Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Projekt  — Filogeneza, klasyfikacja i biogeografia zwierząt

 

Ewolucja Cyclopoida (Crustacea, Copepoda) w wodach śródlądowych - Hołyńska M.

Filogeneza i klasyfikacja rodziny Tenebrionidae (Insecta: Coleoptera) - Iwan D., Kamiński M.

Filogeneza i klasyfikacja chrząszczy z plemienia Chilocorini (Coleoptera: Coccinellidae) - Łączyński P.

Filogeneza plemienia Epilachnini(Coleoptera: Coccinellidae) - Szawaryn K.

Filogeneza kompleksu rodzin Endomychidae-Coccinellidae (Coleoptera: Cucujoidea) - Tomaszewska W.

 

Projekt  — Trwałość populacji i różnorodność gatunkowa zwierząt: kluczowe czynniki i mechanizmy

 

Zasięg Cepaea vindobonensis w Europie. Zależność rozmieszczenia gatunku od warunków geochemicznych środowiska - Mierzwa-Szymkowiak D.

Trwałość populacji Cepaea vindobonensis w różnych biofacjach - Mierzwa-Szymkowiak D.

Owady ortopteroidalne Kotliny Sandomierskiej; Prostoskrzydłe (Orthoptera) Tatr i Podhala - Liana A.

Biologiczne i ekologiczne uwarunkowania ekspansji tygrzyka paskowanego Argiope bruennichi - Wawer W.