Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                   14 grudzień 2012

acrobat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wrd                                         14 grudzień 2012

acrobat Wyjaśnienie treści SIWZ                                                                                     17 grudzień 2012

acrobat Wyjaśnienie treści SIWZ Nr2                                                                              18 grudzień 2012

acrobat Rozstrzygnięcie                                                                                                      07 styczeń 2012

acrobat Sprostowanie do rozstrzygnięcia                                                                       08 styczeń 2013

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                         15 listopad 2012

acrobat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wrd                                               15 listopad 2012

 acrobat Rozstrzygnięcie                                                                                                            04 grudzień 2012

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                         13 listopad 2012

acrobat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wrd                                               13 listopad 2012

acrobat Ksiażka przedmiarów - korytarz                                                                                13 listopad 2012

acrobat Ksiażka przedmiarów - pok. 102                                                                           13 listopad 2012

acrobat STWiORB                                                                                                                      13 listopad 2012

 acrobat Zmiana treści SIWZ                                                                           29 listopad 2012

 acrobat Rozstrzygnięcie                                                                                                           29 listopad 2012

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                           7 listopad 2012

acrobat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wrd                                                 7 listopad 2012

 acrobat Rozstrzygnięcie - Pakiet I                                                                                           27 listopad 2012

acrobat Rozstrzygnięcie - Pakiet II                                                                                 22 listopad 2012