Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 08.09.20016 r

numer ogłoszenia 8/2016

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników w podziale na zadania:

 

Zadanie 1: Agilent High Sensitivity DNA Kit (nr kat 5067-4626), 1 opakowanie

Zadanie 2: Agilent PfuTurbo Cx Hotstart DNA Polymerase (nr kat 600412), 500U, 1 opakowanie

Zadanie 3: Agilent Herculase II Fusion DNA Polymerase (nr kat 600679), 400 reakcji, 1 opakowanie

Zadanie 4: KAPA Library Quantification - Roche 454 Titanium; qPCR instrument Roche LightCycler® 480 (nr kat KK4851), 500 x 20 µL reakcji, 2 opakowania

Zadanie 5: Illumina NextSeq® 500/550 Mid Output Kit v2 (150 cycles) (nr kat. FC-404-2001), 1 opakowanie

Zadanie 6: Illumina NextSeq® 500/550 High Output Kit v2 (75 cycles) (nr kat. FC-404-2005), 1 opakowanie

Zadanie 7: PrepFiler® BTA Forensic DNA Extraction Kit, (nr kat. 4463352) 100 reakcji, 1 opakowanie

Zadanie 8: SUPERase In™ RNase Inhibitor (20 U/μL), (nr kat. AM2694) 2500 units, 1 opakowanie

Zadanie 9: NEBNext® DNA Library Prep Master Mix Set for 454™, (nr kat. E6070L) 50 reakcji, 1 opakowanie

Zadanie 10: ANULOWANO 

Zadanie 11: Qiagen PB buffer, (nr kat. 19066) 500ml, 4 opakowania

Zadanie 12: MinElute PCR Purification Kit (250), (nr kat. 28006), 4 opakowania

 

 1. Liczba złożonych ofert : 7

Zestawienie złożonych ofert wraz z podaniem cen:

 

Zadanie nr 1

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Perlan Technologies Polska Sp. z.o.o

02-785 Warszawa, ulica Puławska 333.

2358,00 zł

2900,34 zł

 

Zadanie nr 2

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Perlan Technologies Polska Sp. z.o.o

02-785 Warszawa, ulica Puławska 333.

2564,00 zł

2769,12 zł

 

 

Zadanie nr 3

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Perlan Technologies Polska Sp. z.o.o

02-785 Warszawa, ulica Puławska 333.

1938,00 zł

2093,04 zł

 

 

Zadanie nr 4

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Polgen Sp. z o.o – Sp. K

92-516 Łódź, ul. Puszkina 80

4684,96 zł

5762,50 zł

 

 

Zadanie nr 5

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Analityk Ewa Kowalczyk

02-784 Warszawa, ulica  E. Romera 10 lok. B9

5020,00 zł

6174,60 zł

 

Zadanie nr 6

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Analityk Ewa Kowalczyk

02-784 Warszawa, ulica  E. Romera 10 lok. B9

6720,00 zł

8265,60 zł

 

 

Zadanie nr 7

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Life Technologies Polska Sp. z o.o.

00-203 Warszawa, ulica Bonifraterska 17

1092,00 zł

1343,16 zł

 

 

Zadanie nr 8

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Life Technologies Polska Sp. z o.o.

00-203 Warszawa, ulica Bonifraterska 17

732,00 zł

900,36 zł

 

Zadanie nr 9

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Lab-JOT ltd. Sp. z o.o Sp.k

02-486 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 214

4966,20

6108,43

 

Zadanie nr 10 ANULOWANO

 

Zadanie nr 11

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

ALAB-GEN sp. z o.o.

00-703 Warszawa ul. Kątna 17,

1508,00 zł

1854,84 zł

   

    2.

 

Prospecta

04-511 Warszawa, ul. Barbórki 8

 

1400,00 zł

1722,00 zł

         

 

Zadanie nr 12

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

ALAB-GEN sp. z o.o.

 ul. Kątna 17, 00-703 Warszawa

9363,20 zł

11 516,74 zł

   

    2.

