Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

fauna europaea

Fauna Europaea to powszechnie dostępny, bezpłatny serwis internetowy zawierający rejestr nazw wszystkich wielokomórkowych, lądowych zwierząt Europy.

Serwis powstał w ramach 5 Programu Ramowego Unii Europejskiej, przy współpracy wiodących ekspertów w taksonomii zwierząt z ponad 30 europejskich ośrodków naukowych. Serwis zawiera m.in. następujące dane:

- Indeks obowiązujących nazw naukowych i synonimów ok. 130 000 gatunków wielokomórkowych, lądowych zwierząt Europy (w sumie ok. 230 000 nazw taksonów);Pozycję systematyczną każdego gatunku w ramach uzgodnionego, autorytatywnego porządku taksonomicznego

- Informację o występowaniu każdego gatunku we wszystkich krajach Europy;

- Spis wiodących ekspertów od systematyki danego taksonu;

- Najważniejszą literaturę dotyczącą systematyki gatunku i jego występowania w krajach Europy.

 

Projekt Fauna Europaea był koordynowany przez:

- Zoological Museum, University of Amsterdam

- Zoological Museum, University of Copenhagen

- Museum National d'Histoire Naturelle, Paris

- Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa

 

MIZ PAN pełnił w projekcie rolę koordynatora zbierania danych w krajach akcesyjnych. We współpracy z wiodącymi krajowymi ekspertami zweryfikowane zostały dane o występowaniu w granicach kraju wszystkich objętych rejestrem zwierząt. Kompletny rejestr gatunków fauny krajowej ukaże się w postaci książkowej – obecnie ukazał się tom pierwszy , obejmujący nazwy taksonów.