Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Main research interest

Barcoding DNA, molecular identification of animal species based on gene sequence of cytochrome oxidase I (COI).
Bioinformatics. Molecular evolution of sequences of genes and proteins. 

Ongoing research projects

Molecular characterization of cytochrome oxidase subunit I as a sign of adaptation of an organism. 
Checking variability of the sequence of gene and protein of cytochrome oxidase. Testing, how changes in
a protein structure of cytochrome oxidase can affect its kinetics.


Selected publications 

Pomorski J. 2008 Variability and location of mutation in sequence of cytochrome oxidase I (COI) in four taxa. 
Prace i materiały zootechniczne. 66: 182-184. (in Polish)

Gryczyńska-Siemiątkowska A., Gortat T., Kozakiewicz A., Rutkowski R., Pomorski J., Kozakiewicz M., 2008.
Multiple paternity in a Wild population of the yellow-necked Mouse Apodemus falvicollis. Acta theriologica 53(3): 251-258.

Zainteresowania naukowe

Genetyka populacyjna i filogeografia zwierząt. Ekologia i zachowanie ssaków, w szczególności nietoperzy (Chiroptera). Zajmuje się także trójwymiarową morfometrią geometryczną.

Main research interest

Population genetics and philogeography. Ecology and behaviour of mammals, especially bats (Chiroptera). I also work using 3D geometric morphometrics methods.

Bieżące  projekty naukowe:

1. Czasowo-przestrzenna dynamika inwazji szczurów śniadych (Rattus rattus) na pacyficzną wyspę Futuna.

Projekt własny nr N304 107240. Wykonawcy: Bogdanowicz W. (kierownik), Gula R., Theuerkauf J., Sztencel-Jabłonka A., (wykonawcy). Okres realizacji: 05.12.2011–05.11.2013.

2. Refugium kaukaskie: ssaki Armenii w świetle analiz mtDNA.

Projekt własny nr N303 566339. Wykonawcy: Bogdanowicz (kierownik), R. Rutkowski,  A. Sztencel-Jabłonka, K. Sachanowicz, E. Yavruyan, D. Yavruyan, G. Papov, M. Harutyunyan. (wykonawca). Okres realizacji: 03.11.2010–02.11.2013.

3. Preferencje środowiskowe, dynamika populacji, zmienność genetyczna i morfologiczna gniewosza plamistego Coronella austriaca ─ implikacje dla zachowania gatunku.

Projekt własny nr N303 570539. Wykonawcy: A. Sztencel-Jabłonka (kierownik), J. Mazgajska, T. Mazgajski, P. Stachyra, B. Borczyk, S. Bury, W. Bogdanowicz. Okres realizacji: 10.11.2010–09.11.2013.Ongoing research projects

1.Spatio-temporal  dynamics of  black rat (Rattus rattus) invasion on pacific island Futuna.

Project number N304 107240.  Bogdanowicz W. (director), Gula R., Theuerkauf J., Sztencel-Jabłonka A., Scheduled: 05.12.2011–05.11.2013.

2. Caucasian refugium: mammals of Armenia in a light of mtDNA analyses.

Project number N303 566339. Bogdanowicz (director), R. Rutkowski,  A. Sztencel-Jabłonka, K. Sachanowicz, E. Yavruyan, D. Yavruyan, G. Papov, M. Harutyunyan. Scheduled: 03.11.2010–02.11.2013.

3. Habitat preferences, population dynamics, genetic and morphological dynamics of smooth snake Coronella austriaca ─ implications for species preservation.

Projekt własny nr N303 570539.  A. Sztencel-Jabłonka (director), J. Mazgajska, T. Mazgajski, P. Stachyra, B. Borczyk, S. Bury, W. Bogdanowicz. Scheduled: 10.11.2010–09.11.2013.

Wybrane publikacje/Publications:

Bogdanowicz W., Juste J., Owen RD, Sztencel A. 2005. Geometric morphometrics and cladistics: testing evolutionary relationships in mega- and microbats. Acta Chiropterologica 7 (1): 39−49.

