Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Vadovas Lietuvos paukščiams pažinti / P. Kurlavičius. – Vilnius, 2003. Sygn. K.37919

Birds by night/ G. Martin. - London, 1990. Sygn. K.37920

Aquatic Insect Ecology, Part 1. Biology and habitat / J. V. Ward. – New York, 1992. Sygn. K.37921

Wildlife of the Tibetan steppe / G. B. Schaller. – Chicago, London, 1998. Sygn. K.37922

The Work of Nature : how the diversity of life sustains us / Y. Baskin. – Washington, D.C., 1997. Sygn.

K.37923

Belize and Northern Guatemala: the Ecotravellers' Wildlife Guide / Les Beletsky. – San Diego, 1999.

Sygn. K.37924

Martens, sables, and fishers: biology and conservation / S. W. Buskirk. – Ithaca, London, 1994. Sygn.

K.37925

Regulatory mechanisms in insect feeding / R. F. Chapman, G. de Boer. – New York, 1995. Sygn.

K.37926

Evolutionary ecology of freshwater animals: concepts and case studies / ed. B. Streit. – Basel, 1997.

Sygn. K.37927

Animal vocal communication: a new approach / Donald H. Owings, Eugene S. Morton. – Cambridge,

1998. Sygn. K.37928

Forests and insects / ed. A.D. Watt, N. E. Stork, M. D. Hunter. – London, 1997. Sygn. K.37929

Birds in Wales / R. Lovegrove, G. Williams, I. Williams. – London, 1994. Sygn. K.37930

Niechemiczne metody ochrony szkółek i upraw leśnych przed owadami uszkadzającymi systemy

korzeniowe drzew i krzewów /H. Malinowski. – Sękocin Stary, 2010. Sygn. K.37931

Prognozowanie i ograniczanie występowania brudnicy mniszki Lymantria monacha L. / L. Sukovata. -

Sękocin Stary, 2010. Sygn. K.37932

Wilk / Izabela Wierzbowska. - Kraków, 2010. Sygn. K.37933

Bóbr - budowniczy i inżynier - Andrzej Czech. – Kraków, 2010. Sygn. K.37934

Identification Guide to European Non-Passerines: NHBS / Kevin Baker, 1993. Sygn. K.37935

The dictionary of immunology / W. John Herbert [etc.]. – London, 1995. Sygn. K.37936

Poznajemy tropy i ślady zwierząt. Przewodnik do plecaka / J. Romanowski. - Warszawa, 2007. Sygn.

K.37937

Wydra - ambasador czystych wód / J. Romanowski, T. Zając, L. Orłowska. – Kraków, 2010. Sygn.

K.37938

The nuthatches /Erik Matthysen. – London, 1998. Sygn. K.37939

Wyścig na okręcie Beagle. Eseje o nauce i uczonych / J.B.Faliński.- Poznań, 2004. Sygn. K.37940

Ekologiczna sieć Natura 2000 : problem czy szansa. Kraków, 2003. Sygn. K.37941

Predation in Vertebrate Communities. The Bialowieza Primeval Forest as a Case Study / B.

Jędrzejewska, 1998. Sygn. K.37942

Ogólnopolski Kongres Zoologiczny. Zmienność – adaptacja – ewolucja / E. Biesiadka. Olsztyn, 2007.

Sygn. K.37943

Ochrona przyrody / J. Wiśniewski. Poznań, 2009. Sygn. K.37944

A Naturalist's Shetland / J. L. Johnston. – London, 1999. Sygn. K.37945

Lacewings in the Crop Environment / P. McEwen, T. R. New, A.E Whittington. – Cambridge, 2001.

Sygn. K.37946

Veterinary Aspects of Captive Birds of Prey / J. E. Cooper. – Cherington, 1991. Sygn. K.37947

Spatiotemporal Models of Population and Community Dynamics / T. Czaran. – London, 1998. Sygn.

K.37948

The petrels : their ecology and breeding systems / J. Warham. – London, 1990. Sygn. K.37949

Nature's Music: The Science of Birdsong / P. R. Marler, H. Slabbekoorn. - Amsterdam, 2004 (+ 2 CD).

Sygn. K.37950

The biology of Crustacea. Vol. 1 / D.E. Bliss. – New York, 1982. Sygn. K.37951

The biology of Crustacea. Vol. 2 / D.E. Bliss. – New York, 1982. Sygn. K.37952

The biology of Crustacea. Vol. 3 / D.E. Bliss. – New York, 1982. Sygn. K.37953

The biology of Crustacea. Vol. 4 / D.E. Bliss. – New York, 1982. Sygn. K.37954

The biology of Crustacea. Vol. 5 / D.E. Bliss. – New York, 1983. Sygn. K.37955

The biology of Crustacea. Vol. 6 / D.E. Bliss. – New York, 1983. Sygn. K.37956

The biology of Crustacea. Vol. 7 / D.E. Bliss. – New York, 1983. Sygn. K.37957

The biology of Crustacea. Vol. 8 / D.E. Bliss. – New York, 1983. Sygn. K.37958

The biology of Crustacea. Vol. 9 / D.E. Bliss. – New York, 1985. Sygn. K.37959

An atlas of wader populations in Africa and Western Eurasia / ed. S. Delany [et al.]. – Wageningen,

