Unia Europejska

Zapytanie ofertowe nr DA-04-D/ZO/MIIZ/2021 pn. "Dostawa mikroskopu optycznego z kamerą"

word   Zapytanie ofertowe pn. "Dostawa mikroskopu optycznego z kamerą"

word   Załącznik ofertowy nr.1 Formularz ofertowy dla DA-04-D/ZO/MIIZ/2021

 

word   Zaproszenie do wyceny zamówienia publicznego

word   Formularz wyceny - Usługa przeprowadzki MiIZ PAN

Zapytanie ofertowe DA-02/U/ZO/MIIZ/2021 Usługa genotypowania na Mikromacierzach Axiom Canine HD Genotyping Array

word   Zapytanie ofertowe - usluga genotypowania

word   Załącznik nr 1 do ZO Formularz Ofertowy dla DA-02-U-ZO-MIIZ-2021

 

Request for offers DA-02/U/ZO/MIIZ/2021 Axiom Canine HD Genotyping Array genotyping service


word   REQUEST FOR OFFERS No. DA-02-U-ZO-MIIZ-2021

word   Appendix no 1-TENDER OFFER DA-02-U-ZO-MIIZ-2021

 wordZmiana dotycząca zapisów w zapytaniu ofertowym DA-02/U/ZO/MIIZ/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE DA-23/D/ZO/MIIZ/2021 na dostawę zestawu trzech mikroskopów stereoskopowych do prowadzenia obserwacji w świetle odbitym:

Załączniki:

    word Informacje o zmianach ZO DA-23/D/ZO/MIIZ/2021

    word Wyjaśnienia dotyczace ZO DA-23/D/ZO/MIIZ/2021

    word Informacja z otwarcia ofert

    word Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe nr DA-03-D/ZO/MIIZ/2021,  pn."Dostawa mikroskopu Stereoskopowego z kamerą" 

oraz Formularz Ofertowy do zapytania (Załącznik nr 1 do ZO)

   Zapytanie ofertowe

   Formularz ofertowy

word   Informacja z otwarcia ofert