. Buckland [et al.]. Oxford ; New York, 2010. Sygn. K.38285

Introduction to distance sampling : estimating abundance of biological populations / S. T. Buckland [et al.]. Oxford ; New York, 2010. Sygn. K.38286

 

 

Kusakowate - Staphylinidae : podrodzina: Skorogonki - Tachyporinae / oprac. Andrzej Szujecki. – Wrocław, 2013. (Klucze do oznaczania owadów Polski  nr 178). Sygn. K.10969/inw.K.38197, inw.K.38198, inw.K.38199

Dog behaviour, evolution, and cognition. 2nd ed. / Ádám Miklósi. – Oxford, 2015. Sygn. K.38200

Trees, forested landscapes and grazing animals : a European perspective on woodlands and grazed treescapes / ed. Ian D. Rotherham. – London, 2013. Sygn. K.38201

Invasive species in a globalized world : ecological, social, and legal perspectives on policy / ed. R. P. Keller, M. W. Cadotte, G. Sandiford. – Chicago, 2015. Sygn. K.38202

How to do ecology : a concise handbook. 2nd ed.  / R. Karban, M. Huntzinger, I. S. Pearse. – Princeton, 2014. Sygn. K.38203

Krivousye krohotki-moli (Lepidoptera, Bucculatricidae) fauny Rossii i sopredel'nyh territorij / S. V. Baryšnikova. - Sankt-Peterburg ; Moskva, 2013. Sygn. K.240/inw.K.38204

Bibliografia Puszczy Białowieskiej 2006-2010 / P. Bajko. – Białowieża, 2014. Sygn. K.26092/inw.K.38205

Wśród ptaków i ludzi / Andrzej Dyrcz. – Wrocław, 2015. Sygn. K.38206

The European bison : a nature monograph / M. Krasińska, Z. A. Krasiński. – Białowieża, 2007. Sygn. K.38207

Die Kunst der Präparation = Kunszt preparatorstwa / [red. Gerd-Rainer Riedel ; teksty i współpr. Marco Fischer et al. ; tł. Anna Orlicz-Luthardt]. Sygn. K.38208

Käfer : [die größte Tiergruppe] / T. Aßmann, R. Ehrnsberger, S. Heine. – Bramsche, 1992. Sygn. K.38209

Deutsches Meeresmuseum Stralsund : Museums-Führer / Hrsg. Deutsches Meeresmuseum Stralsund. – Stralsund, 2004. Sygn. K.38210

Rewolucja naukowa w biologii / Adam Urbanek. – Warszawa, 1973. Sygn. K.38211

O escorpião (morfologia, biologia, peçonha) / F. A. Matthiesen. - São Paulo, 1976. Sygn. K.38212

Los coleopteros acuaticos de las marismas del Bajo Guadalquivir / A. Soler Andres. – Sevilla, 1972. Sygn. K.38213

Zeitmuster der Ontogenesen bei nestflüchtenden und nesthockenden Vögeln / J. M. Starck. - Frankfurt am Main, 1989. Sygn. K.35930

Chronimy cenne motyle : rzecz o modraszkach, czerwończykach i przeplatce / [aut. B. Imiela et al.]. – Wrocław, 2014. Sygn. K.35931

Trwałe zachowanie zagrożonych siedlisk łąkowych i ich motyli w sieci Natura 2000 w południowo-zachodniej Polsce / aut. M. Kadej [et al.] ; red. D. Tarnawski.- Wrocław, 2014. Sygn. K.35932

Świat zwierząt / zespół aut.: L'ubomir Brtek [et al.]. – Warszawa, 1993. Sygn. K.35933

Genomy / T. A. Brown ; przekł. pod red. P. Węgleńskiego.  Wyd. 2, zm. – Warszawa, 2015. Sygn. K.35934

Faszination Wale : von Menschen und Walen / H. Roder (Hrsg.). – Bremen, 2015.Sygn. K.38160

Thermal imaging techniques to survey and monitor animals in the wild : a methodology / K. J.Havens, E. J. Sharp. – London, 2016. Sygn. K.38161

Świat zwierzęcy Bałtyku : atlas makrofauny / L. Żmudziński. – Warszawa, 1990. Wyd. 2, zm.  Sygn. K.38162