2009. Sygn. K.35890

The birds of the Wetlands / James Hancock. – London, 1999. Sygn. K.37893

Bird life of woodland and forest / Robert J. Fuller. - Cambridge, 1995. Sygn. K.37894

Birds in Scotland / Valerie M. Thom. – Calton, 1993. Sygn. K.37895

Migration : the biology of life on the move / Hugh Dingle. - New York ; Oxford, 1996. Sygn. K.37896

The golden eagle / Jeff Watson ; il. by K. Brockie. London, 1997. Sygn. K.37897

The kestrel / by Andrew Village ; il. by K. Brockie. – London, 1990. Sygn. K.37898

In search of Arctic birds / by R. Vaughan ; il. by G. Brusewitz. – London, 1992. Sygn. K.37899

Owls of Europe / H. Mikkola ; il. by I. Willis. – Vermillion, 1983. Sygn. K.37900

Costa Rica / Les Beletsky ; il. P. Barrett [et al.]. - San Diego, 1998. Sygn. K.37901

Nematode interactions / ed. by M. Wajid Khan. – London, 1993. Sygn. K.37902

The bird collectors / Barbara and Richard Mearns. -San Diego, 1998. Sygn. K.37903

Birds and forestry / M. Avery, R. Leslie. – London, 1990. Sygn. K.37904

Ptaki Europy i obszaru śródziemnomorskiego / Lars Jonsson. – Warszawa, 2003. Sygn. K.37905

Śladami zwierząt / \c Jerzy Romanowski. – Warszawa, 1998. Sygn. K.37906

Geschützte und jagdbare Vögel / B. Stephan ; [Ill.] J. Breitmeier.- Leipzig, 1978. Sygn. K.37907

Funkcìonal'ne riznomanìtt gruntovoï mezofauni zaplavnih stepovih lìcìv v umovah štučnogo

zabrudnennâ seredovišča / O. E. Pahomov, O. M. Kunah.- Dnìpropetrovs'k, 2005. Sygn. K.37908

Wpływ środowiska leśnego na populacje jeleniowatych w warunkach restytucji lasu po

wielkoobszarowym pożarze / Jakub Borkowski. - Sękocin Stary, 2009. Sygn. K.37909

Biologia i rozmieszczenie nototenii falklandzkiej Patagonotothen ramsayi (Regan, 1913) na szelfie

patagońskim : wyniki polskich badań, 1979-1993/ J. Sosiński, J. Janusz. – Gdynia, 2003. Sygn. K.37910

Wetlands in Africa and Europe : the Ramsar Convention : a true concern for OMPO / comp. by S.

Švažas [et al.].- Vilnius, 2002. Sygn. K.37911

Teoretyczne podstawy przyrodoznawstwa : bioelektroniczna koncepcja Włodzimierza Sedlaka / pod

red.: M. Z. Pulinowej, S. Pytla. – Sosnowiec, 2006. Sygn. K.37912

Przyroda Bieszczadzkiego Parku Narodowego / T. Winnicki, B. Zemanek. - Ustrzyki Dolne, 2009. Sygn.

K.37913

Monitoring zooindykacyjny pohuraganowych zniszczeń ekosystemów leśnych Puszczy Piskiej / pod

red. J. Skłodowskiego. – Warszawa, 2007. Sygn. K.37914

Ochrona lasu - wybrane problemy historyczne i współczesne / red.: Waldemar Uchman. – Poznań,

2012. Sygn. K.37915

Funkcjonalność przejść górnych dla zwierząt / A. Czerniak, M. Górna. – Poznań, 2010. Sygn. K.37916

Monitoring zooindykacyjny regeneracji ekosystemów leśnych Puszczy Piskiej zaburzonych przez

huragan / pod red. J. Skłodowskiego. – Warszawa, 2010. Sygn. K.37917

Playback and studies of animal communication / ed. P. K. McGregor.- New York ; London, 1992. Sygn.

K.37918

Global biodiversity : status of the earth's living resources : a report / ed. B. Groombridge. - London,

1992. Sygn. K.35880

Aphids : their biology, natural enemies, and control. Vol. C / ed. by A. K. Minks, P. Harrewijn. -

Amsterdam ; Oxford, 1989. Sygn. K.35881

Moult and ageing of European passerines / L. Jenni, R. Winkler. – London, 1994. Sygn. K.35882

Rozšírenie vtákov na Slovensku = Birds distribution in Slovakia / zost. Š. Danko. – Bratislava, 2002.

