Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

1. Special Occasional Publication. – Cambridge, Mass.: Department of Mollusks. Museum of Comparative Zoology. Harvard University, 1973-1992.

 1. Nature Methods : techniques for life scientist and chemists. – New York : Nature Publishing Group, 2004- . ISSN 1548-7091.
 2. ACARI - Bibliographia Acarologica. - Görlitz : Staatliches Museum für Naturkunde Görlitz, 2001- . ISSN 1618-8977.
 1. Atlas hnízdního rozšíření ptáků Prahy / R. Fuchs (et al.). - Praha, 2002.
 2. Atlas ptaków lęgowych Lubelszczyzny / Janusz Wójciak [et al.; aut. fot.: Grzegorz Leśniewski et al. ; aut. il.: Łukasz Bednarz et al.]. - Lublin, 2005.
 3. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Poznaniu / B. Jackowiak. - Poznań 1993.
 4. Butterflies : ecology and evolution taking flight / ed. by Carol L. Boggs, Ward B. Watt, and Paul R. Ehrlich. - Chicago ; London, cop. 2003.
 5. IX Colloquium Crustacea Mediterranea. Torino, September 2-6, 2008 / D. Pessani, T. Tirelli, C. Froglia (ed.):. - Torino, 2011 (Atti. Museo Regionale di Scienze Naturali, 2011)
 6. Die Vogelwelt Sachsen / R. Steffens, D. Saeman, K. Grössler (Hrsg.). - Jena (etc.), 1998.
 7. Mindreading animals : the debate over what animals know about other minds / Robert W. Lurz. - Cambridge, Mass., cop. 2011
 8. Naturalne i antropogeniczne zmiany klimatu Ziemi w XVII-XXI wieku / J. Boryczka. -  Warszawa, 1993.
 9. Ptaki krukowate Polski / L. Jerzak, B. P. Kavanagh, P. Tryjanowski. -  Poznań, 2005.
 10. Ptaki, środowisko, zagrożenia, ochrona : wybrane aspekty ekologii ptaków / red.: Jarosław Wiącek [et al.]. - Lublin, 2009.
 11. Vetvistoustye rakoobraznye otriâda Stenopoda mirovoj fauny (morfologiâ, sistematika, èkologiâ, zoogeografiâ) / N. M. Korovčinskij. - Moskva, 2004.
 12. Wisła jako warsztat badawczy biologów : praca zbiorowa / pod red. Piotra Matyjasiaka i Jerzego Romanowskiego. Warszawa, 2011.
 1. The ants of Poland : with reference to the myrmecofauna of Europe / Wojciech Czechowski [et al.]. - Warszawa : Natura optima dux Foundation, 2012. (Fauna Poloniae. New Series , ISSN 0303-4909 ; vol. 4)
 2. Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski : rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy / Lechosław Kuczyński, Przemysław Chylarecki. - Warszawa : Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ; Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, cop. 2012
 3. British bat calls : a guide to species identification / Jon Russ ; with contributions from: Kate Barlow, Philip Briggs, Sandie Sowler. - Exeter : Pelagic Publishing, cop. 2012.
 4. Checklist and bibliography of the fauna of Acari (Arachnida) in Bulgaria / Petar Beron. – [S.l.] : Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, 2011.
 5. Genetyczne zróżnicowanie polskiej populacji jarząbka Bonasa bonasia / Patrycja Jagołkowska ; Muzeum i Instytut Zoologii PAN. - Warszawa : Muzeum i Instytut Zoologii PAN, 2011.
 6. 100 Jahre Museum für Naturkunde Dortmund 1912-2012 / [Hrsg. vom Museum für Naturkunde der Stadt Dortmund] ; [Red. Oliver Adrian]. - Dortmund : Museum für Naturkunde Dortmund, 2012.
 7. Living dinosaurs : the evolutionary history of modern birds / ed. by Gareth Dyke and Gary Kaiser ; [forew. Joel Cracraft]. - Chichester, West Sussex : Wiley-Blackwell, cop. 2011.
 8. Proceedings of the fifth and sixth Symposia on collection building and natural history studies in Asia and the Pacific Rim / ed. by Shinobu Akiyama [et al.]. - Tokyo : National Science Museum, 2004.
 9. Ptaki Jasła : liczebność, rozmieszczenie i ochrona / Marian Stój, Jerzy Dyczkowski. - Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2002.
 10. Revision of scydmaenid beetles of the genus Syndicus Motschulsky (Coleoptera, Scydmaenidae) / Paweł Jałoszyński. - Tokyo : National Science Museum, 2004.
 11. Wired Wilderness : technologies of tracking and the making of modern wildlife / Etienne Benson. - Baltimore : The Johns Hopkins University Press, cop. 2010.
 12. Velcí savci v České Republice. Rozíření, historie a ochrana. 1, Sudokopytníci (Artiodactyla) = Large mammals in the Czech Republic. Distribution, history and protection. 1. Even-toed ungulates (Artiodactyla) / Milo Anděra, Jaroslav Červený. - Praha : Národní muzeum, 2009.

Subcategories