Płazy i gady Polski - atlas / M. Młynarski. – Warszawa, 1971. Wyd. 2, uzup.  Sygn. K.38163

Säugetiere Europas / M. Görner, H. Hackethal. – Leipzig, 1987. Sygn. K.38164

Atlas roślin chronionych / Jan Walas – Warszawa, 1973. Sygn. K.38165

Rośliny trujące / Jakub Mowszowicz. – Warszawa, 1976. Sygn. K.38166

The powderpost beetles of the world (Coleoptera: Bostrichidae) : keys for the identification of species. Vol. 1 = Kapturniki świata (Coleoptera: Bostrichidae) : klucze do oznaczania gatunków. T. 1 / J. Borowski, P. Węgrzynowicz. – Olsztyn, 2012. Sygn. K.38167

Parazytologia polska na przełomie XX i XXI wieku : konferencja naukowa, Warszawa, 20-21 października 2014 r. : streszczenia referatów / PTP i in. – Warszawa, 2014. Sygn. K.38168

Różnice morfologiczne i behawioralne między płciami gołębia miejskiego Columba livia / T. Hetmański. – Słupsk, 2011. Sygn. K.38169

A manual on methods for the assessment of secondary productivity in fresh waters / ed. W. T. Edmondson, G. G. Winberg. – Oxford, 1971. (IBP Handbook no. 17). Sygn. K.38170

Methods for assessment of fish production in fresh waters / ed. W. E. Ricker. 2nd ed. – London, 1971. (IBP Handbook no. 3). Sygn. K.38171

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiały do analizy antropogenicznych i ekonomicznych przemian we wsi Cisowiec w latach 1786-1900 / M. Augustyn. – Ustrzyki Dolne, 2015. Sygn. K.35942

Poradnik ochrony Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758) / D. Tarnawski [et al.]. – Wrocław, 2014. Sygn. K.35943

The genetics and biology of sexual conflict / ed. W. R. Rice, S. Gavrilets. - Cold Spring Harbor, New York, 2014. Sygn. K.38186

Flying dinosaurs : how fearsome reptiles became birds / John Pickrell. - New York, 2014. Sygn. K.38187

Animal social networks / ed. J. Krause, R. James, D. W. Franks, D. P. Croft. - New York, 2015. Sygn. K.38188

Faces of the wolf : managing the human, non-human boundary in Mongolia / B. Charlier. - Leiden ; Boston, 2015. Sygn. K.38189

Distribution ecology : from individual habitat use to species biogeographical range / M. H. Cassini. -New York, 2013. Sygn. K.38190

Analysis of biological systems / C. Priami, M. J. Morine. – London, 2015. Sygn. K.38191

Interspecies ethics / Cynthia Willett. - New York, 2014. Sygn. K.38192

Zróżnicowanie siedlisk fauny bezkręgo-wej małych i średnich rzek nizinnych jako element oceny ich stanu ekologi-cznego / P. Oglęcki. – Warszawa, 2015. Sygn. K.38193

Biologia wód śródlądowych / Józef St. Mikulski. Wyd. 2. – Warszawa, 1982. Sygn. K.38194

Przeplatka maturna Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758) : (Lepidoptera: Nymphalidae) : monografia gatunku / A. Smolis [et al.]. – Wrocław, 2014. Sygn. K.38195

Projekt programu czynnej ochrony przeplatki maturny, Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Nymphalidae) w Polsce / A. Smolis [et al.]. – Wrocław, 2014. Sygn. K.38196

Latin names explained : a guide to the scientific classification of reptiles, birds & mammals / A. F. Gotch. - New York, 1996. Sygn. K.35920

Louis Henri Bojanus : le savant de Vilnius / P. Edel, P. Daszkiewicz. - [Strasbourg], 2015. Sygn. K.38117

Das neue Buch vom Pfeilstorch / R. K. Kinzelbach. – Rangsdorf, 2013. Sygn. K.38118

Le Jurassique au Luxembourg. (1), Vertébrés, échinodermes et céphalopo-des du Bajocien / R. Weis, B. Thuy (éd.). – Luxembourg, 2015. (Ferrantia ; 71) Sygn. K.38119

