Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Pstrąg & Lipień /­ [red. Stanisław Cios]. ‑ [Warszawa] :­ Stanisław Cios,­1993. Sygn. P.6810   

Bulletin of the Entomological Society of Malta / ed. David Mifsud.‑ Mdina MDN : Entomological Society of Malta,­ 2008.    Sygn. P.6811   

Aphids and Other Hemipterous Insects =­ Mszyce i Inne Pluskwiaki /­ Hemipterological Section Polish Entomological Society ; [red nacz. Elżbieta Cichocka].‑ Lublin :­ Department of Nature Prerservation, The John Paul II Catholic University of Lublin,­ 2010. Sygn. P.6814   

Ptaki Pomorza /­ Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze. ‑ Szczecin :­ Wydawnictwo Influence,­ 2010. Sygn. P.6815   

 

              

A list of fossil aphids (Hemiptera, Sternorrhyncha, Aphidomorpha) /­ Ole E. Heie, Piotr Wegierek.‑ Bytom :­ Department of Natural History Upper Silesian Museum,­ 2011. Sygn. K.37713

Baltasis gandras Lietuvoje : lizdų atlasas / Mindaugas Dagys, Daiva Vaitkuvienė. Vilnius : Gamtos Tyrimų Centras, 2013. Sygn. K.37712

Behavioural responses to a changing world : mechanisms and consequences /­ ed. by Ulrika Candolin, Bob B. M. Wong. - Oxford :­ Oxford University Press,­ 2012. Sygn. K.37709

Éléphants d'Afrique /­ Reinhard Künkel ; [trad. Denise Luccioni]. - Paris :­ Éditions Plume,­ 1999. Sygn. K.35852

Fluturii :­ enciclopedie ecologică ilustrată /­ Tudor Cozari.‑ Chişinău :­ Litera Internaţional,­ cop. 2008. Sygn. K.35851

Lasy państwowe w Polsce w latach 1944-1990 :­ oprac. zespołowe /­ pod red. Józefa Brody ; Ośrodek Kultury Leśnej w Głuchowie.‑ Warszawa ;­ Poznań :­ Wydaw. Naukowe PWN, 1997. Sygn. K.37717

The mammalian jaw :­ a mechanical analysis / Walter Stalker Greaves. Cambridge [etc.] :­ Cambridge University Press,­ cop. 2012. Sygn. K.37711

Palaeogeography and palaeobiogeography : biodiversity in space and time /­ ed. by Paul Upchurch, Alistair J. McGowan, Claire S. C. Slater. - Boca Raton [etc.] :­ CRC Press Taylor & Francis Group,­ cop. 2011. Sygn. K.37710

Pajęczy świat /­ Marek Michał Żabka.‑ Warszawa :­ Muzeum i Instytut Zoologii PAN, 2013.‑ Sygn. K.37714, K.37715

Spravočnik nasekomyh-vreditelej âbloni v dikoplodovyh lesah i sadah Kazahstana / [Kaŝeev V. A. avtor-sostavitel'] ; GEF, UNDP Kazakhstan. - Almaty : Committee for Forestry and Hunting [etc.], 2010. Sygn. K.37718

W poszukiwaniu wczesnych ssaków :­ ssaki ery dinozaurów /­ Zofia Kielan-Jaworowska ; [red. językowa przekł. Tatjana Krajowska-Kukiel].‑ Warszawa :­ Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego :­ Polska Akademia Nauk,­ 2013. Sygn. K.37716

 

Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity :­ international conference of zoologists : dedicated to the 50th anniversary from the foundation of Institute of Zoology of ASM /­ [red. board Toderaş Ion et al.] ; Academy of Sciences of Moldova, Department of Nature and Life Sciences, Institute of Zoology. - Chisinau :­ Continental Grup,­ 2011.  Sygn. K.35853      

Atlas geochemiczny Polski :­ 1:2500000 = Geochemical Atlas of Poland : 1:2500000 / Józef Lis, Anna Pasieczna. - Warszawa :­ Państwowy Instytut Geologiczny,­ 1995. Sygn. K.35854      

The science of forensic entomology /­ David B. Rivers, Gregory A. Dahlem. - Chichester :­ Wiley Blackwell,­ cop. 2014. Sygn.  K.37719

Herons /­ James A. Kushlan and James A. Hancock ; il. by David Thelwell. - Oxford ;­ New York :­ Oxford University Press,­ cop. 2005.   Sygn. K.37720    

Ochrona ptaków w mieście /­ Marcin Bocheński [et al.]. - Gorzów Wielkopolski :­ Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,­ 2013. Sygn. K.37721         

Widening perspectives on biodiversity / Anatole F. Krattiger [et al.] eds. ; with a forew. by Angela Cropper. - Gland ;­ Cambridge :­ IUCN - The World Conservation Union ;­ Geneva :­ International Academy of the Environment,­ 1994. Sygn. K.37722 

Natura 2000 :­ europejska sieć ekologiczna / Anna Lira, Anna Dyduch-Falniowska, Małgorzata Makomaska-Juchiewicz, Wyd. 2 uzup. - Warszawa :­ Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,­ 2002. Sygn. K.37723 

Problemy počvennoj zoologii : materialy XV vserossijskogo soveŝaniâ po počvennoj zoologii /  [pod red. B. R. Striganovoj] ; Rossijskaâ akademiâ nauk. Institut problem èkologii i èvolûcii im. A. N. Severcova. - Moskva : Tovariŝectvo naučnyh izdanij KMK,  2008. Sygn. K.37724  

