Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

 

Ogłoszenie

o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki z dnia 19.10.2015 r.

numer ogłoszenia 29/2015

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 30a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII  

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ul. Wilcza 64

00-679 Warszawa

tel.: 22 629 32 21

fax.: (0 22) 629 63 02

 

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej):

http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia:

     Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

 

Zadanie 1: Odczynniki do analiz genetycznych anty-inhibitor PCR 1 op.

 

Uzasadnienie zastosowania art. 4 8a PZP

Przedmiotem zamówienia jest dostawa służąca wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych.

Nie służą one prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

 

 

 

 

 

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzielanym

                                                                                                                                            zamówieniu z dziedziny nauki

Oryginał do pobrania TUTAJ

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 13.10.2015 r

numer ogłoszenia 22/2015

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa  odczynników -  PrepFiler Express BTA™ Forensic DNA Extraction Kit (Applied Biosystems), nr kat: 4441351; 3

5. Liczba złożonych ofert : 1

Zadanie nr 1

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Life Technologies Polska Sp. z o. o.,

tel: +48 222 460 551, fax: +48 224 853 983,

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4109,70 zł

5054,93 zł

 

 1. Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej :

-  Life Technologies Polska Sp. z o. o.

7. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

- jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą;

 1. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : -----------
  1. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

      - Life Technologies Polska Sp. z o. o.

10. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

 

    Warszawa, dnia 13.10.2015 r.

             (miejscowość)

 

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                             zamówienia z dziedziny nauki

Oryginał do pobrania: TUTAJ

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 13.10.2015 r

numer ogłoszenia 25/2015

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników w podziale na zadania:

   Zadanie nr 1: 1 op. Taq DNA Polymerase recombinant (Thermo Scientific – Fermentas) NR kat. EP0402

   Zadanie nr 2: 1 op. GeneRuler™ 100bp DNA Ladder, ready-to-use Nr. Kat. SM0243

 1. Liczba złożonych ofert : 2

Zestawienie złożonych ofert wraz z podaniem cen

 

Zadanie nr 1

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

ABO Sp. z o.o.

ul. Podleśna 6a

80-255 Gdańsk

258,90 zł

279,61 zł

2.

Life Technologies Polska Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

641,00 zł

788,43 zł

 

Zadanie nr 2

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

ABO Sp. z o.o.

ul. Podleśna 6a

80-255 Gdańsk

205,30 zł

252,52 zł

2.

Life Technologies Polska Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

302,00 zł

371,46 zł

 

 

 1. Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań 1 i 2: ABO Sp. z o.o., ul. Podleśna 6a, 80-255 Gdańsk

 

 1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań 1 i 2: oferta z najniższą ceną uznana za najkorzystniejszą;

 1. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : -----------
 2. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

      - w zakresie zadań 1 i 2 ABO Sp. z o.o., ul. Podleśna 6a, 80-255 Gdańsk. Data udzielenia zamówienia 13.10.2015 r.

10. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

 

    Warszawa, dnia 13.10.2015 r.

             (miejscowość)

 

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                             zamówienia z dziedziny nauki

Oryginał do pobrania TUTAJ

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 13.10.2015 r

numer ogłoszenia 23/2015

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa  odczynników -  Color Taq PCR Master Mix 2x, 500 reakcji,
nr kat:
E2525-03

 1. Liczba złożonych ofert : 1

Zadanie nr 1

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

EURx Sp. z o.o.

ul. Przyrodników 3

80-297 Gdańsk

460,00 zł

565,80 zł

 

 1. Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej :

-  EURx Sp. z o.o.

   ul. Przyrodników 3

   80-297 Gdańsk

 1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

- jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą;

 1. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : -----------
 2. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

      - EURx Sp. z o.o., ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk. Data udzielenia zamówienia 13.10.2015 r.

10. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

 

    Warszawa, dnia 13.10.2015 r.

             (miejscowość)

 

 

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                             zamówienia z dziedziny nauki

Oryginał do pobrania TUTAJ

Subcategories