Aberrant plumages in grebes Podicipedidae : an analysis of albinism, leucism, brown and other aberrations in all grebe species worldwide / A. Konter. – Luxembourg, 2015. (Ferrantia ; 72) Sygn. K.38120

Resoconto ornitologico del Friuli Venezia Giulia : anni 2006-20011 / C. Guzzon [et al.]. – Udine, 2013. Sygn. K.38121

Ten thousand birds : ornithology since Darwin / T. Birkhead, J. Wimpenny, B. Montgomerie. – Princeton, 2014. Sygn. K.38122

Lost animals : extinction and the photographic record / Errol Fuller. – Princeton, 2014. Sygn. K.38123

40 years of evolution : Darwin's finches on Daphne Major Island / P. R. Grant, B. R. Grant. – Princeton, 2014. Sygn. K.38124

Forensic DNA applications : an interdi-sciplinary perspective / ed. D. Primorac, M. Schanfield. – Boca Raton, 2014. Sygn. K.38125

The design and statistical analysis of animal experiments / S. T. Bate, R. A. Clark. – Cambridge, 2014. Sygn. K.38126

Invasion biology and ecological theory : insights from a continent in transforma-tion / ed. by H. H. T. Prins, I. J. Gordon. – Cambridge, 2014. Sygn. K.38127

Shallow subterranean habitats : ecology, evolution, and conservation / D. C. Culver, T. Pipan. – Oxford, 2014. Sygn. K.38128

Animal movement across scales / ed. L.- A. Hansson, S. Åkesson.– Oxford, 2014. Sygn. K.38129

Biodiversity in the marine environment / P. Goulletquer [et al.]. – Cham, 2014. Sygn. K.38130

Analysis of genetic association studies / Gang Zheng [et al.]. – New York, 2012. Sygn. K.38131

The secret world of red wolves: the fight to save North America's other wolf / T. DeLene Beeland. – Chapell Hill, 2013. Sygn. K.38132

After the grizzly : endangered species and the politics of place in California / Peter S. Alagona. – Berkeley, 2013. Sygn. K.38133

The carnivore way : coexisting with and conserving North America's predators / C. Eisenberg. – Washington, 2014. Sygn. K.38134

Beetles of the world / J. F. Lawrence [et al.]. – [Collingwood VIC], 2002. Sygn. CD.24 (CD-ROM)

 

 

On the Vistula / [academic comm. Witold Lenart et al.].- Warszawa, [2014]. Sygn. K.35935

Shells of Taiwan illustrated in color / Chung-Hung Hu, Hsi-Jen Tao. - [Taichung], 1995. Sygn. K.35936

Systematyka i różnorodność faunistyczna europejskich ochotkowatych z plemienia Tanytarsini (Diptera: Chironomidae) : rozprawa hab. / W. Giłka. – Gdańsk, 2012. Sygn. K.35937

Systematyka i różnorodność faunistyczna europejskich ochotkowatych z plemienia Tanytarsini (Diptera: Chironomidae) : publikacje nie wchodzące w skład rozprawy habilitacyjnej / W. Giłka. – Gdańsk, 2012. Sygn. K.35938

Nasze rocznice antarktyczne / tekst S. Rakusa-Suszczewski ; zdjęcia K. Sierakowski. – Warszawa, 1996. Sygn. K.35939

Neogene and quaternary Cervidae from Poland / K. Stefaniak. – Kraków, 2015. Sygn. K.35940

Animal discoveries 2010 : new species and new records / Government of India. Ministry of Environment and Forests ; Zoological Survey of India. – Kolkata, 2011.Sygn. K.35941

Studium nad ekologią słodkowodnych brzuchorzęsków (Gastrotricha) / Teresa Nesteruk. – Siedlce, 2007. Sygn. K.38174

Les petits mammiferes de Madagascar : guide de leur distribution, biologie et identification / V. Soarimalala & S. M. Goodman. – Antananarivo, 2011. Sygn. K.38175

Histoire naturelle des familles et sous-familles endemiques d'oiseaux de Madagascar / M. J. Raherilalao & S. M. Goodman. - Antananarivo, 2011. Sygn. K.38175/inw.K.38176

