Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

 


Ogłoszenie
o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 11.12.2014
numer ogłoszenia 11/2014


Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
ul. Wilcza 64
00-679 Warszawa
tel.: 22 629 32 21
fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej):
http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [ ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników na potrzeby projektu Narodowego Centrum Nauki pt. „Interakcje między ekto- i endopasożytami na przykładzie pasożytów sikory modrej” (nr 2011/03/B/NZ8/03051) w podziale na zadania:

Zadanie 2: 2 op. po 100 ml, woda wolna od nukleaz i DNA, sterylna, dejonizowana, molecular biology grade(z przeznaczeniem do reakcji PCR) nr kat.: E0212-01

5. Liczba złożonych ofert: 1

Nr oferty Nazwa i adres wykonawcy Oferowana cena netto/brutto
1. EURx Sp. z o.o
80-297 Gdansk, ul. Przyrodnik6w 3,
tel. 58 524 06 97,
fax: 58 341 74 23;
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
126,00/154,98

Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej – oferta nr 1

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: jedyna złożona oferta

 

Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy): nie dotyczy

Wykonawca, któremu udzielono zamówienia:
Nazwa (firma) lub imię i nazwisko: EURx Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy: ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdansk

Data udzielenia zamówienia: 22.12.2014r.

10.Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:
Czy zamówienia udzielono TAK [X] NIE [ ]

 

Warszawa, dnia 22.12.2014 r.
(miejscowość)

..........................................................
(podpis osoby upoważnionej)
Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia z dziedziny nauki

Oryginał do pobrania: TUTAJ

 

Ogłoszenie

o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki z dnia 19.12.2014 r.

numer ogłoszenia 15/2014

 

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 30a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

 

  1. 1.    Nazwa i adres Zamawiającego:

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII       

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ul. Wilcza 64

00-679 Warszawa

tel.: 22 629 32 21

fax.: (0 22) 629 63 02

 

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej):

http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników w podziale na zadania:

    Zadanie 1: 3 op. Sample Loading Solution  Beckman Coulter 608082

    Zadanie 2: 4 op. CEQ Separation Gel LPA Beckman Coulter 608010

 

 

 

 

 

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzielanym

                                                                                                                                             zamówieniu z dziedziny nauki

Oryginał do pobrania: TUTAJ

 

Ogłoszenie

o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki z dnia 18.12.2014 r.

numer ogłoszenia 14/2014

 

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 30a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

  1. 1.    Nazwa i adres Zamawiającego:

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII     

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ul. Wilcza 64

00-679 Warszawa

tel.: 22 629 32 21

fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej):

http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia:

   Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników producenta Pacific Biosciences, w podziale na zadania:

Zadanie nr 1: 3 op.  DNA Sequencing Reagent 4.0 Pacific Biosciences, nr. kat. 100-356-200;

Zadanie nr 2: 3 op. SMRTCell 8Pac V3 (8 Cells) Pacific Biosciences, nr. kat. 100-171-800;

Zadanie nr 3: 1 op. DNA/Polymerase Binding Kit P6 Pacific Biosciences, nr. kat. 100-356-300.

 

 

 

 

 

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzielanym

                                                                                                                                             zamówieniu z dziedziny nauki

Oryginał do pobrania: TUTAJ

 

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 17.12.2014 r numer ogłoszenia 12/2014                       

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

 

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników w podziale na zadania:

Zadanie 1: 1 op. 3500 POP-7TM Polymer 4393708 Life Technologies

Zadanie 2: 1 op. Anode Buffer Container 3500 Series 4393927 Life Technologies

Zadanie 3: 1 op. Cathode buffer container 3500 series 4408256 Life Technologies

  1. 5.       Liczba złożonych ofert : 1

 

Zadanie nr 1

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Life Technologies  Polska Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

618,52 zł

760,78 zł

 

Zadanie nr 2

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Life Technologies  Polska Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

335,58 zł

412,76 zł

Zadanie nr 3

 Numer

 oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

     Cena netto

   Cena brutto

     1.

Life Technologies  Polska Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

      470,00 zł

       578,10 zł

 

  1. 6.       Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej :

 

w zakresie zadań 1, 2, 3: Life Technologies  Polska Sp. z o.o.

  ul. Bonifraterska 17

  00-203 Warszawa

 

  1. 7.       Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej : w zakresie wszystkich zadań: jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą;
  2. 8.       Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : nie dotyczy
  3. 9.       Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

- w zakresie zadań 1, 2, 3: Life Technologies  Polska Sp. z o.o.,  ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Data udzielenia zamówienia: 17.12.2014 r.

10. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

 

    Warszawa, dnia 17.12.2014 r.

      (miejscowość)

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                                zamówienia z dziedziny nauki

Oryginał do pobrania: TUTAJ

Subcategories