foto Piotr Ślipiński

 Niniejszym uprzejmie informujemy, że

organizowany jest kurs pt.

 

Morfologiczne i molekularne metody identyfikacji nicieni z rodziny Heteroderidae Filipjev i Schuurmans Stekhoven, 1941 - rodzaj Globodera Skarbilovich, 1959

 

 

Kurs odbędzie się w dniach 3-5 kwietnia 2017  roku

 

Główne zagadnienia kursu (obejmujące zajęcia teoretyczne i praktyczne):

  • · Znaczenie gospodarcze nicieni tworzących cysty, zagrożenia i prewencja
  • · Metody izolacji nicieni z gleby i porażonych roślin
  • · Przygotowanie preparatów mikroskopowych
  • · Morfologiczna identyfikacja rodzajów Globodera i Heterodera oraz identyfikacja gatunków ze szczególnym uwzględnieniem gatunków podlegających przepisom o kwarantannie
  • · Poznanie metod izolacji DNA z nicieni
  • · Podstawy reakcji PCR i pochodnych jej technik molekularnych
  • · Identyfikacja i rozróżnianie gatunków Globodera pallida i G. rostochiensis
    za pomocą metody multiplex PCR.

 

 

Wykłady i ćwiczenia poprowadzą:

 

dr Renata Dobosz (IOR)                                                           

dr inż. Katarzyna Rybarczyk-Mydłowska (MiIZ)

dr hab. Tadeusz Malewski (MiIZ)

dr Grażyna Winiszewska (MiIZ)

mgr. Łukasz Flis (MiIZ)

mgr. Magdalena Kubicz (MiIZ)

 

 

 

Wstępne informacje i zgłoszenia:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Nematologiczne Centrum Diagnostyczno-Szkoleniowe przy MiIZ, PAN

Warszawa, 2016 r.

Search

Ads

Tender

Institutions

 

Instytucje

 

fauna europaea

fundacja na rzecz nauki polskiej