Available from: https://www.researchgate.net/

Sztencel-Jablonka A., Jones G., Bogdanowicz W. 2009. Skull morphology of two cryptic bat species: Pipistrellus pipistrellus and P. pygmaeus ― a 3D geometric morphometrics approach with landmark reconstruction. Acta Chiropterologica 11 (1): 113−126.

Available from: https://www.researchgate.net/

Sztencel-Jablonka A., Jones G., Bogdanowicz W. 2012. Population genetics study of common (Pipistrellus pipistrellus) and soprano (Pipistrellus pygmaeus) pipistrelle bats from central Europe suggests interspecific hybridization Canadian Journal of Zoology 90: 1251−1260. doi:10.1139/Z2012-092

Available from: https://www.researchgate.net/

Wiesław Bogdanowicz, Pavel Hulva,Barbora Černá Bolfíková, Magdalena M. Buś, Edyta Rychlicka, Anna Sztencel-Jabłonka, Luca Cistrone, Danilo Russo 2015 Cryptic diversity of Italian bats and the role of the Apennine refugium in the phylogeography of the western Palaearctic. Zoological Journal of the Linnean Society 174(3):635−648. doi: 10.1111/zoj.1224

Available from: https://www.researchgate.net/

 

Anna Sztencel-Jabłonka,Tomasz D. Mazgajski, Stanisław Bury, Bartłomiej Najbar, Mariusz Rybacki, Wiesław Bogdanowicz, Joanna Mazgajska 2015 Phylogeography of the smooth snake Coronella austriaca (Serpentes: Colubridae): Evidence for a reduced gene pool and a genetic discontinuity in Central Europe. Biological Journal of the Linnean Society 115:195−210. doi: 10.1111/bij.12496

Available from: https://www.researchgate.net

  1. Theuerkauf, R. Kuehn, R. Gula, A. Sztencel-Jabłonka, H. Jourdan, A. Taugamoa, D. Labrousse, W. Bogdanowicz 2015 Invasion history affects genetic structure in island rat populations. Journal of Zoology 295:197-205 doi:10.1111/jzo.12206

Available from: https://www.researchgate.net/

Główne zainteresowania:

Biologia krajowych mrówek dendrofilnych.
Zróżnicowanie morfologiczne mrówek świata.


Aktualne projekty badawcze:

Lasius neglectus – gatunek inwazyjny w Warszawie.
Myrmekofauna Gorców.


Publikacje:
Suchocka H., Czechowski W., Radchenko A. 2008. Second report on the occurrence of Camponotus truncatus (Spinola) (Hymenoptera: Formicidae) in Poland, with a key to the Polish species of the genus Camponotus Mayr. Fragmenta Faunistica 51 (1): 9-13.

Research and activities

1. Part of scientific activities deals with filling of a generation gap of taxonomists by the passing of knowledge of taxonomy of over 5000 species of Salticidae (Araneae) to the next generations of zoologists. The form is an Internet relational database, compendium and catalog: „A monograph of Salticidae (Araneae) of the World”, containing at present 12,061 diagnostic drawings, 1,097 photographs, literature references (to over 1,800 papers), synonyms, geographical distribution, and also evaluation of reliability of data. The “Monograph” is also available in the form of an Internet book in pdf format (3,668 pages). It is considered a primary reference by the Peckham Society.

An extraction from the “Monograph” facilitating studies of fauna of some countries is presented as „Salticidae (Araneae) of selected countries - checklists, keys to genera and diagnostic drawings”, with texts in English, and in some national languages.

2. Another part of activities involves current publication of taxonomic papers on Salticidae (taxonomic revisions, redescriptions and descriptions of new species), mainly from SE Asia.

List of publications:

A. ARACHNOLOGICAL PUBLICATIONS

2008

Prószyński J. 2007 [2008]. A survey of Havaika (Araneae: Salticidae), an endemic genus from Hawaii, including descriptions of new species.. Arthropoda Selecta, Moscow 16(4): 195-213, illustrations 1-97.

