Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Muzeum i Instytut Zoologii PAN otwiera nabór na czteroletnie kształcenie doktorantów na rok akademicki 2019/2020.  Zgłoszenia przyjmowane są od 10 czerwca 2019 do 10 września 2019. Dalsze informacje o naborze, proponowanych tematach doktoratów, kryteriach wyboru doktorantów, programie kształcenia itd. można znaleźć na portalu Szkoły Doktorskiej BioPlanet

Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu majątku ruchomego, link do pliku: TUTAJ

Protokół z otwarcia ofert: TUTAJ

 

Zamówienie : TUTAJ

Subcategories