Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

 

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 12.11.2014

numer ogłoszenia 10/2014

 

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

 

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej):

http://bip.miiz.waw.pl/

 

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

 

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników na potrzeby Grantu wewnętrznego Gwiazda 2014 - Adam Krupski w podziale na zadania:

 

      Zadanie nr 2 Końcówki z filtrem do pipet automatycznych 1-10µl 1x96, 10op. Nr. kat 2-001-96-0

      Zadanie nr 3 Końcówki z filtrem do pipet automatycznych 1-200µl 1x96, 4op  Nr. kat 2-113-96-0

      Zadanie nr 4 Końcówki z filtrem do pipet automatycznych 1000µl 1x96, 2op  Nr. kat 2-201-96-0

5. Liczba złożonych ofert:  2

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Oferowana cena netto/brutto

1.

BioSpace Mariusz Piotrowski

Poznań 61-619, ul. Naramowicka 144

Tel/Fax: 795 115 038

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

301,90/326,05

2.

Medlab-Products Sp. z o.o.

05-090 Raszyn

Ul. Gałczyńskiego 8

513,00/554,04

 

 

 1. 6.    Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej – oferta nr  1

 

 1. 7.    Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: najniższa oferta cenowa

 

 1. 8.    Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy): nie dotyczy

 

 1. 9.    Wykonawca, któremu udzielono zamówienia:

BioSpace Mariusz Piotrowski

Poznań 61-619, ul. Naramowicka 144

Tel/Fax: 795 115 038

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Data udzielenia zamówienia: 21.11.2014r.

 

10.Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

 

 

 

Warszawa, dnia 21.11.2014 r.

      (miejscowość, data)

 

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                             zamówienia z dziedziny nauki

 

Oryginał do pobrania: TUTAJ

 

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 12.11.2014

numer ogłoszenia 10/2014

 

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

 

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej):

http://bip.miiz.waw.pl/

 

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

 

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników na potrzeby Grantu wewnętrznego Gwiazda 2014 - Adam Krupski w podziale na zadania:

 

 Zadanie nr 1: (20 szt. Oligonukleotydów – skala syntezy: 0,2 µmol; metoda oczyszczania: odsalanie; liofilizowane lub zawieszone w wodzie w stężeniu 100 µM

Nazwa

Sekwencja

Tryp763

CATATGCTTGTTTCAAGGAC

Tryp1016

CCCCATAATCTCCAATGGAC

Tryp99

TCAATCAGACGTAATCTGCC

Tryp957

CTGCTCCTTTGTTATCCCAT

HepF300

GTTTCTGACCTATCAGCTTTCGACG

Hep900

CAAATCTAAGAATTTCACCTCTGAC

Hep1615R

AAAGGGCAGGGACGTAATC

Hep800F

GTCAGAGGTGAAATTCTTAGATTTG

HaemNFI

CATATATTAAGAGAAITATGGAG

HaemNR3

ATAGAAAGATAAGAAATACCATTC

HaemFL

ATGGTGTTTTAGATACTTACATT

HaemR2L

CATTATCTGGATGAGATAATGGIGC

Atox16S1

AAGTATAAGCTTTTATACGGCT

Atox16S2

CACTGCCACGGTAGTCCAATAC

Atox23S1

TACCCGCTGAACTTAAGC

Atox23S2

CMACCAAGATCTGCACTAG

COX tenella F4

G(AT)TCATTAGTATGGGCACATC A

COX tenella R

CCAAGAGATAATAC(AG)AA(AG)TGG AA

COX tenella F2

GGGCACATCATATGATGAC

COX tenella R2

ATAGTATGTATCATGTA(AG)(AT)GCAA

 

5. Liczba złożonych ofert:  2

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Oferowana cena netto/brutto

1.

Genomed S.A.

Ul. Ponczowa 12, 02-971 Warszawa

Tel: +48 22 644 60 19

Fax: +48 22 644 60 25

660,00/811,80

2.

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Ul.Pawińskiego 5A, 02-106 Warszawa

Tel: 22 592 34 02

Fax: 22 592 21 90

924,00/1136,52

 

 

 1. 6.    Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej – oferta nr  1

 

 1. 7.    Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: najniższa oferta cenowa

 

 1. 8.    Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy): nie dotyczy

 

 1. 9.    Wykonawca, któremu udzielono zamówienia:

Genomed S.A.

Ul. Ponczowa 12, 02-971 Warszawa

Tel: +48 22 644 60 19

Fax: +48 22 644 60 25

 

Data udzielenia zamówienia: 21.11.2014r.

 

10.Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

 

 

 

Warszawa, dnia 21.11.2014 r.

      (miejscowość, data)

 

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                          zamówienia z dziedziny nauki

 

Oryginał do pobrania: TUTAJ 

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 20.11.2014 r

numer ogłoszenia 8/2014

 

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

 

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa 40 szt. oligonukleotydów – skala syntezy: 0,025 lub 0,02 µmol; metoda oczyszczania: odsalanie; zawieszone w wodzie w stężeniu 100 µM