2007

Prószyński J. 2007. Monograph of the Salticidae (Araneae) of the World. [On DVD and Internet, updated monthly]. http://www.miiz.waw.pl/salticid/main.htm Internet.

2006

Prószyński J. 2006. See – Prószyński. Salticidae (Aranae) of the World. Ver. 1995-2006 [On CD and Internet, updated monthly, ver. 2003 - official electronic publication]. http://www.miiz.waw.pl/salticid/main.htm Internet.

2005

Prószyński J. 2005. See – Prószyński. Salticidae (Aranae) of the World. Ver. 1995-2006 [On CD and Internet, updated monthly, ver. 2003 - official electronic publication]. http://www.miiz.waw.pl/salticid/main.htm Internet.

2004

Prószyński J. 2004. Salticidae (Aranae) of the World. Ver. 1995-2006 [On CD and Internet, updated monthly, ver. 2003 - official electronic publication]. http://www.miiz.waw.pl/salticid/main.htm Internet.

2003

Prószyński J. 2003. Salticidae (Araneae) of the Levant. Annales zoologici, Warszawa 53(1): 1-180, illustrations 1-741.

Prószyński J. 2003. Salticidae (Aranae) of the World. Ver. 1995-2006 [On CD and Internet]. http://www.miiz.waw.pl/salticid/main.htm on line.

Edmunds M., Prószyński J. 2003. On a collection of Myrmarachne spiders (Araneae: Salticidae) from peninsula Malaya. Bulletin of the British arachnological Society, 12 (7): 297-322, illustrations 1-121.

2002

Prószyński J. 2001 [2002]. Remarks on Salticidae (Aranei) from Hawaii, with description of Havaika - gen. nov. Arthropoda Selecta, Moscow 10(3): 225-241, illustrations 1-81.

2001

Prószyński J. 2001. Remarks on the jumping spider of the genus Damoetas, related to Myrmarachne (Araneae: Salticidae) with description of two new species. Annales zoologici, Warszawa 51 (4): 517-522, illustrations 1-10.

Berry J.W., Prószyński J. 2001. Description of Hakka - a new genus of Salticidae (Araneae) from Hawaii and East Asia. Journal of Arachnology 29(2): 201-204, illustrations 1-7.

Edmunds M., Prószyński J. 2001. New species of Malayasian Agorius and Sobasina (Araneae: Salticidae). Bulletin of the British Arachnological Society 12 (3): 139-143, illustrations 1-14.

2000

Prószyński J. 1999 [2000]. On mostly new Salticidae (Aranei) from Levant.. Arthropoda Selecta, Moscow 8(4): 231-262, illustrations 1-113.

1999

Prószyński J. 1999. Description of Rafalus gen. n. (Salticidae, Aranei) from from Near East and Central Asia. Arthropoda Selecta, Moscow 8(2): 89-101, illustrations 1-41.

1998

Prószyński J. 1998. Description of new species of Phlegra (Salticidae, Araneae) from Israel. Israel Journal of Zoology, Jerusalem, 44: 159-185, illustrations 1-36.

Berry J.W., Beatty J. A., Prószyński J. 1998. Salticidae of the Pacific Islands. III. Distribution of Seven Genera, with Description of Nineteen New Species and Two New Genera. Journal of Arachnology 26(2): 149-189, illustrations 1-121, 5 map.

Żabka M., Prószyński J. 1998. Middle European Euophrys C. L. Koch, 1834 Salticidae (Araneae: Salticidae) - one, two or three genera?. Proceedings of the 17th European Colloquium of Arachnology, Edinburgh 115-120.

1997

Berry J.W., Beatty J. A., Prószyński J. 1997. Salticidae of the Pacific Islands. II. Distribution of Nine Genera, with Description of New Species. Journal of Arachnology 25(2): 109-136, illustrations 1-104, 7 map.

1996

Berry J.W., Beatty J. A., Prószyński J. 1996. Salticidae of the Pacific Islands. I. Distribution of Twelve Genera, with Description of Eighteeen New Species. Journal of Arachnology 24(3): 214-253, illustrations 1-129.