Faszination Afrika Naturräume eines Kontinents /­ hrsg. von Michael Stiller und Michaela Grein. - Bremen :­ Übersee-Museum Bremen,­ 2013 - (Tendenzen­ ; 19). Sygn. K.37725   

Sezonnye i sutočnye ritmy krovososuŝih komarov / E. B Vinogradova, S. G. Karpova ; pod red. O. G. Ovčinnikovoj ; Rossijskaâ akademiâ nauk Zoologičeskij institut. - Sankt-Peterburg : Zoologičeskij institut RAN, 2010. Sygn. K.37726   

 Atlasul păsărilor clocitoare din Republica Moldova /­ coord. Andrei Munteanu ; in colab. cu Nicolai Zubcov ; Institutul de Zoologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Societatea Ornitologică din Republica Moldova. - Chişinău :­ Tipografia "Elena-V.I.",­ 2010.  Sygn. K.37727

Rozmieszczenie i migracje kserotermicznych chrząszczy (Coleoptera) w dolinie Wisły / Mieczysław Mazur, Daniel Kubisz. - Kraków :­ Wydawnictwa Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, 2013.‑ 250 s. :­ il. ;­ 24 cm. (Monografie Faunistyczne ; t. 26)  Sygn. K.16022  inw. K.37728

Priklûčenie žizni Viktora Ivanoviča Močul'skogo : opisannoe im samim / sost. V. A. Krivohatskij ; red. K. G. Mihajlov. - Moskva ; Sankt-Peterburg : Tovariŝectvo naučnyh izdanij KMK, 2013. - (Sfera Evrazii). Sygn. K.37729

Èkologičeskij metod zaŝity âblonevogo sada ot vrednyh členistonogih na ûge Rossii : metodičeskoe rukovodstvo / E. S. Sugonâev [et al.] ; pod red. S. A. Belokobyl'skogo ; Zoologičeskij institut RAN [et al.]. - Sankt-Peterburg : Russkoe èntomologičeskoe obŝestvo,2013. Sygn. K.37730

Reorganizaciâ politennyh hromosom ličinok hironomid (Diptera, Chironomidae) i ih reakciâ na mutagennoe zagrâznenie okružaûŝej sredy (Černobyl'skaâ katastrofa) / N. A. Petrova ; Rossijskaâ akademiâ nauk Zoologičeskij institut. - Sankt-Peterburg : Zoologičeskij institut RAN, 2013. Sygn. K.37731

            

                                                                           

 

              

Aquaculture in Central and Eastern Europe: present and future : the II Assembly NACEE (Network of Aquaculture Centres in Central and Eastern Europe) and the Workshop on the Role of Aquaculture in Rural Development, Chisinau, October 17-19, 2011 = Akvakul'tura central'noj i vostočnoj Evropy: nastoâŝee i buduŝee : II S''ezd NACEE (Seti Centrov po akvakul'ture v Central'noj i vostočnoj Evrope) i seminar o roli akvakul'tury v razvitii sela, Kišinev, 17-19 oktâbrâ 2011 goda / under the general editorship of Galina Curcubet ; The Chisinau Branch of the State Enterprise on Research and Production of Water Bio-resources "Aquaculture-Moldova" [oraz] Academy of Sciences of Moldova, The Ministry of Agriculture and Food Industry of the Republic of Moldova. - Chişinău : Pontos, 2011. Sygn. K. 35847

Encyklopedia pszczelarska /­ red. nauk.: Jerzy Wilde ; zesp. aut.: Józef Banaszak et al.‑ Warszawa : Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne,­ 2013. Sygn. K.37693

Iksodovi k''rleži :­ razred Ixodida, semejstvo Ixodidae /­ Gabriela Georgieva, Gergana Gečeva ; B''lgarska akademiâ na naukite. Institut po bioraznoobrazie i ekosistemni izsledvaniâ.‑ Sofiâ : Akademično izdatelstvo "Prof. Marin Drinov",­ 2013. Sygn. K.37694

Ludzie i ich zwierzęta :­ interakcjonistyczno-symboliczna analiza społecznego świata właścicieli zwierząt domowych /­ Krzysztof Tomasz Konecki.‑ Warszawa :­ Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2005. Sygn. K.37692

Metodologia nauk przyrodniczych /­ Zygmunt Hajduk ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Filozofii.‑ Lublin :­ Redakcja Wydawnictw KUL,­ 2002. Sygn. K.37688

Na tropie zwierzęcego umysłu /­ Maciej Trojan.‑ Warszawa :­ Wydawnictwo Naukowe Scholar,­ cop. 2013. Sygn. K.37691

Najpiękniejsza historia zwierząt /­ Pasqual Picq [et al.] ; przeł. Krystyna i Krzysztof Pruscy. Warszawa : Cyklady,­ 2002. Sygn. K. 37689

Orthoptera /­ Bruno Massa [et al.] ; con la collaborazione di Claudio di Russo e Mauro Rampini e di Antonio Galvagni ; bioacustica a cura di Baudewijn Odé ; allestimento del DVD allegato a cura di Carmine Iorio.‑ Milano :­ Calderini,­ccop. 2012. Sygn. K18749 inw. K.37690

Zakonomernosti nakopleniâ i rol' mikroèlementov v ontogeneze ryb / Natal'â Zubkova ; Academia de Ştiinţe a Moldovei Institutul de Zoologie. - Chişinău :  Ştiinţa, 2011. Sygn. K.37695

Subcategories