foto Piotr Ślipiński

MIZ PAN

 1. Wpływ charakterystyki gniazda na wzorzec wysiadywania i koszty inkubacji
  na przykładzie dziuplaków
  Opiekun – dr hab. Tomasz  Mazgajski  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Doktorant otrzymuje stypendium w ramach projektu NCN. Intensywne prace terenowe

 (w okolicach Warszawy) w okresie lęgowym sikor (kwiecień-lipiec).

 1. Charakterystyka peptydów antybakteryjnych (AMP) zawartych w hemolimfie  larw
  Megaselia scalaris (Diptera, Phoridae)
  -  opiekun: dr hab. Ewa Durska This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  -  opiekun pomocniczy:  dr Radosław Stachowiak (UW)

Praca w  laboratorium, prowadzenie hodowli Megaselia scalaris.

UWAGA: Doktorant może zgłosić własny temat, jeśli znajdzie wśród naukowców MiIZ PAN

opiekuna rozprawy o proponowanej tematyce.

Inst. Paleobiologii PAN

Informacja o tematach na stronie http://www.paleo.pan.pl/pl/opis_studiow.html

Search

Ads

Tender

Institutions

 

Instytucje

 

fauna europaea

fundacja na rzecz nauki polskiej


  

 

vibrant