Les Carnivora de Madagascar / Steven M. Goodman. - Antananarivo, 2012. Sygn. K.38175/inw.K.38177

Les animaux et ecosystemes de l'Holocene disparus de Madagascar / S. M. Goodman & W. L. Jungers. - Antananarivo, 2013. Sygn. K.38175/inw.K.38178

Les amphibiens des zones arides de l'Ouest et du Sud de Madagascar / F. Andreone, G. M. Rosa & A. P. Raselimanana. – Antananarivo, 2014.Sygn. K.38175/inw.K.38179

Białowieski Park Narodowy / C. Okołów. – Warszawa, 1991. Sygn. K.38180

Bielany pod Warszawą : przewodnik dla wycieczek geograficzno-przyrodniczych / F. Różycki, R. Kobendza i T. Paszkowski. – Lwów - Warszawa, [1934]. Sygn. K.38181

Owady pożyteczne / Edward Sołtys. – Warszawa, 1955. Sygn. K.38182

Klejnoty morza : o muszlach i kolekcjonerach / K. Dworczyk, W. Dworczyk. – Warszawa, 1994.Sygn. K.38183

Tierpark Berlin 1955-2013 : eine Chronik in Bildern / von Bernhard Blaszkiewitz. – Berlin, 2013. Sygn. K.38184

Atlas quartärer und rezenter Ostrakoden Mitteldeutschlands / Roland Fuhrmann. – Altenburg, 2012. Sygn. K.38185

Snakes of the world : a catalogue of living and extinct species / V. Wallach, K. L. Williams, J. Boundy. – Boca Raton, 2014. Sygn. K.35921

Equine genomics / ed. Bhanu P. Chowdhary. – Ames, Iowa, 2013. Sygn. K.38135

Evolution of emotional communication : from sounds in nonhuman mammals to speech and music in man / ed. by E. Altenmüller, S.Schmidt, E.Zimmermann. – Oxford, 2013. Sygn. K.38136

The Oxford handbook of animals in classical thought and life / ed. by Gordon Lindsay Campbell. – Oxford, 2014. Sygn. K.38137

Zoology in early modern culture : intersections of science, theology, philology, and political and religious education / ed. by K. A. E. Enenkel and P. J. Smith. – Leiden, 2014. Sygn. K.38138

Mutualistic networks / J. Bascompte and P. Jordano. – Princeton, 2014. Sygn. K.38139

Homology, genes, and evolutionary innovation / G. P. Wagner. – Princeton, 2014. Sygn. K.38140

Phenomics / ed. John M. Hancock. - Boca Raton, 2014. Sygn. K.38141

Genetics and the behavior of domestic animals / ed. T. Grandin, M. J. Deesing. – London, 2014. Sygn. K.38142

Flight ways : life and loss at the edge of extinction / T. van Dooren. – New York, 2014. Sygn. K.38143

 

Bird families of the world : an invitation to the spectacular diversity of birds / D. W. Winkler, S. M. Billerman, I. J. Lovette. – Barcelona, 2015. Sygn. K.35922

Biodiversity response to climate change in the middle Pleistocene : the Porcupine Cave fauna from Colorado / ed. A. D. Barnosky. – Berkeley, 2004. Sygn. K.35923

Fossil mammals of Asia : Neogene biostratigraphy and chronology / ed. X. Wang, L. J. Flynn, M. Fortelius. – New York, 2013. Sygn. K.35924

Catalogus faunae Graeciae : Coleoptera: Buprestidae : a systematic catalogue of the Greek buprestids, including biological, zoogeographical and taxonomical remarks / H. Mühle, P. Brandl, M. Niehuis. – Augsburg, 2000. Sygn. K.35925

Aktywna ochrona populacji nizinnej rysia w Polsce / [red. S. Jakimiuk ; aut. A. Krzywiński i in.]. – Warszawa, 2015. (+ 1 CD).  Sygn. K.35926

Active protection of the lowland population of the lynx in Poland / [ed. S. Jakimiuk ; aut. A. Krzywiński et al.]. – Warszawa, 2015. (+ 1 CD).  Sygn. K.35927

