Unia Europejska
  1. Opis Warunków Zamówienia(pdf)
  2. Opis Warunków Zamówienia(pdf)
  3. Formularz ofertowy (docx)
  4. Informacja z otwarcia ofert (pdf)
  5. Informacja z o wyborze oferty (pdf)

Zapytanie Ofertowe DA-09/D/ZO/MIIZ/2023

FORMULARZ OFERTOWY DA-09/D/ZO/MIIZ/2023