Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Muzeum i Instytut  Zoologii PAN w Warszawie, realizujący projekt "Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych" współfinansowanego przez  Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaprasza na:

Praktyki studenckie
z zakresu Praktyka biblioteczna

Główne tematy praktyki to:

 

 1. Opracowanie rzeczowe zbiorów.
 2. Organizacja i prowadzenie zbiorów (katalogów, bibliografii, opracowań dokumentacyjnych).
 3. Zagadnienia udostępniania zbiorów.
 4. Zagadnienia digitalizacji i archiwizacji.

Cele praktyki :

 1. Zaznajomienie studentów z organizacją, zadaniami oraz działalnością biblioteki wynikającą z typu biblioteki naukowej, potrzeb użytkowników oraz środowiska w którym funkcjonuje.
 2. Specjalistyczne przygotowanie studenta do pracy w bibliotece  w zakresie:
  • organizacji zbiorów (książkowych i nieksiążkowych) oraz nabycie umiejętności wykorzystywania ich w różnorodnych formach pracy z czytelnikiem,
  • poznania podstawowych zasad zarządzania zbiorami, organizacji pracy, prognozowania i planowania.
 3. Zapoznanie studentów z problematyką dawnej książki w bibliotece  oraz wskazanie zasad praktycznego postępowania z tego typu zbiorami.
 4. Zaznajomienie studentów z programami informatycznymi istniejącymi i działającymi na rzecz zbiorów bibliotecznych.
 5. Zapoznanie studentów z archiwizacją i digitalizacją zbiorów.

Biblioteka MiIZ PAN jest nie tylko bardzo ważnym elementem procesu naukowego i dydaktycznego, ale także elementem marketingowym, mogącym zachęcić przyszłych studentów do pracy w bibliotece naukowej.