Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

 

 

 

DYREKTOR  MUZEUM  I  INSTYTUTU  ZOOLOGII PAN  W  WARSZAWIE

 

OGŁASZA

 

KONKURS  NA  STANOWISKO

 

ASYSTENTA

 

Konkurs NCN  SONATA BIS – NZ

 

Projekt skierowany jest do absolwentów studiów biologicznych II stopnia lub studentów ostatniego roku takich studiów.

Poszukujemy osób samodzielnych, zainteresowanych prowadzeniem badań i karierą naukową.

 

Kandydat powinien mieć duże doświadczenie w samodzielnej pracy w molekularnym laboratorium genetycznym. Oczekujemy dobrej znajomości języka angielskiego, umożliwiającej swobodną komunikację oraz przygotowywanie manuskryptów publikacji naukowych. Oferujemy bardzo korzystne warunki zatrudnienia.

 

Opis zadań:

 

Pracujemy nad koewolucją relacji między gospodarzem i pasożytem lęgowym na Nowej Kaledonii. Pisklęta gospodarza występują w dwóch odmianach pigmentacji skóry. Determinacja fenotypowego koloru piskląt jest kontrolowana epigenetycznie/epistatycznie. Doktorant będzie zajmował się analizami molekularnymi, wyniki których umożliwią wyjaśnienie tych mechanizmów. W oparciu o analizy DNA ekstrahowanego z krwi piskląt określimy czy fenotyp ubarwienia skóry u piskląt jest determinowany przez samice czy przez samce. Zastosujemy także analizę genomu do określenia mechanizmów ekspresji genów determinujących ten fenotyp. Identyfikacji rodziców dokonamy przy pomocy zestawu markerów mikrosatelitarnych. Porównamy także genomy jasnych i ciemnych piskląt w celu oznaczenia markerów EST związanych z pigmentacją.

 

Warunki zatrudnienia:

 

Zatrudnienie: umowa o pracę na czas określony max. na 4 lata

 

Warunki i tryb rekrutacji:

 

Kwalifikacja ma charakter konkursu i oceniane będą następujące kryteria:

1)    doświadczenie w analizach genetycznych (30 %),

2)    dorobek naukowy: publikacje, prezentacje na konferencjach naukowych, uczestnictwo w projektach badawczych (20 %),

3)    znajomość języka angielskiego (20 %),

4)    ocena motywacji i predyspozycji do pracy badawczej (20 %).

5)    ocena na dyplomie ukończenia studiów II stopnia (10 %),

Wymagane dokumenty:

 

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów w języku  angielskim i polskim do Kierownika projektu:

1)    Kwestionariusz osobowy

2)    List motywacyjny

3)    Curriculum Vitae

4)    Wykaz publikacji i opis dorobku naukowego

5)    Odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub inne dokumenty potwierdzajace stopień zaawansowania studiów w przypadku studentów ostatniego roku studiów

6)    Nazwiska i adresy emailowe min. dwóch osób mogących udzielić referencji kandydatowi,

7)    Inne dokumenty uznane przez kandydata za ważne.

Proszę o zamieszczenie następującej klauzuli w przesyłanej dokumentacji: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofertach pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883".

 

Kierownik projektu zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni do rozmowy kwalifikacyjnej z kierownikiem projektu przez Skype.

Zatrudniony zostanie kandydat, który uzyska najwyższą liczbę punktów w rankingu.

 

Proszę o składanie wszystkich dokumentów w jednym pliku pdf i wysłanie ich emailem wymagającym potwierdzenia nadawcy.

Po otrzymaniu aplikacji kierownik projektu skontaktuje się z opiniodawcami i poprosi o referencje.

 

Dodatkowe informacje:

 

Dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć:

1 kpl dokumentów - wysłać emailem wymagającym potwierdzenia odbiorcy w jednym pliku

                                  pdf.  do kierownika projektu: dr hab. Jörn Theuerkauf, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1 kpl dokumentów  -(oryginały dokumentów aplikacyjnych) z dopiskiem na zaklejonej kopercie „Konkurs na stanowisko asystenta MiIZ PAN” – w Sekretariacie MiIZ PAN

          (ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa)

Informacje dotyczące wynagrodzenia – e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Dr hab. Jörn Theuerkauf)

 

Dokumenty dostarczone po 21 lipca 2013 r. nie będą brały udziału w procedurze konkursowej

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU – nastąpi do dnia 31 lipca  2013 r.

 

 

 

 

 

Konkurs na stanowisko asystenta

DYREKTOR  MUZEUM  I  INSTYTUTU  ZOOLOGII PAN  W  WARSZAWIE

 

OGŁASZA

 

KONKURS  NA  STANOWISKO

 

ASYSTENTA

 

Konkurs NCN  SONATA BIS – NZ

 

Projekt skierowany jest do absolwentów studiów biologicznych II stopnia lub studentów ostatniego roku takich studiów.