1993

Prószyński J. 1993. Salticidae (Araneae) of Saudi Arabia II.. Fauna of Saudi Arabia 13: 27-54, illustrations 1-47.

Prószyński J., Lubin Y. 1993. Pitfall trapping of Salticidae in the Negev desert. Bolletino dell' Accademia Gioenia di Scienza Naturali, Catania 26(345): 281-291, illustrations 1-5.

1992

Prószyński J. 1992. Salticidae (Araneae) of the Old World and Pacific Islands in several US collections. Annales zoologici, Warszawa 44(8): 87-163, illustrations 1-135.

Prószyński J. 1992. Salticidae (Araneae) of India in the collection of the Hungarian National Natural History Museum in Budapest. Annales zoologici, Warszawa 44(9): 165-227, illustrations 1-192.

1991

Prószyński J. 1991. Salticidae. In: Heimer S., Nentwig W. (eds.). Spinnen Mitteleuropas. Parey Verlag 488-523, illustrations t 227-244, f 1274-1397.

1990

Prószyński J. 1990. Salticidae of Israel (Araneae, Salticidae) [Set of private preprints]. Zoology Dept., Eastern Illinois University. Charleston, Ill, USA. Set of preprints.

Prószyński J. 1990. Taxonomic revision of N American species of Euophrys and Talavera (Araneae: Salticidae). [set of private preprints], Charleston, Ill. 1-23, illustrations 1-59.

1989

Prószyński J. 1989. Salticidae (Araneae) of Saudi Arabia. Fauna of Saudi Arabia 10: 31-64, illustrations 1-72.

1987

Bohdanowicz A., Prószyński J. 1987. Systematic studies on East Palaearctic Salticidae (Araneae), IV. Salticidae of Japan. Annales zoologici, Warszawa 41(2): 43-151, illustrations 1-312.

Prószyński J. 1987. Atlas rysunków diagnostycznych mniej znanych Salticidae 2. Zeszyty Naukowe WSRP, Siedlce 1-172, illustrations 1-172.

1985

Prószyński J. 1985. On Siler, Silerella, Cyllobelus and Natta (Araeae, Salticidae). Annales zoologici, Warszawa 39(2): 69-85, illustrations 1-48.

1984

Prószyński J. 1984. Remarks on Anarrhotus, Epeus and Plexippoides (Araneae, Salticidae). Annales zoologici, Warszawa 37(16): 399-410, illustrations 1-18.

Prószyński J. 1984. Remarks on Viciria and Telamonia (Araneae, Salticidae). Annales zoologici, Warszawa 37(18): 418-436, illustrations 1-49.

Prószyński J. 1984. Atlas rysunkow diagnostycznych mniej znanych Salticidae. Zeszyty Naukowe WSRP, Siedlce 1-177, illustrations 1-177.

Andreeva E.M., Hęciak S., Prószyński J. 1984. Remarks on Icius and Pseudicius (Araneae, Salticidae) mainly Central Asian. Annales zoologici, Warszawa 36: 85-104, illustrations 1-42.

Hęciak S., Prószyński J. 1984. Redescriptions of one Aelurillus and two Phlegra species (Araneae, Salticidae) from Spain. Annales zoologici, Warszawa 37(14): 377-390, illustrations 1-24.

Hęciak S., Prószyński J. 1984. Redescription of type species of genera of Salticidae (Araneae), XI. The genus Allohyllus Strand. Annales zoologici, Warszawa 37(14): 377-390, illustrations 1-24.

1983

Prószyński J. 1983. Tracing of history of a genus from its geographical area on example of Sitticus (Araneae, Salticidae). Verh. naturwiss. Ver. Hamburg, Hamburg, 26: 161-179, illustrations 1-15.

Prószyński J. 1983. Redescriptions of types of Oriental and Australian Salticidae (Araneae) in Hungarian Natural History Museum in Budapest. Folia entomologica hungarica, Budapest 44(2): 283-297, illustrations 1-34.