Nazwa

Sekwencja 5'-3'

hsp-6a_F 

TCGTCCATCTTTCAACCGTT

hsp-6a_R

AACAGATTGTCTAATTGCTGGAG

hsp-6b_F

GGTGATGCTTGGATTGAGACA

hsp-6b _R

TGGAGAGATCAAAGGTGCCT

hsp-6c_F

AATGGTGATGCTTGGATTGAG

hsp-6c_R

CCTCCACCCAGATTGATGAC

hsp-6d_F

TCTTCTAATGGTGATGCTTGGA

hsp-6d_R

TGCCTCCACCCAGATTGAT

hsp-12.1_ F

GCCTCTCCAGCATAATGACG

hsp-12.1_R

CGATTTATTTCACGACTGACTGA

hsp-43a_ F

CTGGTAGAGGAACAACAGCT

hsp-43a _R

CGGCGGAAATGTGATTCAGA

hsp-43b_ F

CGTAGAGAAGAATTCCGTGAAGA

hsp-43b_R

TTCAGAGCGGTGACTTCCA

hsp-43c_F

AGAGGAACAACAGCTTCAGA

hsp-43c_R

CTGTACGGCGGAAATGTGAT

hsp-43d_F

GAGGAACAACAGCTTCAGATTAT

hsp-43d _R

GCTGTACGGCGGAAATGT

hsp-60a _F

TTCCTGCTCTTGAATTGGCTA

hsp-60a_R

CGTCTTGGATTTGAGCGATT

hsp-60b_ F

TTCCTGCTCTTGAATTGGCT

hsp-60b_R

AATTGTGACTTCATCCGCCT

hsp-60c_F

GGCTAACAAATACCGAAGACCA

hsp-60c_R

GCCGCGCAGAATTAGAGTAT

hsp-60d_ F

CCTGCTCTTGAATTGGCTAAC

hsp-60d_R

CGCGCAGAATTAGAGTATCGT

hsp-110a_F

GATGTGCTCTTCGTTCTGCA

hsp-110a_R

GCCACCTTTCCTTCACACTT

hsp-110b_F

GCTGCTAGGAATAAAGGAATTGG

hsp-110b_R

TGCACCAAAGCCCATAAGTC

hsp-110c_ F

TGCTCTTCGTTCTGCAATGT

hsp-110c_R

TAAGGCAAGAAAGTCGCGTT

hsp-110d_F

TGCAAGAGGATGTGCTCTTC

hsp-110d_R

AGAAAGTCGCGTTTCTTCGG

hsp-16a­_F

ACTTTACCACTATTTCCGTCCAGC

hsp-16a­­­_R

CCTTGAACCGCTTCTTTCTTTG

hsp-16.1a _F

GCTTCAAATCTTTCAGAAGATGG

hsp-16.1a _R 

CAGAAGTTTTTTGTTCAACGGGC

hsp-12.1a_ F

GCCCCTTCAGCATAACGATG

hsp-12.1a_R

ACCTCACGATTGACGATTCC

 

 1. 5.       Liczba złożonych ofert: 2

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Oferowana cena netto/brutto

1.

Sigma-Aldrich Sp. z o.o.

ul. Szelągowska 30,

61-626 Poznań

509,20PLN/ 626,32 PLN

2.

BIONOVO

ul. Rataja 30,

59-220 Legnica

 

1 514,28 PLN/ 1 862,56 PLN

 

 1. 6.       Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej: oferta nr 1
 2. 7.       Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: najniższa cena, zgodnie z kryterium wyboru.
 3. 8.       Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy): nie dotyczy
 4. 9.       Wykonawca, któremu udzielono zamówienia:

      Nazwa (firma) lub imię i nazwisko: Sigma-Aldrich Sp. z o.o.

      Adres Wykonawcy: ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań

      Data udzielenia zamówienia: 20.11.2014 r.

 1. 10.        Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

 Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

 

 

 

    Warszawa, dnia 20.11.2014 r.

      (miejscowość)

 

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                             zamówienia z dziedziny nauki

Oryginał do pobrania: TUTAJ

 

 

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 17.11.2014 r

numer ogłoszenia 6/2014

 

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

 

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników w podziale na zadania:

Zadanie nr 1: 2 op. Taq DNA Polymerase recombinant (Thermo Scientific – Fermentas) nr kat. EP0402

Zadanie nr 2: 1 op. 2mM dNTP Mix (Thermo Scientific – Fermentas) nr. kat. R0242

Zadanie nr 3: 1 op. GeneRuler™ 100bp DNA Ladder, ready-to-use nr. kat. SM0243

Zadanie nr 4: 1 op. 6X Loading Dye Solution (Thermo Scientific – Fermentas) nr. kat. R0611

Zadanie nr 5: 1 op. 10X TBE Electrophoresis Buffer (Thermo Scientific – Fermentas) nr. kat. B52

Zadanie nr 6: 1 op. Midori Green Advance DNA Stain nr. kat. MG04

 

 1. 5.       Liczba złożonych ofert : 1

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Oferowana cena netto/brutto

1.

 ABO Sp. z o.o.

 ul. Wichrowe Wzgórze 123

 80-293 Gdańsk

 

1 437,50 PLN/ 1 699,35 PLN

 

 1. 6.       Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej : oferta nr 1
 2. 7.       Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej : jedyna złożona oferta
 3. 8.       Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : nie dotyczy
 4. 9.       Wykonawca, któremu udzielono zamówienia:

      Nazwa (firma) lub imię i nazwisko: ABO Sp. z o.o.

 

 

Adres Wykonawcy: ul. Wichrowe Wzgórze 123, 80-293 Gdańsk

Data udzielenia zamówienia: 17.11.2014 r.

10.Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

 

 

 

    Warszawa, dnia 17.11.2014 r.

      (miejscowość)

 

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                             zamówienia z dziedziny nauki

 

Oryginał do pobrania: TUTAJ

Subcategories