Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Trendy liczebności ptaków w Polsce / Przemysław Chylarecki [i in.]. – Warszawa, 2018.

Birds of prey and red grouse / S. M. Redpath and S. J. Thirgood. – London, 1997.

Wildlife conservation in metropolitan environments / ed. by L. W. Adams and D. L. Leedy. – Columbia, MD, 1991.

Common Malayan butterflies / by R. Morrell. – London, 1960.

Handbook and guide to the British mammals, etc. : on exhibition in the Lord Derby Natural History Museum  / The Public Museums. – Liverpool, 1932.

Monks Wood : a Nature Reserve record / ed. by R. C. Steele and R. C. Welch. – Huntingdon, [1973].

Key to the names of British butterflies and moths / by R. D. Macleod. – London, 1959.

Der Bausenberg : Naturgeschichte eines Eifelvulkans / von Hans Ulrich Thiele und Jürgen Becker. – Oppenheim, 1975.

Plant kairomones in insect ecology and control / Robert L. Metcalf and Esther R. Metcalf. – New York ; London, 1992.

Život a dielo lesníckeho ekológa Františka J. Turčeka / Jozef Sládek. – Zvolen, 1992.

The waterfowl of the world. Vol. 2, The Dabbling Ducks / by Jean Delacour. – London, 1956.

Fleas : proceedings of the International Conference on Fleas, Ashton Wold, Peterborough, UK, 21-25 June 1977 / ed. by R. Traub & H. Starcke. – Rotterdam, 1980.

Immigrant killers : introduced predators and the conservation of birds in New Zealand / C. King. – Auckland, 1984.

The jungle crows of Tokyo : observations mainly of a particular breeding pair / Nagahisa Kuroda. – Abiko, Chiba, 1990.

Comparative ecology of the house sparrow Passer domesticus in rural, suburban and urban situations / door C. Johannes Heij. –  Alblasserdam, 1985.

The dippers / Stephanie J. Tyler and Stephen J. Ormerod. – London, 1994.

Distribution patterns and habitat use by bats in relation to landscape heterogeneity, and consequences for conservation /J.de Jong.– Uppsala, 1994.

A manual of the dragonflies of North America (Anisoptera) / J. G. Needham, M. J. Westfall, Jr. – Berkeley, 1955.

Kalan : morskaâ vydra / I. I. Barabaš-Nikiforov, S. V. Marakov, A. M. Nikolaev. –Leningrad, 1968.    

Der Turmfalke : Überlebensstrategien eines Greifvogels / Renate Kostrzewa, Achim Kostrzewa. – Wiesbaden, 1993.

Identification key of O. jamaicensis, O. leucocephala and their hybrids / Carlos Urdiales, Pablo Pereira. – Madrid, 1993.

Brutvögel im Kanton Zürich / Martin Weggler. – Zürich, 1991.

The waterfowl of the world. Vol. 2, The Dabbling Ducks / by Jean Delacour. – London, 1956.

Fleas : proceedings of the International Conference on Fleas, Ashton Wold, Peterborough, UK, 21-25 June 1977 / ed. by R. Traub & H. Starcke. – Rotterdam, 1980.

Immigrant killers : introduced predators and the conservation of birds in New Zealand / C. King. – Auckland, 1984.

The jungle crows of Tokyo : observations mainly of a particular breeding pair / Nagahisa Kuroda. – Abiko, Chiba, 1990.

Comparative ecology of the house sparrow Passer domesticus in rural, suburban and urban situations / door C. Johannes Heij. –  Alblasserdam, 1985.

The dippers / Stephanie J. Tyler and Stephen J. Ormerod. – London, 1994.

Distribution patterns and habitat use by bats in relation to landscape heterogeneity, and consequences for conservation /J.de Jong.– Uppsala, 1994.

A manual of the dragonflies of North America (Anisoptera) / J. G. Needham, M. J. Westfall, Jr. – Berkeley, 1955.

Kalan : morskaâ vydra / I. I. Barabaš-Nikiforov, S. V. Marakov, A. M. Nikolaev. –Leningrad, 1968.

Der Turmfalke : Überlebensstrategien eines Greifvogels / Renate Kostrzewa, Achim Kostrzewa. – Wiesbaden, 1993.

Identification key of O. jamaicensis, O. leucocephala and their hybrids / Carlos Urdiales, Pablo Pereira. – Madrid, 1993.

Brutvögel im Kanton Zürich / Martin Weggler. – Zürich, 1991.

The subfamily Steninae Macleay, 1825 (Coleoptera : Staphylinidae) of Japan. P. 1, Dianous and Stenus (S. Comma group to S. Guttalis group) / Shun-Ichiro Naomi, Shūhei Nomura, Volker Ptuhz. – Tokyo, 2017.

Układ trachealny w rozwoju postembrionalnym u owadów holometabolicznych na przykładzie chrząszcza Tenebrio molitor L. / Marcin Raś. – Warszawa, 2017.

Palaeobiology and life environment of the Late Jurassic marine vertebrates from the Owadów-Brzezinki Quarry, central Poland / Daniel Tyborowski. – Warszawa, 2017.

Materiały do analizy antropogenicznych i ekonomicznych przemian we wsi Kielczawa w latach 1772-1900 / Maciej Augustyn. – Ustrzyki Dolne, 2017.

Gniazda i lęgi ptaków Polski. Fasc. 3, Kaczkowate Anatidae / Józef Hordowski. – Sękocin Stary, 2018.

Peuples entomophages et insectes comestibles : étude sur les moeurs de l'homme et de l'insecte / par Emile Bergier. – Avignon, 1941.

Czerwona Księga Ptaków Ziemi Łódzkiej / pod red. T. Janiszewskiego [i in.]. – Łódź, 2016.

Aurochs : le retour... d'une supercherie nazie / Piotr Daszkiewicz, Jean Aikhenbaum. – Paris, 1999.

Opredelitelʹ ptic / Vitautas Ûsis [et al.]. – Minsk, 2017.

Huragan w lasach : klęska czy zakłócenie rozwoju? / Kazimierz Rykowski. – Sękocin Stary, 2012.

Działalność Instytutu Badawczego Leśnictwa w Białowieży / [oprac. tekstu E. Malzahn]. – Sękocin Stary, 2012.

Rzadkie ptaki Polski / Tadeusz Stawarczyk i in. – Sosnowiec, 2017.

The passenger pigeon : its natural history and extinction / A. W. Schorger. – Madison, 1955.

Ekosystemy wodne Białowieskiego Parku Narodowego / pod redakcją Renaty Krzyściak-Kosińskiej i Elżbiety Wilk-Woźniak. – Białowieża, 2016.

The aquatic ecosystems of Białowieża National Park / edited by Renata Krzyściak-Kosińska and Elżbieta Wilk-Woźniak. – Białowieża, 2016.

Lądowe ekosystemy nieleśne Białowieskiego Parku Narodowego / pod red. Małgorzaty Karczewskiej i Leszka Kucharskiego. – Białowieża, 2016.

The non-forest land ecosystems of Białowieża National Park / edited by Małgorzata Karczewska and Leszek Kucharski. – Białowieża, 2016.

Lasy Rezerwatu Ścisłego Białowieskiego Parku Narodowego / pod red. Andrzeja Keczyńskiego. – Białowieża, 2017.

The forests of the Strict Reserve of Białowieża National Park / edited by Andrzej Keczyński. – Białowieża, 2017.

The thick-billed murres of Prince Leopold Island : a study of the breeding ecology of a colonial high arctic seabird / by A. J. Gaston and D. N. Nettleship. – Ottawa, 1981.