 

Prospecta

04-511 Warszawa, ul. Barbórki 8

 

9200,00 zł

11 316,00 zł

         
 1. Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej :

 

- w zakresie zadań 1, Perlan Technologies Polska Sp. z.o.o 02-785 Warszawa, ulica Puławska  333.

- w zakresie zadań 2, Perlan Technologies Polska Sp. z.o.o 02-785 Warszawa, ulica Puławska  333.

- w zakresie zadań 3, Perlan Technologies Polska Sp. z.o.o 02-785 Warszawa, ulica Puławska  333.

- w zakresie zadań 4, Polgen Sp. z o.o – Sp. K  92-516 Łódź, ul. Puszkina  80.

- w zakresie zadań 5, Analityk Ewa Kowalczyk  02-784 Warszawa, ulica  E. Romera 10 lok. B9

- w zakresie zadań 6, Analityk Ewa Kowalczyk  02-784 Warszawa, ulica  E. Romera 10 lok. B9

- w zakresie zadań 7, Life Technologies Polska Sp. z o.o. 00-203 Warszawa, ulica Bonifraterska 17

- w zakresie zadań 8, Life Technologies Polska Sp. z o.o. 00-203 Warszawa, ulica Bonifraterska 17

- w zakresie zadań 9, Lab-JOT ltd. Sp. z o.o Sp.k 02-486 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 214

- w zakresie zadań 10, anulowano

- w zakresie zadań 11, Prospecta  04-511 Warszawa, ul. Barbórki 8

- w zakresie zadań 12, Prospecta  04-511 Warszawa, ul. Barbórki 8

 

 1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań 1: jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą;

- w zakresie zadań 2: jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą;

- w zakresie zadań 3: jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą;

- w zakresie zadań 4: jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą;

- w zakresie zadań 5: jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą;

- w zakresie zadań 6: jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą;

- w zakresie zadań 7: jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą;

- w zakresie zadań 8: jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą;

- w zakresie zadań 9: jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą;

- w zakresie zadań 10: Anulowano

- w zakresie zadań11: oferta uznana za najkorzystniejszą;

- w zakresie zadań 12: oferta uznana za najkorzystniejszą;

 

 1. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : -----------

 

 1. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

- w zakresie zadań 1, Perlan Technologies Polska Sp. z.o.o 02-785 Warszawa, ulica Puławska  333.

- w zakresie zadań 2, Perlan Technologies Polska Sp. z.o.o 02-785 Warszawa, ulica Puławska  333.

- w zakresie zadań 3, Perlan Technologies Polska Sp. z.o.o 02-785 Warszawa, ulica Puławska  333.

- w zakresie zadań 4, Polgen Sp. z o.o – Sp. K  92-516 Łódź, ul. Puszkina  80

- w zakresie zadań 5, Analityk Ewa Kowalczyk  02-784 Warszawa, ulica  E. Romera 10 lok. B9

- w zakresie zadań 6, Analityk Ewa Kowalczyk  02-784 Warszawa, ulica  E. Romera 10 lok. B9

- w zakresie zadań 7, Life Technologies Polska Sp. z o.o. 00-203 Warszawa, ulica Bonifraterska 17

- w zakresie zadań 8, Life Technologies Polska Sp. z o.o. 00-203 Warszawa, ulica Bonifraterska 17

- w zakresie zadań 9,    Lab-JOT ltd. Sp. z o.o Sp.k 02-486 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 214

- w zakresie zadań 10,

- w zakresie zadań 11, Prospecta  04-511 Warszawa, ul. Barbórki 8

- w zakresie zadań 12, Prospecta  04-511 Warszawa, ul. Barbórki 8

 

 

 

 10. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

 

 

 

    Warszawa, dnia 08.09.2016 r.

             (miejscowość)

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                             zamówienia z dziedziny nauki

Oryginał do pobrania: TUTAJ

Ogłoszenie

o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki z dnia 08.08.2016 r.

numer ogłoszenia 8/2016

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 30a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII        

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ul. Wilcza 64

00-679 Warszawa

tel.: 22 629 32 21

fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej):

http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia:

     Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników w podziale na poniższe zadania:

Zadanie 1: Agilent High Sensitivity DNA Kit (nr kat 5067-4626), 1 opakowanie

Zadanie 2: Agilent PfuTurbo Cx Hotstart DNA Polymerase (nr kat 600412), 500U, 1 opakowanie

Zadanie 3: Agilent Herculase II Fusion DNA Polymerase (nr kat 600679), 400 reakcji, 1 opakowanie

Zadanie 4: KAPA Library Quantification - Roche 454 Titanium; qPCR instrument Roche LightCycler® 480 (nr kat KK4851), 500 x 20 µL reakcji, 2 opakowania

Zadanie 5: Illumina NextSeq® 500/550 Mid Output Kit v2 (150 cycles) (nr kat. FC-404-2001), 1 opakowanie

Zadanie 6: Illumina NextSeq® 500/550 High Output Kit v2 (75 cycles) (nr kat. FC-404-2005), 1 opakowanie

Zadanie 7: PrepFiler® BTA Forensic DNA Extraction Kit, (nr kat. 4463352) 100 reakcji, 1 opakowanie

Zadanie 8: SUPERase In™ RNase Inhibitor (20 U/μL), (nr kat. AM2694) 2500 units, 1 opakowanie

Zadanie 9: NEBNext® DNA Library Prep Master Mix Set for 454™, (nr kat. E6070L) 50 reakcji, 1 opakowanie

Zadanie 10: ANULOWANO  

Zadanie 11: Qiagen PB buffer, (nr kat. 19066) 500ml, 4 opakowania

Zadanie 12: MinElute PCR Purification Kit (250), (nr kat. 28006), 4 opakowania

 

Uzasadnienie zastosowania art. 4 ust 8a PZP

Przedmiotem zamówienia jest dostawa służąca wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych. Nie służą one prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

 

 

 

 

 

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzielanym

                                                                                                                                             zamówieniu z dziedziny nauki

Oryginał do pobrania: TUTAJ

Wasze pismo z dnia:

Wasz znak:

Nasz znak: DA-2201-223-16-BIP-8

   Data: 10.08.2016

 

 

 

 

Warszawa 10.08.2016 r.

 

 

 

 

 

Do wszystkich uczestników postępowania

 nr DA-2201-223-16-BIP-8

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postepowaniu DA-2201-223-16-BIP-6 wydłuża termin składania ofert do dnia 19.08.2016.

 

 

 

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 08.08.2016 r

numer ogłoszenia 5/2016

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników producenta Pacific Biosciences w podziale na zadania:

Zadanie 1: 12 szt. Etylowy alkohol 99,8% cz.d.a. 500 ml

 

 1. Liczba złożonych ofert : 2

Zestawienie złożonych ofert wraz z podaniem cen:

 

Zadanie nr 1

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

1.

MAR-FOUR Marian Siekierski 02-593 Warszawa, ul. Rostafińskich 4.

1020,00

2.

Hurt-Chem Hurtownia Odczynników Chemicznych  Duchnice, 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Boczna 10.

660,00

 

 

 

 1. Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań 1,: Hurt-Chem Hurtownia Odczynników Chemicznych  Duchnice ul. Boczna 10,  05-850 Ożarów Mazowiecki

 1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań 1, oferta z najniższą ceną, uznana za najkorzystniejszą

 1. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : -----------
 2. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

- w zakresie zadań nr 1: Hurt-Chem Hurtownia Odczynników Chemicznych  Duchnice ul. Boczna 10,  05-850 Ożarów Mazowiecki

 

 

 

 10. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

 

    Warszawa, dnia 08.08.2016 r.

             (miejscowość)

 

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                             zamówienia z dziedziny nauki

Oryginał do pobrania: TUTAJ

Subcategories