Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Poszukujemy pracownika naukowego, kandydata na stanowisko Adiunkta w Pracowni Technik Molekularnych i Biometrycznych w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN  w Warszawie.

Wymagania stawiane kandydatowi:

 1. Stopień doktora nauk biologicznych, przyrodniczych lub pokrewnych, bądź

stopień doktora habilitowanego.

 1. Doświadczenie w pracy z molekularną identyfikacją gatunków

 2. Doświadczenie w pracy z sekwencjonowaniem metodą Sangera

 3. Udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji z zakresu genetyki

molekularnej

 1. Wiedza i doświadczenie w stosowaniu technik biologii molekularnej do analizy

polimorfizmów genetycznych.

 1. Znajomość oprogramowania z zakresu analiz filogenetycznych (np. MEGA7,

MrBayes).

 1. Wysoka motywacja do pracy naukowej, poparta udziałem w konferencjach i

szkoleniach.

 1. Znajomość technik sekwencjonowania nowej generacji.

 2. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

Wymagane dokumenty:

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 1. Kwestionariusz osobowy

 2. Curriculum vitae (z dopiskiem "Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (Dz.Urz.UE L 119 z 4.05.2016), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji rekrutacyjnej na potrzeby związane z realizacją procesu rekrutacyjnego”);

 3. Podanie o zatrudnienie w MiIZ PAN

 4. Wykaz publikacji oraz komunikatów konferencyjnych

 5. Kopia dyplomu nadania stopnia naukowego doktora

 6. Nazwiska i adresy e-mailowe dwóch osób mogących udzielić referencji kandydatowi lub dwa listy z referencjami

 7. Inne dokumenty uznane przez Kandydata za ważne

 

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Dodatkowe informacje:

Dokumenty - z dopiskiem „Konkurs na stanowisko adiunkta w Pracowni Badań Ornitologicznych MiIZ PAN” - należy przysyłać e-mailem na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., do dnia 20 listopada 2019 r. Dokumenty dostarczone po tym terminie nie będą brały udziału w procedurze konkursowej

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU – nastąpi do dnia 30 listopada 2019 r.

Poszukujemy pracownika naukowego do Nematologicznego Centrum Diagnostyczno-Szkoleniowego w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN w Warszawie.

Wymagania stawiane kandydatowi:

1. Stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauk biologicznych,

2. Doskonała znajomość morfologii i taksonomii nicieni glebowych,

3. Doświadczenie w pracy nad systematyką nicieni wolnożyjących i roślinożernych,

4. Kompetencje potwierdzone publikacjami w znaczących czasopismach naukowych (z listy JCR),

5. Udokumentowane sukcesy w zdobywaniu środków na badania naukowe oraz doświadczenie w kierowaniu zespołem badawczym,

6. Doświadczenie w zakresie popularyzacji nauki,

Wymagane dokumenty:

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 1. Kwestionariusz osobowy

 2. Curriculum vitae (z dopiskiem "Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (Dz.Urz.UE L 119 z 4.05.2016), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji rekrutacyjnej na potrzeby związane z realizacją procesu rekrutacyjnego”);

 3. Podanie o zatrudnienie w MiIZ PAN

 4. Wykaz publikacji oraz komunikatów konferencyjnych

 5. Kopia dyplomu nadania stopnia naukowego doktora

 6. Nazwiska i adresy e-mailowe dwóch osób mogących udzielić referencji kandydatowi lub dwa listy z referencjami

 7. Inne dokumenty uznane przez Kandydata za ważne

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Dodatkowe informacje:

Dokumenty - z dopiskiem „Konkurs na stanowisko adiunkta w Nematologicznym Centrum Diagnostyczno-Szkoleniowym w MiIZ PAN” - należy przysyłać e-mailem na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., do dnia 20 listopada 2019 r. Dokumenty dostarczone po tym terminie nie będą brały udziału w procedurze konkursowej

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU – nastąpi do dnia 30 listopada 2019 r.

Poszukujemy pracownika naukowego do Pracowni Badań Ornitologicznych w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN w Warszawie.

Wymagania stawiane kandydatowi:

1. Stopień doktora nauk biologicznych

 1. Udokumentowany, znaczący dorobek naukowy w postaci publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej

 2. Doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania projektów badawczych ze źródeł zewnętrznych

 3. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

 4. Dobra znajomość metod statystycznych

 5. Doświadczenie w prowadzeniu badań z zakresu ekologii ptaków

 6. Mile widziana znajomość technik molekularnych

Wymagane dokumenty:

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 1. Kwestionariusz osobowy

 2. Curriculum vitae (z dopiskiem "Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (Dz.Urz.UE L 119 z 4.05.2016), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji rekrutacyjnej na potrzeby związane z realizacją procesu rekrutacyjnego”);

 3. Podanie o zatrudnienie w MiIZ PAN

 4. Wykaz publikacji oraz komunikatów konferencyjnych

 5. Kopia dyplomu nadania stopnia naukowego doktora

 6. Nazwiska i adresy e-mailowe dwóch osób mogących udzielić referencji kandydatowi lub dwa listy z referencjami

 7. Inne dokumenty uznane przez Kandydata za ważne

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Dodatkowe informacje:

Dokumenty - z dopiskiem „Konkurs na stanowisko adiunkta w Pracowni Badań Ornitologicznych MiIZ PAN” - należy przysyłać e-mailem na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., do dnia 20 listopada 2019 r. Dokumenty dostarczone po tym terminie nie będą brały udziału w procedurze konkursowej

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU – nastąpi do dnia 30 listopada 2019 r.