Prószyński J. 1983. Position of genus Phintella (Araneae: Salticidae). Acta arachnologica,, Osaka 31(2): 43-48, illustrations 1-11.

Prószyński J. 1983. Redescriptions of Phintella typica and Telamonia bifurcilinea (Araneae: Salticidae). Acta arachnologica,, Osaka 32: 5-14, illustrations 1-17.

Prószyński J., Żabka M. 1983. Genus Tomocyrba (Aranei, Salticidae)- hypothetic survivor of the Amber fauna. Systematic study with description of four new species. Acta zool. cracov., Kraków 26: 563-578, illustrations 1-32.

Hęciak S., Prószyński J. 1983. Remarks on Langona (Araneae, Salticidae). Annales zoologici, Warszawa 37(4): 207-233, illustrations 1-43.

1982

Prószyński J. 1982. Salticidae (Araneae) from Mongolia. 74:. Annales historico-naturales Musei nationalis hungarici, Budapest 74: 273-294, illustrations 1-52.

1981

Prószyński J., Zochowska K., 1981. Redescriptions of the O. P.-Cambridge Salticidae (Araneae) types from Yarkand,. Polskie pismo entomologiczne, Wocław 51: 13-35, illustrations 1-34.

Andreeva E.M., Kononenko A.P., Prószyński J. 1981. Remarks on genus Mogrus Simon, 1882 (Aranei, Salticidae). Annales zoologici, Warszawa 36: 85-104, illustrations 1-42.

1980

Prószyński J. 1980. Revision of the spider genus Sitticus Simon, 1901 (Aranei, Salticidae), IV. Sitticus floricola (C.L. Koch) group. Annales zoologici, Warszawa 36: 1-35, illustrations 1-98.

Prószyński J., Żabka M. 1980. Remarks on Oligocene amber spiders of the family Salticidae. Acta paleontologica polonica, Warszawa 25: 213-223.

1979

Prószyński J. 1979. Systematic studies on East Palaearctic Salticidae III. Remarks on Salticidae of the USSR. Annales zoologici, Warszawa 34: 299-369, illustrations 1-324.

1978

Prószyński J. 1978. Araneae: Fam. Salticidae, Genera Aelurillus, Langona, Phlegra and Cyrba. Ergebnisse der Bhutan-Expedition 1972 des Naturhistorischen Museums in Basel. Entomologica basiliensia, Basel 3: 7:21, illustrations 1-26.

Prószyński J. 1978. Distributional patterns of the Palaearctic Salticidae (Araneae). Proceedings of the zoological Society of London, London 42: 335-343, illustrations 1-7.

1976

Prószyński J. 1976. Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodzina Salticidae (Aranei) Regionów Palearktycznego i Nearktycznego. Rozprawy Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 6., Siedlce, 1-260, illustrations 1-450, 218 maps.

1975

Jackowska B., Prószyński J. 1975. In search of the natural system of ant-like Salticidae. Proceedings of the 6th international Congress of Arachnology, Amsterdam 39-43.

Prószyński J. 1975. Remarks on the origin and composition of the Salticidae fauna of the Nearctic Region. Proceedings of the 6th international Congress of Arachnology, Amsterdam 217-221, illustrations 1-3.

1973

Prószyński J. 1973. Revision of the spider genus Sitticus Simon, 1901 (Aranei, Salticidae), III. Sitticus penicillatus (Simon,1875) and related forms. Annales zoologici, Warszawa 30: 71-95, illustrations 1-57.

Prószyński J. 1973. Systematic studies on East Palaearctic Salticidae II. Redescriptions of Japanese Salticidae of the Zoological Museum in Berlin. Annales zoologici, Warszawa 30: 97-128, illustrations 1-73.

1971

Prószyński J. 1971. Catalogue of Salticidae (Aranei) specimens kept in major collections of the world. Annales zoologici, Warszawa 28: 367-519.

