foto Piotr Ślipiński

Pracownia Technik Molekularnych i Biometrycznych

Pokój 314

Tel. 22 629 32 21, wewn. 156

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Zainteresowania:

Kopalny DNA, genetyka populacyjna człowieka, archeogenetyka, antropologia

 

Wykształcenie:

2011-2014 studia doktoranckie i stopień naukowy doktora – School of Biological Sciences, University of Sydney

2007-2009 studia magisterskie i dyplom magistra – Instytut Genetyki i Biotechnologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

2004-2007 studia licencjackie i dyplom licencjata – Instytut Genetyki i Biotechnologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

 

Strona www  / Homepage 

Lista publikacji naukowych / Publications


 

dr Hanna Panagiotopoulou

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. 22 629 32 21, wew. 156

Research interests:

Conservation and population genetics, genetic research on sturgeon, ancient DNA

Publications:

 1. Panagiotopoulou H, Austin JD, Zalewska K, Gonciarz M, Czarnogórska K, Gawor J, Weglenski P, Popovic D (2017) Microsatellite Mutation Rate in Atlantic Sturgeon (Acipenser oxyrinchus). Journal of Heredity (in press).

 2. Adamek D, Rzepkowska M, Panagiotopoulou H, Ostaszewska T, Kamaszewski M, Kolman R, Fajkowska M (2017) Morphological differences of white muscle fibers and genetic diversity of fast and slow growing Atlantic sturgeons (Acipenser oxyrinchus). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, in press.

 3. Panagiotopoulou H, Baca M, Baca K, Sienkiewicz P, Ślipiński P, Żmihorski M (2016) Genetic identification of a non-native species introgression into wild population of the field cricket Gryllus campestris (Orthoptera: Gryllidae) in Central Europe. European Journal of Entomology 113: 446–455.

 4. Krajcarz M, Makowiecki D, Krajcarz MT, Masłowska A, Baca M, Panagiotopoulou H, Romańska A, Bednarczyk J, Gręzak A, Sudoł M (2015) On the trail of the oldest domestic cat in Poland. An insight from morphometry, ancient DNA and radiocarbon Datong International Journal of Osteoarchaeology. DOI: 10.1002/oa.2471.

 5. Popovic D, Baca M i Panagiotopoulou H (2015) Complete mitochondrial genome sequences of Atlantic sturgeon, Acipenser oxyrinchus oxyrinchus, Gulf sturgeon, A. o. desotoi and European sturgeon A. sturio (Acipenseriformes: Acipenseridae) obtained through next generation sequencing. Mitochondrial DNA, 28:1-3.

 6. Panagiotopoulou H, Baca M, Baca K, Stankovic A i Żmihorski M (2015) Optimization and validation of a multiplex assay for microsatellite loci analysis in the field cricket, Gryllus campestris (Orthoptera: Gryllidae). Journal of Asia-Pacific Entomology 18, 421–424.

 7. Panagiotopoulou H, Popovic D, Kleszcz S, Stankovic A (2014) Ocena zmienności genetycznej narybku certy użytego do zarybień dorzecza Wisłoki. Conference materials „Wylęgarnia 2014”: „Wylęgarnictwo organizmów wodnych a bioróżnorodność” eds. Z. Zakęś, K. Demska-Zakęś, A. Kowalskiej, Olsztyn 2014; 89-103.

 8. Panagiotopoulou H, Popovic D, K Zalewska, P Weglenski, Stankovic A (2014) Microsatellite multiplex assay for the analysis of Atlantic sturgeon populations. Journal of Applied Genetics, 55, 505–510.

 9. Popović D, Panagiotopoulou H, Baca M, Stefaniak K, Mackiewicz P, Makowiecki D, King TL, Gruchota J, Weglenski P, Stankovic A (2014) The history of sturgeon in the Baltic Sea. Journal of Biogeography, 41 (8), 1590–1602.

 10. Panagiotopoulou H, Baca M, Popovic D, Weglenski P, Stankovic A (2014) A PCR-RFLP based test for distinguishing European and Atlantic sturgeons. Journal of Applied Ichthyology 30, 14–17.

 11. Popovic D, Panagiotopoulou H, Kleszcz M, Baca M, Rutkowski R, Heese T, Weglenski P, Stankovic A (2013) Restitution of vimba (Vimba vimba, Cyprinidae) in Poland: genetic variability of existing and restored populations. Ichthyological Research, 60 (2), 149-158.

 12. Galimova DN, Popović D, Panagiotopoulou H, Askeyev IV, Askeyev OV (2013) Preliminary Results Of Ancient DNA Analysis Of Fish Remains From Archaeological Sites. The Third Russian Scientific Conference with International Participation. The dynamics of modern ecosystems in the Holocen, Kazan, Tatarstan Republic, Russia. Conference materials.

 13. Panagiotopoulou H, Popovic D, Stankovic A, Kolman R, Raczkowski M i Szczepkowski M (2012) Badania genetyczne biologicznego materiału wyjściowego do prac nad restytucją jesiotra bałtyckiego (Acipenser oxyrinchus oxyrinchus Mitchill) w Polsce. Komunikaty Rybackie 6 (131), 15-18.

 14. Ławicki Ł, Panagiotopoulou H i Żmihorski M (2010) Występowanie gniewosza plamistego (Coronella austriaca Laurenti, 1768) w Dolinie Dolnej Odry. Chrońmy Przyr. Ojcz. 67 (5): 466–473.

