foto Piotr Ślipiński

Dr Anna Dubiec (przewodnicząca)

Dr Robert Rutkowski

Dr Magdalena Zagalska-Neubauer

Nadzór weterynaryjny: lek. wet. Łukasz Skomorucha

Najważniejsze akty prawne dotyczące wykorzystania zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych:

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wykorzystywania zwierząt do celów naukowych i edukacyjnych (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/266/1)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/628/1).

Dokumenty wymagane do ubiegania się o zgodę na przeprowadzenie doświadczenia:

http://www.bip.nauka.gov.pl/dokumenty-wymagane-do-ubiegania-sie-o-zgode-na-przeprowadzenie-doswiadczenia/

MIZ PAN podlega I Lokalnej Komisji Etycznej w Warszawie

z siedzibą na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Ilji Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa

Terminarz posiedzeń oraz informacje o procedurze składania wniosków:

http://www.biol.uw.edu.pl/pl/wydzial/i-lokalna-komisja-etyczna

Search

Ads

Tender

Institutions

 

Instytucje

 

fauna europaea

fundacja na rzecz nauki polskiej


  

 

vibrant