Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

On the Vistula / [academic comm. Witold Lenart et al.].- Warszawa, [2014]. Sygn. K.35935

Shells of Taiwan illustrated in color / Chung-Hung Hu, Hsi-Jen Tao. - [Taichung], 1995. Sygn. K.35936

Systematyka i różnorodność faunistyczna europejskich ochotkowatych z plemienia Tanytarsini (Diptera: Chironomidae) : rozprawa hab. / W. Giłka. – Gdańsk, 2012. Sygn. K.35937

Systematyka i różnorodność faunistyczna europejskich ochotkowatych z plemienia Tanytarsini (Diptera: Chironomidae) : publikacje nie wchodzące w skład rozprawy habilitacyjnej / W. Giłka. – Gdańsk, 2012. Sygn. K.35938

Nasze rocznice antarktyczne / tekst S. Rakusa-Suszczewski ; zdjęcia K. Sierakowski. – Warszawa, 1996. Sygn. K.35939

Neogene and quaternary Cervidae from Poland / K. Stefaniak. – Kraków, 2015. Sygn. K.35940

Animal discoveries 2010 : new species and new records / Government of India. Ministry of Environment and Forests ; Zoological Survey of India. – Kolkata, 2011.Sygn. K.35941

Studium nad ekologią słodkowodnych brzuchorzęsków (Gastrotricha) / Teresa Nesteruk. – Siedlce, 2007. Sygn. K.38174

Les petits mammiferes de Madagascar : guide de leur distribution, biologie et identification / V. Soarimalala & S. M. Goodman. – Antananarivo, 2011. Sygn. K.38175

Histoire naturelle des familles et sous-familles endemiques d'oiseaux de Madagascar / M. J. Raherilalao & S. M. Goodman. - Antananarivo, 2011. Sygn. K.38175/inw.K.38176

Les Carnivora de Madagascar / Steven M. Goodman. - Antananarivo, 2012. Sygn. K.38175/inw.K.38177

Les animaux et ecosystemes de l'Holocene disparus de Madagascar / S. M. Goodman & W. L. Jungers. - Antananarivo, 2013. Sygn. K.38175/inw.K.38178

Les amphibiens des zones arides de l'Ouest et du Sud de Madagascar / F. Andreone, G. M. Rosa & A. P. Raselimanana. – Antananarivo, 2014.Sygn. K.38175/inw.K.38179

Białowieski Park Narodowy / C. Okołów. – Warszawa, 1991. Sygn. K.38180

Bielany pod Warszawą : przewodnik dla wycieczek geograficzno-przyrodniczych / F. Różycki, R. Kobendza i T. Paszkowski. – Lwów - Warszawa, [1934]. Sygn. K.38181

Owady pożyteczne / Edward Sołtys. – Warszawa, 1955. Sygn. K.38182

Klejnoty morza : o muszlach i kolekcjonerach / K. Dworczyk, W. Dworczyk. – Warszawa, 1994.Sygn. K.38183

Tierpark Berlin 1955-2013 : eine Chronik in Bildern / von Bernhard Blaszkiewitz. – Berlin, 2013. Sygn. K.38184

Atlas quartärer und rezenter Ostrakoden Mitteldeutschlands / Roland Fuhrmann. – Altenburg, 2012. Sygn. K.38185

Bird families of the world : an invitation to the spectacular diversity of birds / D. W. Winkler, S. M. Billerman, I. J. Lovette. – Barcelona, 2015. Sygn. K.35922

Biodiversity response to climate change in the middle Pleistocene : the Porcupine Cave fauna from Colorado / ed. A. D. Barnosky. – Berkeley, 2004. Sygn. K.35923

Fossil mammals of Asia : Neogene biostratigraphy and chronology / ed. X. Wang, L. J. Flynn, M. Fortelius. – New York, 2013. Sygn. K.35924

Catalogus faunae Graeciae : Coleoptera: Buprestidae : a systematic catalogue of the Greek buprestids, including biological, zoogeographical and taxonomical remarks / H. Mühle, P. Brandl, M. Niehuis. – Augsburg, 2000. Sygn. K.35925

Aktywna ochrona populacji nizinnej rysia w Polsce / [red. S. Jakimiuk ; aut. A. Krzywiński i in.]. – Warszawa, 2015. (+ 1 CD).  Sygn. K.35926

Active protection of the lowland population of the lynx in Poland / [ed. S. Jakimiuk ; aut. A. Krzywiński et al.]. – Warszawa, 2015. (+ 1 CD).  Sygn. K.35927

