Unia Europejska

Zapytanie ofertowe DA-08/D/ZO/MIIZ/2022, Dostawa programu do analizy wyników sekwencjonowania NGS


załączniki:

1. OWZ (pdf)

2. Formularz ofertowy -Załącznik nr 1 (docx)

3.Zmiana terminu składania ofert

ZAPYTANIE OFERTOWE DA-07/D/ZO/MIIZ/2022 Dostawa systemu do sekwencjonowania RNA (MinION Mk1c)


załączniki:

1. OWZ (pdf)

2. Formularz ofertowy -Załącznik nr 1 (docx)

3. Zmiana terminu składania ofert

załączniki:

1. Zaproszenie (pdf)

2. Załącznik nr 1: Formularz wyceny (docx)

Zapytanie ofertowe nr DA-01-U/ZO/MIIZ/2022 pn: Usługa badania Rocznego Sprawozdania Finansowego w latach 2021 i 2022.

1. SWZ Zapytanie ofertowe (pdf)

2. Formularz ofertowy (złacznik nr 1) (MSWord)

3. Informacja z otwarcia ofert (pdf)

4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr DA-01-U/ZO/MIIZ/2022 (pdf)

Zapytanie ofertowe pn: "Dostawa obrączek plastikowych do znakowania dzikich ptaków dla Centrali Obrączkowania Ptaków Muzeum i Instytutu Zoologii PAN"

1. SWZ Zapytanie ofertowe (pdf)

2. Formularz ofertowy (złacznik nr 1) (MSWord)

3. Informacja z otwarcia ofert

4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe nr DA-04/D/MIIZ/2022. Sukcesywna dostawa obrączek plastikowych dla Centrali Obrączkowania Ptaków

  1. SWZ Zapytania ofertowego nr DA-04/D/MIIZ/2022 na sukcesywną dostawę obrączek plastikowych dla Centrali Obrączkowania Ptaków
  2. Załącznik nr 1-Formularz ofertowy do zapytania
  3. Informacja z otwarcia ofert w zapytaniu nr DA-04/D/ZO/MIIZ/2022
  4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  1. SWZ -"Dostawa obrączek do znakowania dzikich ptaków dla Centrali Obrączkowania Ptaków Muzeum i Instytutu Zoologii PAN" nr DA-09/D/ZO/MIIZ/202
  2. Formularz Ofertowy z załącznikiem
  3. Informacja z otwarcia ofert
  4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty