Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Mgr Dominiki Mierzwy-Szymkowiak 

Rada Naukowa Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie ul. Wilcza 64 zawiadamia, że w dniu 9 lutego 2022 roku o godz. 11.00 odbędzie się

w trybie zdalnym publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr Dominiki Mierzwy-Szymkowiak

tytuł rozprawy : ” Czynniki środowiskowe wpływające na rozwój muszli i rozprzestrzenienie ślimaka Caucasotachea vindobonensis w Polsce”

Promotor:

Prof. dr habJarosław Stolarski

Recenzenci:

Dr hab. Małgorzata Ożgo, prof. uczelni

Prof. dr hab. Witold Paweł Alexandrowicz

Dziedzina naukowa

Nauki ścisłe i przyrodnicze

Dyscyplina naukowa:

Nauki biologiczne

Język obrony:

polski

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona na platformie Microsoft Teams

Rozprawa doktorska, streszczenie rozprawy w języku polskim, w języku angielskim oraz recenzje są dostępne pod adresem:

http://bip.miiz.waw.pl/dominika-mierzwa-szymkowiak/

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie przekazany po wcześniejszym zgłoszeniu udziału na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Zgłoszenia będą przyjmowane w dniach 03.02.2022 r. do 07.02.2022 r.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

NA STANOWISKO NAUKOWE  ADIUNKTA TYPU POST-DOC

W RAMACH KONKURSU  NCN OPUS – NZ

 

Został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko Adiunkta typu post-doc w projekcie NCN OPUS-NZ Nr UMO-2019/35/B/NZ8/03431

realizowany w Pracowni Systematyki, Zoogeografii i Ekologii Bezkręgowców MiIZ PAN.

Komisja Konkursowa Protokołem oraz Uchwała z dnia 17 grudnia 2021 r. jednomyślnie zarekomendowała zatrudnienie na stanowisku Adiunkta

Pana Dr Yoan Camilo Guzman Sarmiento.

Dyrektor Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk w/w rekomendację zaaprobował i zatwierdził.

Warszawa, 2021-12-20

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR JUSTYNY SŁOWIAK

Rada Naukowa Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie ul. Wilcza 64 zawiadamia, że w dniu 7 lipca 2021 roku o godz. 11.00 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym:

mgr Justyny Słowiak

tytuł rozprawy : ”Dental evolution in duplicidentate Glires (Mammalia) [Ewolucja uzębienia u siekaczowców (Glires) z grupy Duplicidentata (Mammalia)]”

Promotor:

Dr hab. Łucja Fostowicz-Frelik

   

Recenzenci:

Dr hab. Elwira Elżbieta Szuma,

Prof. dr hab. Leonid Rekovets, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dziedzina naukowa

Nauki ścisłe i przyrodnicze

Dyscyplina naukowa:

Nauki biologiczne

Język obrony:

polski

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym na platformie Microsoft Teams

Rozprawa doktorska, streszczenie rozprawy w języku polskim, w języku angielskim oraz recenzje są dostępne pod adresem:

http://bip.miiz.waw.pl/justyna-slowiak/

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie przekazany po wcześniejszym zgłoszeniu udziału na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Zgłoszenia będą przyjmowane w dniach 05.07.2021 r. do 06.07.2021 r.

Zawiadomienie o wyborze Dyrektora Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie

Subcategories

Search

Ads

Tender

Institutions