Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

 

Warszawa, 04 marca 2015 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

NA STANOWISKO ADIUNKTA

 

 

W dniu 27 Lutego 2015 r. został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko Adiunkta w Pracowni Technik Molekularnych i Biometrycznych MiIZ PAN.

 

Komisja konkursowa Uchwałą z dnia 27 lutego 2015 r. jednogłośnie  zarekomendowała  zatrudnienie na stanowisku Adiunkta Panią Dr Martynę Molak.

 

The director of the Museum and Institute of Zoology in Warsaw invites applications for a full-time POSTDOC position

 

The contest is for scientists with a doctoral degree or doctoral students whose thesis was already formally reviewed. We are looking for people interested in a scientific career. The successful candidate should have extensive experience in the analysis of biological data (modelling) and publication as first author in high-ranking journals. We expect good skills in English and the ability to prepare manuscripts. Knowledge of GIS software, statistical programs, molecular genetics and willingness to learn new techniques will be important advantages.

Job description:

 

We are working on the co-evolution of an avian host-parasite system in New Caledonia. The results include both genetic and ecological data. In addition, we are also working on other species of birds in New Caledonia. The successful candidate will mainly work on the analyses and publication of results.

Conditions of employment:

 

Employment: contract of employment for a period of 12 months extendable for another 16 months (maximum of 28 months). Place of work: Warsaw

Conditions and mode of recruitment:

 

Candidates will be assessed by the following criteria:

1)    scientific achievements with particular reference to publications in which the candidate is first author (30%),

2)    knowledge of English (30%),

3)    experience in the analysis of biological data (20%),

4)    motivation and predisposition to research work (10%),

5)    participation in research projects (10%)

Documents required:

 

Candidates are required to provide the following documents:

1)    cover letter

2)    Curriculum Vitae

3)    list of publications and a description of the scientific achievements

4)    copy of the doctoral diploma

5)    two letters of reference

6)    other documents the candidate considers important

Please include the following clause in your cover letter: "I agree that my personal data are used during the recruitment process, in accordance with the law of 29.08.1997 on the protection of personal data, OJ Nr 133 poz. 883.”

The project leader reserves the right to contact only selected candidates. Successful applicants will be invited for an interview by Skype. The candidate who obtains the highest number of points in the rankings will be employed.

 

Additional information:

Documents must be delivered by March 13, 2015:

1)    1 set sent as an email attachment in one pdf file to the project leader: Dr hab. Jörn Theuerkauf, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2)    1 set (the original documents) by mail to: Sekretariat MiIZ PAN, contest for a postdoc position, Wilcza 64, 00-679 Warsaw

Documents received after 13 March 2015 will not take part in the selection procedure. The decision will be made until March 30, 2015.

DYREKTOR  MUZEUM  I  INSTYTUTU  ZOOLOGII PAN  W  WARSZAWIE

OGŁASZA

KONKURS  NA  STANOWISKO

 

Adiunkta

 

Poszukujemy pracownika naukowego, kandydata na stanowisko Adiunkta w Pracowni Systematyki i Zoogeografii  Muzeum Zoologicznego - Stacja Badawcza w Łomnie Las.

 

Wymagania stawiane kandydatowi:

 1. Stopień doktora nauk biologicznych (lub wyższy)
 2. Udokumentowany dorobek naukowy w  postaci publikacji z zakresu systematyki owadów z zastosowaniem technik molekularnych i morfologicznych.
 3. Wiedza i doświadczenie w stosowaniu:
 • technik biologii molekularnej do analizy filogenezy i ewolucji owadów,
 • technik preparatyki owadów wykorzystywanych do prac naukowych z zakresu,  systematyki w analizach morfologicznych i molekularnych,
 • zasad Międzynarodowego Kodeksu Nomenklatury Zoologicznej,
 • programów przeznaczonych do przeprowadzania analiz filogenetycznych, a w szczególności: TNT, MrBayes, RAxML, Partitionfinder
 1. Doświadczenie w pracy z różnorodnym materiałem biologicznym.
 2. Udział w zdobywaniu grantów na badania ze źródeł zewnętrznych, w tym finansowanych przez MNiSW
 3. Wysoka motywacja do pracy naukowej, poparta udziałem w konferencjach, sympozjach, szkoleniach krajowych i zagranicznych.
 4. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie

 

Wymagane dokumenty:  

 1. Kwestionariusz osobowy.
 2. Podanie o zatrudnienie w MiIZ PAN.
 3. CV.
 4. Wykaz publikacji i opis dorobku naukowego.
 5. Odpis dyplomu wyższej uczelni.
 6. Odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora (lub wyższego)
 7. Inne dokumenty uznane za kandydata za ważne.
 8. Nazwiska i adresy osoby/osób mogącej udzielić referencji.
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych).

 

Dokumenty -  z dopiskiem na zaklejonej kopercie „Konkurs na stanowisko adiunkta MiIZ PAN”            - należy składać do dnia 21 listopada 2014 r. w Sekretariacie MiIZ PAN (ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa)     

 

Dodatkowe Informacje

 

 1. Instytut nie zapewnia mieszkania służbowego.
 2. Informacje o projektach realizowanych w MiIZ PAN można uzyskać na stronie www.miiz.waw.pl

 

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU – nastąpi 28.11.2014 r.

Warszawa, 01 września 2014 r.

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

NA STANOWISKO ADIUNKTA

 

Został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko Adiunkta Muzeum Zoologicznego w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN w Warszawie.

 

Komisja konkursowa Uchwałą z dnia 29 sierpnia 2014 r. jednogłośnie zarekomendowała zatrudnienie na stanowisku adiunkta dr Marcina Kamińskiego.

 

 

 

 

 

 

Subcategories