Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

DYREKTOR  MUZEUM  I  INSTYTUTU  ZOOLOGII PAN  W  WARSZAWIE

 OGŁASZA

KONKURS  NA  STANOWISKO

Profesora MiIZ PAN

Poszukujemy doświadczonego pracownika naukowego, kandydata na stanowisko Profesora MiIZ PAN, w Pracowni Systematyki, Zoogeografii i Ekologii Bezkręgowców w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN, w Warszawie, w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki biologiczne.

Kandydat powinien posiadać duże doświadczenie w zakresie badań stosowanych w ekologii bezkręgowców zdolności organizacyjne oraz umiejętności kierowania zespołem badawczym i współpracy w zespołach międzynarodowych.

Wymagania stawiane Kandydatowi:

 1. Stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych lub przyrodniczych
 2. Predyspozycje do pracy naukowej, wiedzę i doświadczenie w zakresie badań nad ekologią organizmów bezkręgowych.
 3. Doświadczenie w pracy nad ekologią i taksonomią wybranego taksonu;
 4. Umiejętność modelowania wielowymiarowego i znajomość programów statystycznych stosowanych w ekologii.
 5. Udokumentowany, znaczący i stale pomnażany dorobek naukowy w zakresie ekologii bezkręgowców w postaci publikacji w czasopismach z listy JCR.
 6. Udokumentowane sukcesy w zdobywaniu grantów badawczych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
 7. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Wymagane dokumenty:

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • Kwestionariusz osobowy
 • Curriculum vitae (z dopiskiem "Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (Dz.Urz.UE L 119 z 4.05.2016), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji rekrutacyjnej na potrzeby związane z realizacją procesu rekrutacyjnego”);
 • Podanie o zatrudnienie w MiIZ PAN
 • Wykaz publikacji i opis dorobku naukowego
 • Kopia dyplomu nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • List motywacyjny
 • List polecający (opcjonalnie)
 • Nazwiska i adresy e-mailowe dwóch osób mogących udzielić referencji kandydatowi lub dwa listy z referencjami
 • Inne dokumenty uznane przez Kandydata za ważne

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami, w celu przeprowadzenia rozmowy.

Dodatkowe informacje:

Dokumenty - z dopiskiem „Konkurs na stanowisko profesora MiIZ PAN” - należy przysyłać e-mailem na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., do dnia 5 sierpnia 2019 r.     

Dokumenty dostarczone po 5 sierpnia  2019 r. nie będą brały udziału w procedurze konkursowej

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU – nastąpi do dnia 19 sierpnia 2019 r.

Muzeum i Instytut Zoologii PAN poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

 specjalista ds. Administracyjnych

Wymiar etatu 1/1

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:

 • przygotowywanie planu zamówień publicznych
 • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań w zakresie zakupów i usług (także z dziedziny nauki) zgodnie z Ustawą prawo zamówień publicznych oraz z wewnętrznym regulaminem udzielania zamówień publicznych
 • przygotowywanie wykazów, zeznań i dokumentacji w ramach sprawozdawczości
 • bieżąca obsługa administracyjna Instytutu

Wymagania:

 • wykształcenie: min. średnie
 • doświadczenie zawodowe min. 1 rok na stanowisku ds. administracyjnych
 • doświadczenie z zakresu zamówień publicznych
 • komunikatywność
 • dokładność i skrupulatność
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • dobrą atmosferę w młodym i kreatywnym zespole

Kandydaci proszeni są o składanie następujących dokumentów:

 • CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia)
 • List motywacyjny wraz z oczekiwaniami finansowymi
 • Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy od IODO.          

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów na adres:
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

lub listownie

Muzeum i Instytut Zoologii PAN
ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa

z dopiskiem: Konkurs –  Specjalista ds. Administracyjnych

w nieprzekraczalnym terminie do 21.06.2019 r.

Instytut zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

Dyrektor Muzeum i Instytutu Zoologii PAN ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc):
Pobierz ten plik

Director of the Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences announces a competition for a postdoctoral position:
Download this file

Subcategories