Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Numer KRS 0000092192

NIP: 526-26-05-161

Siedziba: 00-679 Warszawa, ul Wilcza 64

Natura Optima DuxFundacja Natura optima dux powołana została na początku 2002 r. Jej jedynym fundatorem jest Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk. Powstała po to aby wspierać działalność Instytutu, pomagać we wzbogacaniu zbiorów zoologicznych i bibliotecznych, dofinansowywać różne prace badawcze oraz ekspedycje naukowe krajowe i zagraniczne. Jednym z jej celów jest popieranie, promocja i wydawanie czasopism oraz książek naukowych i popularnonaukowych. Fundacja dzięki współpracy z wieloma specjalistami i naukowcami może prowadzić szereg szkoleń, wykładów oraz dokonywać ekspertyz w zakresie zoologii. Jesteśmy również przygotowani na prowadzenie szeroko rozumianej edukacji ekologicznej.

Nadrzędnym celem Fundacji jest utworzenie Muzeum Historii Naturalnej w mieście Stołecznym Warszawa.

Jeżeli popieracie Państwo ideę powstania takiego Muzeum - serdecznie zapraszam do współpracy.

 

Kontakt e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Rada Fundacji Natura optima dux    

Zarząd Fundacji Natura optima dux  

Fundator    

Statut   

Search

Ads

Tender

Institutions