Program ochrony północnego korytarza ekologicznego / [zespół oprac.: W. Lewandowski i in.]. – Warszawa, 2015. (+ 1 CD).  Sygn. K.35928

The Northern Ecological Corridor conservation programme / [ed. team: W. Lewandowski et al.]. – Warszawa, 2015. (+ 1 CD).  Sygn. K.35929

Principles of population genetics / D. L. Hartl, A. G. Clark. 4th ed. – Sunderland, 2007. Sygn. K.38144

Multivariate analysis of ecological data using CANOCO 5 / P. Šmilauer, J. Lepš. 2nd ed. – Cambridge ; New York, 2014. Sygn. K.38145

Ecology and evolution of parasitism / ed. by F. Thomas, J.-F. Guégan, F. Renaud. –Oxford, 2009. Sygn. K.38146

Animal contests / edited by Ian C. W. Hardy, Mark Briffa. – Cambridge, 2013. Sygn. K.38147

Tenebrionoidea: Mycetophagidae, Ciidae, Mordellidae, […] : critical checklist, distribution in Poland and meta-analysis / D. Kubisz, D. Iwan, P. Tykarski. – Warszawa, 2015. Sygn. K.37591/inw.K.38148 ; Sygn. K.37592/inw.K.38149

Ocena i wycena zasobów przyrodniczych / red.  J. Szyszko, J. Rylke, P. Jeżowski. – Warszawa, 2002. Sygn. K.38150

Natura 2000, rural development and ecological networks : proceedings of international seminar held in Konstancin Poland on 15- 18 December 1999 / ed. Philip Bacon. – Warsaw, 2000. Sygn. K.38151

Natura 2000 in the Oder River valley / K.Świerkosz, P.Obrdlik.– Wrocław,2002. Sygn. K.38152

Predicting the effects of motorway traffic on breeding bird populations / M. J. S. M. Reijnen, G. Veenbaas, R. P. B. Foppen. – Delft, 1995. Sygn. K.38153

Perspectives on ecological networks / edited by: P. Nowicki [et al.].– [Tilburg], 1996. (Man and Nature ; vol. 1). Sygn. K.38154

Mednarodno pomembna območja za ptice v Sloveniji = Important Bird Areas (IBA) in Slovenia /uredil S. Polak. – Ljubljana, 2000. Sygn. K.38155

Assessing pesticide impacts on birds: Final Report of the Avian Effects Dialogue Group, 1988-1993 / [ed. by B. Rymph]. - Washington, DC, 1994. Sygn. K.38156

Cietrzew / R. Kamieniarz. – Świebodzin, 2002. Sygn. K.38157

The European Union and biodiversity / ed. by I. Gyulai, E. Clancy. – Brussels, 1998.Sygn. K.38158

Atlas siedlisk dna polskich obszarów morskich : waloryzacja przyrodnicza siedlisk morskich / [red.: G. Gic-Grusza et al.]. – Gdynia, 2009. (+ 1 CD). Sygn. K.38159

Zeitmuster der Ontogenesen bei nestflüchtenden und nesthockenden Vögeln / J. M. Starck. - Frankfurt am Main, 1989. Sygn. K.35930

Chronimy cenne motyle : rzecz o modraszkach, czerwończykach i przeplatce / [aut. B. Imiela et al.]. – Wrocław, 2014. Sygn. K.35931

Trwałe zachowanie zagrożonych siedlisk łąkowych i ich motyli w sieci Natura 2000 w południowo-zachodniej Polsce / aut. M. Kadej [et al.] ; red. D. Tarnawski.- Wrocław, 2014. Sygn. K.35932

Świat zwierząt / zespół aut.: L'ubomir Brtek [et al.]. – Warszawa, 1993. Sygn. K.35933

Genomy / T. A. Brown ; przekł. pod red. P. Węgleńskiego.  Wyd. 2, zm. – Warszawa, 2015. Sygn. K.35934

Faszination Wale : von Menschen und Walen / H. Roder (Hrsg.). – Bremen, 2015.Sygn. K.38160

Thermal imaging techniques to survey and monitor animals in the wild : a methodology / K. J.Havens, E. J. Sharp. – London, 2016. Sygn. K.38161

Świat zwierzęcy Bałtyku : atlas makrofauny / L. Żmudziński. – Warszawa, 1990. Wyd. 2, zm.  Sygn. K.38162

Płazy i gady Polski - atlas / M. Młynarski. – Warszawa, 1971. Wyd. 2, uzup.  Sygn. K.38163

