Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                           7 listopad 2012

acrobat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wrd                                                 7 listopad 2012

 acrobat Rozstrzygnięcie - Pakiet I                                                                                           27 listopad 2012

acrobat Rozstrzygnięcie - Pakiet II                                                                                 22 listopad 2012