Program ochrony północnego korytarza ekologicznego / [zespół oprac.: W. Lewandowski i in.]. – Warszawa, 2015. (+ 1 CD).  Sygn. K.35928

The Northern Ecological Corridor conservation programme / [ed. team: W. Lewandowski et al.]. – Warszawa, 2015. (+ 1 CD).  Sygn. K.35929

Principles of population genetics / D. L. Hartl, A. G. Clark. 4th ed. – Sunderland, 2007. Sygn. K.38144

Multivariate analysis of ecological data using CANOCO 5 / P. Šmilauer, J. Lepš. 2nd ed. – Cambridge ; New York, 2014. Sygn. K.38145

Ecology and evolution of parasitism / ed. by F. Thomas, J.-F. Guégan, F. Renaud. –Oxford, 2009. Sygn. K.38146

Animal contests / edited by Ian C. W. Hardy, Mark Briffa. – Cambridge, 2013. Sygn. K.38147

Tenebrionoidea: Mycetophagidae, Ciidae, Mordellidae, […] : critical checklist, distribution in Poland and meta-analysis / D. Kubisz, D. Iwan, P. Tykarski. – Warszawa, 2015. Sygn. K.37591/inw.K.38148 ; Sygn. K.37592/inw.K.38149

Ocena i wycena zasobów przyrodniczych / red.  J. Szyszko, J. Rylke, P. Jeżowski. – Warszawa, 2002. Sygn. K.38150

Natura 2000, rural development and ecological networks : proceedings of international seminar held in Konstancin Poland on 15- 18 December 1999 / ed. Philip Bacon. – Warsaw, 2000. Sygn. K.38151

Natura 2000 in the Oder River valley / K.Świerkosz, P.Obrdlik.– Wrocław,2002. Sygn. K.38152

Predicting the effects of motorway traffic on breeding bird populations / M. J. S. M. Reijnen, G. Veenbaas, R. P. B. Foppen. – Delft, 1995. Sygn. K.38153

Perspectives on ecological networks / edited by: P. Nowicki [et al.].– [Tilburg], 1996. (Man and Nature ; vol. 1). Sygn. K.38154

Mednarodno pomembna območja za ptice v Sloveniji = Important Bird Areas (IBA) in Slovenia /uredil S. Polak. – Ljubljana, 2000. Sygn. K.38155

Assessing pesticide impacts on birds: Final Report of the Avian Effects Dialogue Group, 1988-1993 / [ed. by B. Rymph]. - Washington, DC, 1994. Sygn. K.38156

Cietrzew / R. Kamieniarz. – Świebodzin, 2002. Sygn. K.38157

The European Union and biodiversity / ed. by I. Gyulai, E. Clancy. – Brussels, 1998.Sygn. K.38158

Atlas siedlisk dna polskich obszarów morskich : waloryzacja przyrodnicza siedlisk morskich / [red.: G. Gic-Grusza et al.]. – Gdynia, 2009. (+ 1 CD). Sygn. K.38159

Endemic animals of India (Vertebrates) / ed. K. Venkataraman, A. Chattopadhyay, K. A. Subramanian. – Kolkata, 2013. Sygn. K.35915

Animal discoveries 2012 : new species and new records / Zoological Survey of India. – Kolkata, 2013. Sygn. K.35916

Standards for the monitoring of the Central European wolf population in Germany and Poland / I. Reinhardt [et al.]. – Bonn, 2015. Sygn. K.35917

Atlas iconográfico dos triatomíneos do Brasil (vetores da doença de Chagas) / J. Jurberg [et al.]. - Rio de Janeiro, 2014. Sygn. K.35918

Fauna of Saudi Arabia vol. 16. Riyadh ; Basle, 1997. Sygn. K.26330/inw.K.38067

Fauna of Arabia vol. 17. Riyadh ; Basle, 1998. Sygn. K.26330/inw.K.38068

Fauna of Arabia vol. 21. Riyadh ; Frankfurt, 2006. Sygn. K.26330/inw.K.38069

Fauna of Arabia vol. 22. Riyadh ; Frankfurt, 2006. Sygn. K.26330/inw.K.38070

Fauna of Arabia vol. 23. Riyadh ; Frankfurt, 2007. Sygn. K.26330/inw.K.38071

Fauna of Arabia vol. 25. Riyadh ; Frankfurt, 2010. Sygn. K.26330/inw.K.38072

The Greenland entomofauna : an identification manual of insects, spiders and their allies / ed. J. Böcher [et al.]. - Leiden ; Boston, 2015. (Fauna Entomologica Scandinavica vol. 44). Sygn. K.25202/inw.K.38073