 15. Kozakiewicz, M., Gortat, T., Panagiotopoulou, H., Gryczyńska – Siemiątkowska, A., Rutkowski, R., Kozakiewicz, A. and Abramowicz, K. (2009) Genetic spatial structure of two rodent species: bank vole (Myodes glareolus) and yellow-necked mouse (Apodemus flavicollis) – the role of distance and habitat barriers. Animal Biology 59 (2), 169-187.

 16. Popovic D, Panagiotopoulou H, Gruchota J, Makowiecki D, Węgleński P and Stankovic A, (2008). Program restytucji jesiotra w Polsce w oparciu o analizy antycznego DNA. Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, eds..  R. Kolmana i A. Kapusty, ISBN 978-83-60111-25-3, 203-210.

 17. Stanković A, Panagiotopoulou H, Węgleński P and Popović D (2007) Badania genetyczne nad jesiotrem w związku z programem jego restytucji w wodach Polski. Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, eds.. R. Kolmana, ISBN 978-83-60111-14-7, 21-23.

Popular science articles:

 1. Kaczmarczyk P i Panagiotopoulou H (2014) Certa - ryba niezwykła. Biologia w szkole, Czasopismo dla nauczycieli, April, 2, 26-32.

 2. Popović D i Panagiotopoulou H (2010) Markery genetyczne w ekologii molekularnej. Praca przeglądowa. Biologia w szkole. Czasopismo dla nauczycieli, July/August, 4, 324 (LXIII), 39-46.

 3. Michalska-Parda A i Panagiotopoulou H (2010) CSI w ekologii, czyli jak śledzić, przewidywać i wpływać na losy gatunków. Biologia w szkole, Czasopismo dla nauczycieli, Mai/June, 323 (LXIII), 5-18.

 4. Popovic D i Panagiotopoulou H (2008) Genetyczne podstawy restytucji jesiotra w Polsce. Biologia w szkole, czasopismo dla nauczycieli, March/April, 311 (2). Biologia w szkole. Czasopismo dla nauczycieli.

 

Research projects:

2011-2015      Grant KBN NR N N304 174140 regarding the Phylogeographic analysis of the European and Atlantic sturgeon in Europe and North America. Head of the Project.

2011-2014      Project POIS-05.02.00-00-182/09-00 regarding restoration of the Wisłoka’s River and its tributaries ecological corridor patency. Contractor.

2010-2015      Grant MNiSW NR 12012910 regarding the modern technologies in sturgeons rearing. Contractor.

2010-2015      Grant ZPB/62/72380/IT2/10 regarding genetic analysis of commercially important fish species in context of their population recovery in Polish waters. Contractor.

2009-2013      Grant KBN NN304 145537 regarding the Genetic, behavioral and morphologic consequences of clear-cuts colonization by the typical open habitat species – field cricket. Contractor.

2007-2014      Project finance by the UE „Fish 2007-2013” regarding the optimization rearing of Atlantic sturgeon and its experimental shocking. Contractor.

Karolina Doan

e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: +48(22) 629 32 21, wew. 156

Research interests:

ancient DNA, paleobiology, population genetics, phylogeography

Publications:

 1. Doan K, Mackiewicz P, Sandoval-Castellanos E, Stefaniak K, Ridush B, Dalen L, Węgleński P, Stankovic A (2017) The history of Crimean red deer population and Cervus phylogeography in Eurasia. Zoological Journal of the Linnean Society, zlx065
 1. Doan K, Zachos FE, Wilkens B, Vigne J-D, Piotrowska N, Stankovic A, Jędrzejewska B, Stefaniak B, Niedziałkowska M (2017) Phylogeography of the Tyrrhenian red deer (Cervus elaphus corsicanus) resolved using ancient DNA of radiocarbon-dated subfossils. Scientific Reports, 7, 2331
 1. Baca M, Doan K, Sobczyk M, Stankovic A, Węgleński P (2012). Ancient DNA reveals kinship burial patterns of a pre-Columbian Andean community. BMC Genetics 13:30 doi:10.1186/1471-2156-13-30
 1. Stankovic A, Doan K, Mackiewicz P, Ridush B, Baca M, Gromadka R, Socha P, Węgleński P, Nadachowski A, Stefaniak K (2011) First ancient DNA sequences of the Late Pleistocene red deer (Cervus elaphus) from the Crimea, Ukraine. Quaternary International, 245, 262-267

 

Research projects:

 • 2016 - present

Social and biological welfare of the children of Wroclaw in the period from Middle Ages till Early Modern time, genetic analysis services for Faculty of Historical and Pedagogical Sciences, University of Wroclaw

 • 2014 - 2016

Genetic diversity and habitat selectivity of red deer (Cervus elaphus) in Europe and Asia in the Late Pleistocene and Holocene, project finance by the National Science Centre, Poland

 • 2011 - 2013

Phylogeography and phylogenetics of red deer (Cervus elaphus) based on ancient DNA analysis from pleistocene subfossils, project financed by Ministry of Sciences and Higher Education, Poland

Monika Patrzyk

e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: +48(22) 629 32 21, wew. 156

Research interests:

population genetics

 

Research projects:

 • 2016 – prezent

Conducting genetic research within the framework of  “Stabilization of the deer population in Bory Stobrawskie based on transplantation from the Kluczbork forest district `s  breeding “

 • 2013-2015

Study of morphological and metabolic changes accompanying the cell death induced by kinetin within the framework of “Characterisation of some metabolism components accompanying cell death induced by kinetin in 2-cm root apical fragments of Vicia faba ssp. minor seedlings