Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Ogłoszenie

o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki z dnia 19.08.2015 r.

numer ogłoszenia 20/2015

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 30a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII  

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ul. Wilcza 64

00-679 Warszawa

tel.: 22 629 32 21

fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej):

http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia:

     Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

Zadanie 1: 1 op. (1ml) SimplySafe Nr kat./ E4600-01

Zadanie 2:  1 op. (250µg; wielkość 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 pz; prążek 500 pz świeci mocniej) Perfect TM 100-1000 bp DNA Ladder

 

 

Uzasadnienie zastosowania art. 4 ust 8a PZP

Przedmiotem zamówienia jest dostawa służąca wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych. Nie służą one prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

 

 

 

 

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzielanym

                                                                                                                                             zamówieniu z dziedziny nauki

Tutaj link do oryginału.

Ogłoszenie

o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki z dnia 19.08.2015 r.

numer ogłoszenia 19/2015

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 30a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII  

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ul. Wilcza 64

00-679 Warszawa

tel.: 22 629 32 21

fax.: (0 22) 629 63 02

 

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej):

http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia:

     Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

 

Zadanie 1: PrepFiler Express BTA™ Forensic DNA Extraction Kit (Applied Biosystems), nr kat: 4441351; 3 opakowania

Zadanie 2: roztwór do dekontaminacji DNA z powierzchni i urządzeń laboratoryjnych w sprayu; bezbarwny, niekorodujący; zamawiana ilość: 3L (maksymalna objętość pojedyńczego opakowania: 1L)

Zadanie 3: 44 oligonukleotydy niemodyfikowane (sekwencje w załączniku; w sumie 1077 nt), minimalna skala syntezy, oczyszczanie: odsalanie; dostarczone w roztworze w stężeniu 100µM

 

Uzasadnienie zastosowania art. 4 8a PZP

Przedmiotem zamówienia jest dostawa służąca wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych.

Nie służą one prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

 

 

 

 

 

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzielanym

                                                                                                                                             zamówieniu z dziedziny nauki

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 18.08.2015 r

numer ogłoszenia 16/2015

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników w podziale na zadania:

Zadanie 1: QIAGEN Multiplex Plus PCR Kit (100), Nr kat./ 206143, 5 szt

Zadanie 2: Qiagen QiaAmp DNA STool mini Kit (50), Nr kat./ 51504, 1 op

 

 

 1. Liczba złożonych ofert : 1

Zestawienie złożonych ofert wraz z podaniem cen

 

 

Zadanie nr 1 i 2

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

 QIAGEN, Vertrieb Deutschland, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1238,00 EURO

1473,22 EURO

 

 1. Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań nr 1 i 2: QIAGEN, Vertrieb Deutschland,

 

 1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań nr 1 i 2: QIAGEN, Vertrieb Deutschland – jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą

 

 1. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : -----------

 

 1. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

- w zakresie zadań nr 1 i 2: QIAGEN, Vertrieb Deutschland,

 

10. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

 

    

Warszawa, dnia 18.08.2015 r.

      (miejscowość)

 

..........................................................

                                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

zamówienia z dziedziny nauki

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 11.08.2015 r

numer ogłoszenia 15/2015

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników w podziale na zadania:

Zadanie 1: NEBNext® DNA Library Prep Master Mix Set for 454™ na 50 reakcji, 1 opakowanie, nr kat: E6070L

Zadanie 2: Qiagen MinElute PCR Purification Kit (250), 2 opakowania, nr kat:28006

 

 1. Liczba złożonych ofert : 1

Zestawienie złożonych ofert wraz z podaniem cen

 

 

 

Zadanie nr 1

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

2.

Lab-JOT Ltd. Sp. z o.o. Sp.k., Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa, tel.(22)3359884/fax (22)3359819, www.labjot.com , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4709,52

5792,71

 

Zadanie nr 2

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

ALAB-GEN sp. z o.o., ul. Kątna 17, 00-703 Warszawa, Tel: +48 22 349 60 10, Fax: +48 22 349 60 33, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4243,86

5219,95

 

 1. Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań nr 1 Lab-JOT Ltd. Sp. z o.o. Sp.k.

- w zakresie zadań nr 2 ALAB-GEN sp. z o.o.

 

 1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań nr 1 Lab-JOT Ltd. Sp. z o.o. Sp.k. – jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą

- w zakresie zadań nr 2 ALAB-GEN sp. z o.o. – jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą

 

 

 1. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : -----------

 

 1. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

- w zakresie zadań nr 1 Lab-JOT Ltd. Sp. z o.o. Sp.k. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa

- w zakresie zadań nr 2 ALAB-GEN sp. z o.o. ul. Kątna 17, 00-703 Warszawa

 

10. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

 

    

Warszawa, dnia 11.08.2015 r.

      (miejscowość)

 

..........................................................

                                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

zamówienia z dziedziny nauki

Subcategories