Podstawy renaturyzacji rzek / J. Żelazo, Z. Popek. – Warszawa, 2014. Sygn. K.38074

Podstawy herpetologii : dla hodowców i amatorów / A. Życzyński. – Warszawa, 2014. Sygn. K.38075

Żywienie dzikich zwierząt : ssaki / red. E. Sawosz Chwalibóg i I. Kosieradzka. - Warszawa, 2012. Sygn. K.38076

Genetyka zwierząt w teorii i praktyce : praca zbior. / red. Z. Nowak. – Warszawa, 2015. Sygn. K.38077

Atlas przewodnik Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 "Pogórze Przemyskie" / [tekst oraz oprac. atlasu turystycznego P. Kunysz]. - Przemyśl ; Dynów, 2007. Sygn. K. 38078

W poszukiwaniu dinozaurów : polsko-mongolska wyprawa paleontologiczna na Pustynię Gobi (1964) : kartki z pamiętnika / G. Jakubowski. – Warszawa, 2015. Sygn. K. 38079

Ptaki polskich Karpat Wschodnich i Podkarpacia : monografia faunistyczna. T. 1, Pteroclidiformes-Passeriformes / J. Hordowski. – Przemyśl, 1999. (Badania nad Ornitofauną Ziemi Przemyskiej ; nr  7). Sygn. K.31476/inw.K.38080

Ptaki Podkarpacia ; nr 11 / Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu. – Przemyśl, 2007. Sygn. K.31476/inw.K.38081

Ptaki Podkarpacia ; nr 12 / Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach. – Bolestraszyce, 2012.Sygn.K.31476/ inw.K.38082

Spiders from agricultural regions of China : Arachnida: Araneae / Song Da-xiang. - Beijing, 1987.Sygn. K.38083

Podręcznik najlepszych praktyk ochrony żubra / W. Olech, K. Perzanowski. – Warszawa, 2014. Sygn. K.38084

Podręcznik najlepszych praktyk ochrony ptaków szponiastych / D. Anderwald, T. Przybyliński, D. Zawadzka. - Warszawa, 2014. Sygn. K.38085

Podręcznik najlepszych praktyk ochrony sów / D. Anderwald. - Warszawa, 2014. Sygn. K.38086

Podręcznik najlepszych praktyk ochrony owadów : praca zbiorowa / oprac. pod red. W. Mazura. - Warszawa, 2014. Sygn. K.38087

Podręcznik najlepszych praktyk ochrony wilka, rysia i niedźwiedzia brunatnego / R. W. Mysłajek, S. Nowak. - Warszawa, 2014. Sygn. K.38088

Podręcznik najlepszych praktyk ochrony głuszca i cietrzewia / D. Zawadzka. - Warszawa, 2014. Sygn. K.38089

Podręcznik najlepszych praktyk ochrony kuropatwy i zająca / P. Nasiadka, R. Dziedzic. - Warszawa, 2014. Sygn. K.38090

Podręcznik najlepszych praktyk ochrony nietoperzy w lasach / A. Rachwald, M. Fuszara. - Warszawa, 2014. Sygn. K.38091

Podręcznik najlepszych praktyk ochrony kseroterm / K. Barańska. - Warszawa, 2014. Sygn. K.38092

Podręcznik najlepszych praktyk ochrony mokradeł / M. Makles, P. Pawlaczyk, R. Stańko. - Warszawa, 2014. Sygn. K.38093

Podręcznik najlepszych praktyk ochrony gadów / K. Kurek [et al.]. - Warszawa, 2014. Sygn. K.38094

Szukaj

Aktualności

DzisiajDzisiaj1442
WczorajWczoraj2363
TydzieńTydzień10646
MiesiącMiesiąc6140
WszyscyWszyscy937911