Unia Europejska

foto Piotr Bułhak

§ 1

Zbiory naukowe Muzeum i Instytutu Zoologii PAN (MIZ) skladaja sie z okazow wspolczesnych i wymarlych zwierzat oraz ich fragmentow i wytworow.

 

§ 2

Jednostka organizacyjna MIZ powolana do sprawowania opieki nad zbiorami, ich ewidencjonowania, utrzymywania, konserwowania i udostepniania jest Dzial Zbiorow Muzeum Zoologicznego.

 

§ 3

Zbiory przechowywane w pomieszczeniach magazynowych Stacji Naukowo-Badawczej MIZ w Palmirach dostepne sa w dni powszednie w godzinach pracy.

Pomieszczenia magazynowe otwierac moze jedynie Kierownik Dzialu Zbiorow lub przez niego upowaznieni pracownicy Dzialu Zbiorow.

 

§ 4

Dokonanie zmian w stanie lub sposobie przechowywania okazow, a takze w zalaczonej dokumentacji, jest dozwolone po uzyskaniu zgody Kierownika Dzialu Zbiorow.

 

§ 5

Fakt wykorzystania do badan lub w celach wystawienniczych okazow ze zbiorow MIZ musi zostac odnotowany w publikacji lub katalogu wystawy i na etykiecie wystawowej.

Przy cytowaniu okazow ze zbiorow MIZ nalezy stosowac akronim "MIZ".

Do Muzeum Zoologicznego nalezy przekazac jedna nadbitke kazdej publikacji opartej w calosci lub czesci na okazach ze zbiorow MIZ.

 

 WYPOŻYCZENIA

§ 6

Wypozyczenie okazow ze zbiorow MIZ jest mozliwe po uzyskaniu zgody Kierownika Muzeum Zoologicznego.

 

§ 7

Wypozyczen w celu naukowym mozna udzielic:

1. Biologom ze stopniem naukowym doktora, zatrudnionym w instytucji naukowej.

2. Innym osobom po przedstawieniu pisemnego poreczenia zatrudnionego w instytucji naukowej biologa ze stopniem naukowym doktora.

 

§ 8

Wypozyczen w celu innym niz naukowy udziela sie na warunkach okreslonych w pisemnej umowie zawieranej przez Dyrektora MIZ i wypozyczajacego.

 

§ 9

Wypozyczen udziela sie na podstawie pisemnego rewersu okreslajacego liczbe okazow, ich stan oraz warunki wypozyczenia.

Wypozyczen udziela sie na okres nie przekraczajacy jednego roku. Na pisemna prosbe wypozyczajacego, okres wypozyczenia moze zostac przedluzony przez Kierownika Muzeum Zoologicznego.

Nie udziela sie wypozyczen osobom lub instytucjom, ktore nie zwrocily w wyznaczonym terminie uprzednio wypozyczonych okazow (do czasu ich zwrotu).

 

 DAROWIZNY

§ 10

Darowizn okazow ze zbiorow MIZ udziela Dyrektor MIZ na wniosek Kierownika Muzeum Zoologicznego.

 

§ 11

Osoby spoza MIZ, ktore nieoznaczony zbior bezkregowcow oznacza do gatunku, moga ubiegac sie o uzyskanie dla wskazanej przez siebie naukowej instytucji darowizny w liczbie do 10% oznaczonych okazow poszczegolnych oznaczonych gatunkow, z wyjatkiem holotypow.

Wniosek o darowizne sklada sie pisemnie do Kierownika Muzeum Zoologicznego. Wniosek powinien zawierac liste okazow proponowanych do darowizny. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest wczesniejszy zwrot wszystkich oznaczonych okazow do MIZ.

 

INNE UBYTKI

§ 12

W przypadku stwierdzenia utraty lub zniszczenia czesci zbiorow, Dyrektor MIZ powoluje Komisje zlozona z Kierownika Muzeum Zoologicznego, Kierownika Dzialu Zbiorow oraz trzech innych pracownikow MIZ spoza Dzialu Zbiorow.

Na wniosek Komisji, Dyrektor MIZ moze zezwolic na wylaczenie utraconych lub zniszczonych okazow ze zbiorow MIZ.

Szukaj

Aktualności

DzisiajDzisiaj195
WczorajWczoraj1283
TydzieńTydzień4335
MiesiącMiesiąc25271
WszyscyWszyscy2550975