Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU
NA STANOWISKO ADIUNKTA

 

W dniu 12 sierpnia 2011 r. został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko Adiunkta
w Pracowni Technik Molekularnych i Biometrycznych.

Dokumenty na konkurs złożyła:
Dr Anna Tereba.

Komisja konkursowa Uchwałą z dnia 12 sierpnia 2011 r. jednogłośnie  zarekomendowała  zatrudnienie na stanowisku adiunkta dr Annę Terebę.

Warszawa, 28 czerwca 2011 r.

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU
NA STANOWISKO PROFESORA  NADZWYCZAJNEGO

 

W dniu 17 czerwca 2011 r. został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego – specjalistę w zakresie badań nad ekologią i behawiorem ptaków.

Dokumenty na konkurs złożył:
Dr hab. Tomasz Mazgajski.

Komisja konkursowa Uchwałą z dnia 17 czerwca 2011 r. jednogłośnie  zarekomendowała  zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Tomasza Mazgajskiego.

Muzeum i Instytut  Zoologii PAN w Warszawie, realizujący projekt "Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych" współfinansowanego przez  Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaprasza na:

Praktyki studenckie
z zakresu Praktyka biblioteczna

Główne tematy praktyki to:

 

 1. Opracowanie rzeczowe zbiorów.
 2. Organizacja i prowadzenie zbiorów (katalogów, bibliografii, opracowań dokumentacyjnych).
 3. Zagadnienia udostępniania zbiorów.
 4. Zagadnienia digitalizacji i archiwizacji.

Cele praktyki :

 1. Zaznajomienie studentów z organizacją, zadaniami oraz działalnością biblioteki wynikającą z typu biblioteki naukowej, potrzeb użytkowników oraz środowiska w którym funkcjonuje.
 2. Specjalistyczne przygotowanie studenta do pracy w bibliotece  w zakresie:
  • organizacji zbiorów (książkowych i nieksiążkowych) oraz nabycie umiejętności wykorzystywania ich w różnorodnych formach pracy z czytelnikiem,
  • poznania podstawowych zasad zarządzania zbiorami, organizacji pracy, prognozowania i planowania.
 3. Zapoznanie studentów z problematyką dawnej książki w bibliotece  oraz wskazanie zasad praktycznego postępowania z tego typu zbiorami.
 4. Zaznajomienie studentów z programami informatycznymi istniejącymi i działającymi na rzecz zbiorów bibliotecznych.
 5. Zapoznanie studentów z archiwizacją i digitalizacją zbiorów.

Biblioteka MiIZ PAN jest nie tylko bardzo ważnym elementem procesu naukowego i dydaktycznego, ale także elementem marketingowym, mogącym zachęcić przyszłych studentów do pracy w bibliotece naukowej.

Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie, realizujący projekt "Opracowanie innowacyjnych metod szybkiej identyfikacji nicieni powodujących straty w gospodarce" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaprasza na:

Praktyki studenckie z zakresu nematologii
Od grudki gleby do barkodingu DNA nicienia

Nicienie są jedną z najliczniejszych grup zwierząt wielokomórkowych, dotychczas opisano ok. 20 tysięcy gatunków. Należą one do różnych grup troficznych; są wśród nich gatunki bakteriożerne, grzybożerne, drapieżne, pasożyty roślin, zwierząt i ludzi. O ile nicienie bakteriożerne, grzybożerne i drapieżne ogrywają znaczącą pozytywna rolę w środowisku glebowym, to wiele gatunków pasożytów roślin może powodować znaczne straty w gospodarce.
Żerowanie nicieni może powodować zamieranie roślin, spadek ich produktywności, doprowadzać do degradacji handlowej produkowanych płodów rolnych, oraz perturbacji w międzynarodowym obrocie produktami roślinnymi, wobec ryzyka
rozprzestrzenienia gatunków kwarantannowych.

Tematyka praktyk obejmuje:

 • Metody pozyskiwania nicieni z gleby i roślin
 • Metody konserwacji i preparatyki nicieni
 • Prezentację i omówienie wybranych grup nicieni
 • Metody ekstrakcji DNA, PCR
 • Demonstrację sekwencjonowania DNA i identyfikacji okazu w BOLD

Osoby biorące udział w praktyce studenckiej otrzymają potwierdzenie uczestnictwa,
Praktyki będą odbywały się w Nematologicznym Centrum Diagnostyczno- Szkoleniowym - siedziba MiIZ PAN, Warszawa, ul. Wilcza 64.

Praktyki są bezpłatne.
Organizator nie zapewnia noclegów

Studenci zainteresowani praktykami proszeni są o kontakt e-mailowy z:
Dr hab. Tadeuszem Malewskim This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dr Ewą Dmowską This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dr Grażyną Winiszewską This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Subcategories