Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

 1. Atlas hnízdního rozšíření ptáků Prahy / R. Fuchs (et al.). - Praha, 2002.
 2. Atlas ptaków lęgowych Lubelszczyzny / Janusz Wójciak [et al.; aut. fot.: Grzegorz Leśniewski et al. ; aut. il.: Łukasz Bednarz et al.]. - Lublin, 2005.
 3. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Poznaniu / B. Jackowiak. - Poznań 1993.
 4. Butterflies : ecology and evolution taking flight / ed. by Carol L. Boggs, Ward B. Watt, and Paul R. Ehrlich. - Chicago ; London, cop. 2003.
 5. IX Colloquium Crustacea Mediterranea. Torino, September 2-6, 2008 / D. Pessani, T. Tirelli, C. Froglia (ed.):. - Torino, 2011 (Atti. Museo Regionale di Scienze Naturali, 2011)
 6. Die Vogelwelt Sachsen / R. Steffens, D. Saeman, K. Grössler (Hrsg.). - Jena (etc.), 1998.
 7. Mindreading animals : the debate over what animals know about other minds / Robert W. Lurz. - Cambridge, Mass., cop. 2011
 8. Naturalne i antropogeniczne zmiany klimatu Ziemi w XVII-XXI wieku / J. Boryczka. -  Warszawa, 1993.
 9. Ptaki krukowate Polski / L. Jerzak, B. P. Kavanagh, P. Tryjanowski. -  Poznań, 2005.
 10. Ptaki, środowisko, zagrożenia, ochrona : wybrane aspekty ekologii ptaków / red.: Jarosław Wiącek [et al.]. - Lublin, 2009.
 11. Vetvistoustye rakoobraznye otriâda Stenopoda mirovoj fauny (morfologiâ, sistematika, èkologiâ, zoogeografiâ) / N. M. Korovčinskij. - Moskva, 2004.
 12. Wisła jako warsztat badawczy biologów : praca zbiorowa / pod red. Piotra Matyjasiaka i Jerzego Romanowskiego. Warszawa, 2011.