INSTITUTION Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of SciencesCITY Gdańsk-Górki Wschodnie POSITION Postdoctoral research assistant DISCIPLINE Biology

POSTED 25.10.2019 r.

EXPIRES 27.11.2019 r.

WEBSITE www.miiz.waw.pl

KEY WORDS evolutionary genomics, adaptation in dolphins, Morbillivirus infection, exome-capture, bioinformatics

DESCRIPTION (field, expectations, comments): ……………………………………...

A postdoctoral research assistant position is now open in a newly established research group led by Dr Andre E. Moura at the Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences, starting in early 2020. The research group is focused on cetacean ecology and evolution, and this position will be part of the NCN funded project titled ”Analysis of micro-evolutionary changes in a host genome in response to multiple viral infections in wild animals”. The project will involve genomic analyses of dolphins in relation to pathogenic infection. The successful candidate will also have the opportunity to participate in other research project of the group, and will be encouraged to apply for further funding after the projet is finished.

The position is available for 2 years and 9 months, and includes a three month probation period. The expected start date is the 3rd of February 2020. The research group is based at the Research Station of the Museum and Institute of Zoology (MIZ), Polish Academy of Sciences in Gdańsk – Górki Wschodnie, and maintains strong links with the main research facilities of the MIZ in Warsaw. Therefore, research visits at the main MIZ facilities in Warsaw may be required as part of the job duties. The Research Station also hosts groups working on canid genomics and avian immunogenetics.

Work description

This position will involve carrying out research work as agreed with the group leader. This may involve all the stages of research, including sample collection, laboratory work, data analysis, and preparation of manuscripts for publication, as well as participation in the supervision of PhD students as a second supervisor and contribution to administrative tasks associated with the project. The work will require learning and development of new laboratory procedures and new methods of data analysis, and therefore strong self-motivation and willingness to learn is essential. The successful applicant will be expected to contribute to grant applications submitted by the group, and will be encouraged to apply for independent funding available for early career researchers. The postdoctoral researcher will thus have the opportunity to propose and explore new research questions within the general remit of the research group.

Requirements

The post-doctoral assistant will be an expert in Bioinformatics, with background (BSc or MSc degree) in bioinformatics, computer science, systems biology or related fields, and a PhD degree (awarded or to be awarded soon) in a relevant area. The PhD degree should have been awarded no earlier than 7 years before the start of employment. The following essential skills are required:

 1. Excellent knowledge of Linux/Unix environment;

 2. Proficiency with at least one coding language (e.g. Python, Perl, Unix Shell scripts);

 3. Experience with processing NGS data;

 4. Good organisational skills;

 5. Experience with large databases;

 6. Ability to work independently and to communicate with a multi-disciplinary team;

Desirable skills include:

 1. Experience with analyzing whole-genome datasets, aligning to reference genomes, SNP detection;

 2. Experience with software for evolutionary genomic analyses;

 3. Experience with online genomic databases;

 4. Good understanding of natural selection theory;

 5. Good understanding of mammalian immune system;

 6. Experience of working in an international team.

Research environment

The research at the MIZ is focused on a broad range of themes in animal biology, including systematics, biogeography, evolutionary biology, ecology and population genetics. Andre Moura’s research group is part of the Laboratory of the Molecular and Biometric Techniques led by Prof. Wieslaw Bogdanowicz, grouping researchers focused on population genetics, phylogeography and evolutionary genomics of a broad range of animal taxa. MIZ laboratories contain modern equipment for genomic analyses, including Pacific Biosciences RSII long-read sequencer and Illumina MiSeq System. The state-of-the-art ancient DNA laboratory carries out work on mammalian palaeogenetics. The Museum’s zoological collection is among the largest and most valuable in Europe.

Employment conditions

Employment period: 33 months, subject to a 3-month probation period. Start date: 2 January 2020. The salary is funded by the Polish National Science Centre (NCN).

Documents required in the application

 1. Copy of a PhD certificate

 2. Curriculum vitae including the publication list, with the following statement provided at the end and signed:

I give my consent to the processing of personal data provided in this document by the Museum and Institute of Zoology PAS for the purpose of the recruitment process pursuant to the Personal Data Protection Act of 10 May 2018 (Journal of Laws 2018, item 1000) and in agreement with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data

Protection Regulation)”.

 1. Motivation letter (maximum one page)

 2. A copy of one research paper to be evaluated in the recruitment process

 3. Contact details of two persons who can be contacted for references.

These documents should be sent to Andre Moura This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. no later than 27.11.2019. The title of the message should be “Application for a postdoctoral position in dolphin genomics”. Informal inquiries can also be addressed to Andre Moura.

The interviews of shortlisted candidates will take place between 2 and 6 of December at the Research Station of the Museum and Institute of Zoology PAS in Gdańsk-Górki Wschodnie. A Skype interview can be arranged.

The candidate selection is expected to be completed by 20 December 2019.

 

Subcategories