Sygn. K.35883

Europe's environment : the Dobříš assessment / ed. by D. Stanners, P. Bourdeau. Copenhagen, 1995.

Sygn. K.35884

Evolution of the insects / D. Grimaldi, M. S. Engel. – Cambridge, 2006. Sygn. K.35885

The new encyclopedia of reptiles and amphibians / \c ed. by T. Halliday, K. Adler. - Oxford, 2004.

Sygn. K.35886

The birds of Israel / H. Shirihai ; ed. E. Dovrat and D. A. Christie. – London, 1996. Sygn. K.35887

Evolution / Douglas J. Futuyma. - Sunderland, 2005. Sygn. K.35888

Monkeys and apes / E. Tylinek, photos ; G. Berger, text. - Leipzig, 1985. Sygn. K.35889

Life's devices : the physical world of animals and plants / Steven Vogel, 1988. Sygn. K.37867

Giant molecules: here, there, and everywhere / Alexander Y. Grosberg, Alexei R. Khokhlov, 1997 + CD

ROM. Sygn. K.37868

Broodstock management and egg and larval quality / Niall R. Bromage, Ronald J. Roberts, 1995. Sygn.

K.37869

The structure and dynamics of geographic ranges / K. J. Gaston, 2003. Sygn. K.37870

A history of molecular biology / Michel Morange, 1998. Sygn. K.37871

An ecosystem approach to aquatic ecology/ed. G.E.Likens. New York,1985. Sygn. K.37872

The acari: physiological and ecological aspects of acari-host relationships / D. Kropczyńska.

Warszawa, 1995. Sygn. K.37873

Insect ecology / Peter W. Price. 2nd ed. New York, 1984. Sygn. K.37874

Zooplankton: sensory ecology and physiology/ ed. P. H. Lenz [et al.]. Amsterdam, 1996. Sygn.

K.37875

Gawron na Podkarpaciu / J. Hordowski. Bolestraszyce, 2009. Sygn. K.37876

Wielki słownik angielsko-polski PWN-Oxford. Warszawa, 2002. Sygn. K.37877

Wielki słownik polsko-angielski / PWN-Oxford. Warszawa, 2004. Sygn. K.37877/inw.K.37878

Population limitation in birds / Ian Newton. San Diego, 1998. Sygn. K.37879

The White Stork in Poland: studies in biology, ecology and conservation / P. Tryjanowski, T. H. Sparks

& L. Jerzak. Poznań, 2006. Sygn. K.37880

Avian molecular evolution and systematics / by David P. Mindell. San Diego, 1997. Sygn. K.37881

Ramsar sites in Poland / J. Sienkiewicz. Warszawa, 2008. Sygn. K.37882

The Chironomidae : biology and ecology of non-biting midges / P. D. Armitage, P. S.Cranston, L.C.V.

Pinder.London,1995. Sygn. K.37883

The evolution of the genome / T. R. Gregory. Amsterdam, 2005. Sygn. K.37884

Marine Metapopulations / ed. J. P. Kritzer, P. F. Sale. Amsterdam, 2006. Sygn. K.37885

Die Käfer Mitteleuropas, Bd. 2: Adephaga 1 : Carabidae (German Ed.) / H. Freude [et al.]. Munchen,

2004. Sygn. K.22038/inw.K.37886

Invasion ecology / J.L. Lockwood, M. F. Hoopes, M. P. Marchetti. Malden, 2007. Sygn. K.37887

Barn owls : predator-prey relationships and conservation / Iain Taylor. Cambridge, 1994. Sygn.

K.37888

Cladocera : the Chydorinae and Sayciinae (Chydoridae) of the World / N. N. Smirnov. Amsterdam,

1996. Sygn.K.32125/inw.K.37889

Rotifera, Vol. 5 : The Dicranophoridae (Monogononta) and: The Ituridae (Monogononta) / W. H. De

Smet and R. Pourriot. Amsterdam, 1997. Sygn.K.32125/inw.K.37890

Zwierzęta czynią nas ludźmi : jak zapewnić najlepsze życie zwierzętom w naszym otoczeniu / T.

Grandin, C. Johnson ; tł. K. Puławski. – Poznań, 2011. Sygn. K.37891

Zrozumieć zwierzęta : wykorzystanie tajemnic autyzmu do rozszyfrowania zachowań zwierząt / T.

Grandin, C. Johnson ; tł. K. Puławski. – Poznań, 2011. Sygn. K.37892

Ecology, evolution and behaviour of wild cattle : implications for conservation / ed. by M. Melletti, J.

Burton. – Cambridge, 2014. Sygn. K.35878

Journal of Korean Nature. - Daejeon, Korea : Korean National Commission for GBIF, 2008-2012. Sygn. P.6818;

zmiana tytułu:

Journal of Asia-Pacific Biodiversity. - Daejeon, Korea : Korean Biodiversity Information Facility, National Science Museum : Korea National Arboretum, 2013-. Sygn. P.6818.

Subcategories