Prószyński J. 1971. Redescriptions of the type-species of genera of Salticidae (Aranei). VIII-X. Revision of the subfamily Coccorchestinae. Annales zoologici, Warszawa 28: 153-182, illustrations 1-53.

Prószyński J. 1971. Redescriptions of the E. E. Grube's East Siberian species of Salticidae (Aranei) in the collection of the Wroclaw Zoological Museum. Annales zoologici, Warszawa 28: 205-226, illustrations 1-39.

Prószyński J. 1971. Notes on systematics of Salticidae (Aranei). I-VI. Annales zoologici, Warszawa 28: 227-255, illustrations 1-51.

Prószyński J., Starega W. 1971. Pająki - Aranei. Katalog fauny Polski 16: 1-382.

1968

Prószyński J. 1968. Redescriptions of type-species of genera of Salticidae (Araneida). III. Remarks on the genera Gelotia Thorell, 1890 and Policha Thorell, 1892. Annali del Museo civico di Storia naturale di Genova, Genova 77: 12-20, illustrations 1-9.

Prószyński J. 1968. Redescriptions of the type-species of genera of Salticidae (Araneida). Annales zoologici, Warszawa 26: 217-225, illustrations 1-12.

Prószyński J. 1968. Redescriptions of the type-species of genera of Salticidae (Araneida). VI-VII.. Annales zoologici, Warszawa 26: 239-247, illustrations 1-13.

Prószyński J. 1968. Revision of the spider genus Sitticus Simon (Araneida, Salticidae) I. The terebratus group. Annales zoologici, Warszawa 26: 391-407, illustrations 1-23.

Prószyński J. 1968. Systematic revision of the genus Yllenus Simon, 1868 (Araneida, Salticidae). Annales zoologici, Warszawa 26: 409-494, illustrations 1-185.

1967

Prószyński J. 1967. Redescription of the type specimen of Telamonia festiva Thor., 1887, type species of the genus Telamonia Thorell, 1887 (Araneida, Salticidae). Doriana, Genova 4 (175): 1-5, illustrations 1-5.

1966

Prószyński J. 1966. Remarks on the systematic position of Hemsenattus iranus Roewer. Senckenbergiana biologica 47: 463-467, illustrations 1-7.

1962

Prószyński J. 1962. Redescription of Sitticus godlewskii (Kulczyn'ski, 1895) (Araneida, Salticidae) and remarks on its systematic position. Bulletin de l'Academie polonaise des Sciences, Varsovie, 10: 65-68, illustrations 1-5.

Prószyński J. 1962. Pająki leśnictwa Zawada nad Notecią. Fragmenta faunistica, Warszawa 10: 205-214.

1961

Prószyński J. 1961. Pająki Góry Nartowej w Puszczy Kampinoskiej. Fragmenta faunistica, Warszawa 8: 555-595, illustrations t 1-2, f 1-3.

B. OTHER PUBLICATIONS

Translations:

Handbooks:

• E. Mayr. 1974. Podstawy systematyki zwierząt. (Principles of systematic zoology. McGraw-Hill Inc.).

• M. Udvardy. 1976. Zoogeografia dynamiczna. PWN.

• Ponad 400 haseł zoologicznych i biologicznych do polskiego wydania „Encyclopaedia Britannica” (Wydawnictwo Kurpisz, Poznań).

Popularizing books on biology:

• J. Goodal. Przez dziurkę od klucza. 30 lat obserwacji szympansów (Through a window. Thirty years with chimpanzee at Gombe). Wyd. Prószyński i Ska.

• Farley Mowat. Wirunga. Pasja życia Dian Fossey (Wirunga. The passion of Dian Fossey). Wyd. Prószyński i Ska.

• B. Hölldobler, E. Wilson. Podróż w krainę mrówek (Journey to the ants). Wyd. Prószyński i Ska.

• R. Leakey, R. Lewin. Szósta katastrofa. Historia życia a przyszłość ludzkości (The sixth extinction). Wyd. Prószyński i Ska.

• S. Hart. Mowa zwierzat (The language of animals).