Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Ekosystemy wodne Białowieskiego Parku Narodowego / pod redakcją Renaty Krzyściak-Kosińskiej i Elżbiety Wilk-Woźniak. – Białowieża, 2016.

The aquatic ecosystems of Białowieża National Park / edited by Renata Krzyściak-Kosińska and Elżbieta Wilk-Woźniak. – Białowieża, 2016.

Lądowe ekosystemy nieleśne Białowieskiego Parku Narodowego / pod red. Małgorzaty Karczewskiej i Leszka Kucharskiego. – Białowieża, 2016.

The non-forest land ecosystems of Białowieża National Park / edited by Małgorzata Karczewska and Leszek Kucharski. – Białowieża, 2016.

Lasy Rezerwatu Ścisłego Białowieskiego Parku Narodowego / pod red. Andrzeja Keczyńskiego. – Białowieża, 2017.

The forests of the Strict Reserve of Białowieża National Park / edited by Andrzej Keczyński. – Białowieża, 2017.

The thick-billed murres of Prince Leopold Island : a study of the breeding ecology of a colonial high arctic seabird / by A. J. Gaston and D. N. Nettleship. – Ottawa, 1981.