Poszukujemy osób samodzielnych, zainteresowanych prowadzeniem badań i karierą naukową.

 

Kandydat powinien mieć duże doświadczenie w samodzielnej pracy w molekularnym laboratorium genetycznym.

Oczekujemy dobrej znajomości języka angielskiego, umożliwiającej swobodną komunikację oraz przygotowywanie manuskryptów publikacji naukowych.

 

Opis zadań:

 

Pracujemy nad koewolucją relacji między gospodarzem i pasożytem lęgowym na Nowej Kaledonii. Pisklęta gospodarza występują w dwóch odmianach pigmentacji skóry. Determinacja fenotypowego koloru piskląt jest kontrolowana epigenetycznie/epistatycznie. Doktorant będzie zajmował się analizami molekularnymi, wyniki których umożliwią wyjaśnienie tych mechanizmów. W oparciu o analizy DNA ekstrahowanego z krwi piskląt określimy czy fenotyp ubarwienia skóry u piskląt jest determinowany przez samice czy przez samce. Zastosujemy także analizę genomu do określenia mechanizmów ekspresji genów determinujących ten fenotyp. Identyfikacja rodziców dokonamy przy pomocy zestawu markerów mikrosatelitarnych. Porównamy także genomy jasnych i ciemnych piskląt w celu oznaczenia markerów EST związanych z pigmentacją.

 

Warunki zatrudnienie:

 

Zatrudnienie: umowa o pracę na czas określony max. na 4 lata

Warunek wykonania konktraktu: złożenie rozprawy doktorskiej

 

Warunki i tryb rekrutacji:

 

Kwalifikacja ma charakter konkursu i oceniane będą następujące kryteria:

1)    doświadczenie w analizach genetycznych (30 %),

2)    dorobek naukowy: publikacje, prezentacje na konferencjach naukowych, uczestnictwo w projektach badawczych (20 %),

3)    znajomość języka angielskiego (20 %),

4)    ocena motywacji i predyspozycji do pracy badawczej (20 %).

5)    ocena na dyplomie ukończenia studiów II stopnia (10 %),

Wymagane dokumenty:

 

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów w języku  angielskim i polskim do Kierownika projektu:

1)    Kwestionariusz osobowy

2)    List motywacyjny

3)    Curriculum Vitae

4)    Wykaz publikacji i opis dorobku naukowego

5)    Odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub inne dokumenty potwierdzajace stopień zaawansowania studiów w przypadku studentów ostatniego roku studiów

6)    Nazwiska i adresy emailowe min. dwóch osób mogących udzielić referencji kandydatowi,

7)    Inne dokumenty uznane przez kandydata za ważne.

Proszę o zamieszczenie następującej klauzuli w przesyłanej dokumentacji: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofertach pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883".

 

Kierownik projektu zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni do rozmowy kwalifikacyjnej z kierownikiem projektu przez Skype.

Zatrudniony zostanie kandydat, który uzyska najwyższą liczbę punktów w rankingu.

 

Proszę o składanie wszystkich dokumentów w jednym pliku pdf i wysłanie ich emailem wymagającym potwierdzenia nadawcy.

Po otrzymaniu aplikacji kierownik projektu skontaktuje się z opiniodawcami i poprosi o referencje.

 

Dodatkowe informacje:

 

Dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć:

1 kpl dokumentów - wysłać emailem wymagającym potwierdzenia odbiorcy w jednym pliku

                                  pdf.  do kierownika projektu: dr hab. Jörn Theuerkauf, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1 kpl dokumentów  -(oryginały dokumentów aplikacyjnych) z dopiskiem na zaklejonej kopercie

„Konkurs na stanowisko asystenta MiIZ PAN” – w Sekretariacie MiIZ PAN  (ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa)

Informacje dotyczące wynagrodzenia – e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Dr hab. Jörn Theuerkauf)

Dokumenty dostarczone po 31 maja 2013 r. nie będą brały udziału w procedurze konkursowej

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU – nastąpi do dnia 16 czerwca  2013 r.

 

 

Warszawa, 05 czerwca 2012 r.

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU
NA STANOWISKO ASYSTENTA

 

W dniu 30 maja 2012 r. został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko Asystenta
w Pracowni Owadów Społecznych i Myrmekofilnych

Dokumenty na konkurs złożyła:
Mgr Hanna Babik.

Komisja konkursowa Protokołem  z dnia 30 maja 2012 r. jednogłośnie  zarekomendowała  zatrudnienie na stanowisku Asystenta mgr Hannę Babik

Zapytanie ofertowe DA-2203-01/ZO/2020 na dostawę sprzętu i urządzeń informatycznych dla Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk.

Załączniki:

Wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego: (02.11.2020)

Informacja z otwarcia ofert w Zapytaniu Ofertowym nr DA-2203-01/ZO/MIIZ/2020: (10.11.2020)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w Zapytaniu Ofertowym nr DA-2203-01/ZO/MIIZ/2020 (17.11.2020)

Subcategories