Säugetiere Europas / M. Görner, H. Hackethal. – Leipzig, 1987. Sygn. K.38164

Atlas roślin chronionych / Jan Walas – Warszawa, 1973. Sygn. K.38165

Rośliny trujące / Jakub Mowszowicz. – Warszawa, 1976. Sygn. K.38166

The powderpost beetles of the world (Coleoptera: Bostrichidae) : keys for the identification of species. Vol. 1 = Kapturniki świata (Coleoptera: Bostrichidae) : klucze do oznaczania gatunków. T. 1 / J. Borowski, P. Węgrzynowicz. – Olsztyn, 2012. Sygn. K.38167

Parazytologia polska na przełomie XX i XXI wieku : konferencja naukowa, Warszawa, 20-21 października 2014 r. : streszczenia referatów / PTP i in. – Warszawa, 2014. Sygn. K.38168

Różnice morfologiczne i behawioralne między płciami gołębia miejskiego Columba livia / T. Hetmański. – Słupsk, 2011. Sygn. K.38169

A manual on methods for the assessment of secondary productivity in fresh waters / ed. W. T. Edmondson, G. G. Winberg. – Oxford, 1971. (IBP Handbook no. 17). Sygn. K.38170

Methods for assessment of fish production in fresh waters / ed. W. E. Ricker. 2nd ed. – London, 1971. (IBP Handbook no. 3). Sygn. K.38171

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latin names explained : a guide to the scientific classification of reptiles, birds & mammals / A. F. Gotch. - New York, 1996. Sygn. K.35920

Louis Henri Bojanus : le savant de Vilnius / P. Edel, P. Daszkiewicz. - [Strasbourg], 2015. Sygn. K.38117

Das neue Buch vom Pfeilstorch / R. K. Kinzelbach. – Rangsdorf, 2013. Sygn. K.38118

Le Jurassique au Luxembourg. (1), Vertébrés, échinodermes et céphalopo-des du Bajocien / R. Weis, B. Thuy (éd.). – Luxembourg, 2015. (Ferrantia ; 71) Sygn. K.38119

Aberrant plumages in grebes Podicipedidae : an analysis of albinism, leucism, brown and other aberrations in all grebe species worldwide / A. Konter. – Luxembourg, 2015. (Ferrantia ; 72) Sygn. K.38120

Resoconto ornitologico del Friuli Venezia Giulia : anni 2006-20011 / C. Guzzon [et al.]. – Udine, 2013. Sygn. K.38121

Ten thousand birds : ornithology since Darwin / T. Birkhead, J. Wimpenny, B. Montgomerie. – Princeton, 2014. Sygn. K.38122

Lost animals : extinction and the photographic record / Errol Fuller. – Princeton, 2014. Sygn. K.38123

40 years of evolution : Darwin's finches on Daphne Major Island / P. R. Grant, B. R. Grant. – Princeton, 2014. Sygn. K.38124

Forensic DNA applications : an interdi-sciplinary perspective / ed. D. Primorac, M. Schanfield. – Boca Raton, 2014. Sygn. K.38125

The design and statistical analysis of animal experiments / S. T. Bate, R. A. Clark. – Cambridge, 2014. Sygn. K.38126

Invasion biology and ecological theory : insights from a continent in transforma-tion / ed. by H. H. T. Prins, I. J. Gordon. – Cambridge, 2014. Sygn. K.38127

Shallow subterranean habitats : ecology, evolution, and conservation / D. C. Culver, T. Pipan. – Oxford, 2014. Sygn. K.38128

Animal movement across scales / ed. L.- A. Hansson, S. Åkesson.– Oxford, 2014. Sygn. K.38129

Biodiversity in the marine environment / P. Goulletquer [et al.]. – Cham, 2014. Sygn. K.38130

Analysis of genetic association studies / Gang Zheng [et al.]. – New York, 2012. Sygn. K.38131

The secret world of red wolves: the fight to save North America's other wolf / T. DeLene Beeland. – Chapell Hill, 2013. Sygn. K.38132

After the grizzly : endangered species and the politics of place in California / Peter S. Alagona. – Berkeley, 2013. Sygn. K.38133

The carnivore way : coexisting with and conserving North America's predators / C. Eisenberg. – Washington, 2014. Sygn. K.38134

Beetles of the world / J. F. Lawrence [et al.]. – [Collingwood VIC], 2002. Sygn. CD.24 (CD-ROM)