Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Główne zainteresowania naukowe

 • biologia rozrodu ptaków siewkowych;
 • funkcjonowanie ekosystemów dolin rzecznych;
 • monitoring i metody inwentaryzacji populacji ptaków;
 • ochrona ptaków i ich siedlisk.

Bieżące projekty naukowe

Wybrane publikacje

Artykuły i notatki

 • Gregory, R.D., Vorisek, P., Van Strien, A., Gmeling Meyling, A.W., Jiguet, F., Fornasari, L., Reif, J., Chylarecki, P. & Burfield, I.J. 2007. Population trends of widespread woodland birds in Europe. Ibis 149, suppl. 2: 78-97.
 • Fontaine, B., Bouchet, P., Van Achterberg, K., Alonso-Zarazaga, M.A., Araujo, R., Asche, M., Aspock, U., Audisio, P., Aukema, B., Bailly, N., Balsamo, M., Bank, R.A., Barnard, P., Belfiore, C., Bogdanowicz, W., Bongers, T., Boxshall, G., Burckhardt, D., Camicas, J.-L., Chylarecki, P., Crucitti, P., Deharveng, L., Dubois, A., Enghoff, H., Faubel, A., Fochetti, R., Gargominy, O., Gibson, D., Gibson, R., Gomez Lopez, M.S., Goujet, D., Harvey, M.S., Heller, K.-G., Van Helsdingen, P., Hoch, H., De Jong, H., De Jong, Y., Karsholt, O., Los, W., Lundqvist, L., Magowski, W.,  Manconi, R., Martens, J., Massard, J.A., Massard-Geimer,G., Mcinnes, S.J., Mendes, L.F., Mey, E., Michelsen, V., Minelli, A., Nielsen, C., Nieto Nafaria, J.M., Van Nieukerken, E.J., Noyes, J., Pape, T., Pohl, H., De Prins, W., Ramos, M., Ricci, C., Roselaar, C., Rota, E., Schmidt-Rhaesa, A., Segers, H., Zur Strassen, R., Szeptycki, A., Thibaud, J.-M., Thomas, A., Timm, T., Van Tol, J., Vervoort, W., Willmann, R. 2007. The European union's 2010  target: Putting rare species in focus. Biological Conservation 139: 167-185.
 • Neubauer, G., Zagalska-Neubauer, M., Gwiazda, R., Faber, M., Bukaciński, D., Betleja, J. & Chylarecki, P. 2006. Breeding large gulls in Poland: distribution, numbers, trends and hybridisation. Vogelwelt 127: 11-22.
 • Tulp, I., Schekkerman, H., Chylarecki, P., Tomkovich, P., Soloviev, M., Bruinzeel, L., Van Dijk, K., Hilden, O., Hotker, H., Kania, W., Van Roomen, M., Sikora, A., Summers, R. 2002. Body mass patterns of Little Stints at different latitudes during incubation and chick-rearing. Ibis 144: 122-134.
 • Mikusiński, G., Gromadzki, M. & Chylarecki, P. 2001. Woodpeckers as indicators of forest bird diversity. Conservation Biology 15: 208-217.
 • Keller, M., Chylarecki, P. & Nowicki, W. 2000. Ornitologiczna waloryzacja międzywala Wisły od ujścia Pilicy do ujścia Narwi. Dokumentacja Geograficzna 19: 119-131.
 • Schekkerman, H., Nehls, G., Hotker, H., Tomkovich, P., Kania, W., Chylarecki, P., Soloviev, M. & Van Roomen, M. 1998. Growth of Little Stint Calidris minuta chicks on the Taimyr peninsula, Siberia. Bird Study 45: 77-84.
 • Chylarecki, P., Kuczyński, L., Vogrin, M. & Tryjanowski, P. 1997. Geographic variation in egg measurements of the Lapwing Vanellus vanellusActa Ornithologica 32: 137-148.
 • Chylarecki, P. & Nowicki, W. 1993. Wartości przyrodnicze dużych rzek Polski. Zagrożenia i możliwości ochrony. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 49 (4): 14-39.
 • Chylarecki, P. 1993. Identification of argentatus Herring Gull. Birding World 6: 166-167.
 • Chylarecki, P. 1993. New Herring Gull taxonomy. British Birds 86: 316-319.
 • Baszanowski, P., Sikora, A. & Chylarecki, P. 1993. Sieweczka morska (Charadrius alexandrinus) nowym gatunkiem lęgowym w awifaunie Polski. Notatki Ornitologiczne 34: 376-378.
 • Janiszewski, T., Kuczyński, L., Wypychowski, K., Chylarecki, P. & Winiecki, A. 1992. Wyniki wstępnych badań nad awifauną lęgową terenów zbiornika zaporowego Jeziorsko.Prace Zakładu Biologii i Ekologii Ptaków UAM 1: 93-104.
 • Chylarecki, P., Winiecki, A. & Wypychowski, K. 1992. Awifauna lęgowa doliny Warty na odcinku Uniejów-Spławie. Prace Zakładu Biologii i Ekologii Ptaków UAM 1: 7-55.
 • Chylarecki, P., Ehrnsberger, R. & Dabert, J. 1992. Ein neuer Fund von Eskimo-Brachvogeln Numenius borealis (Forster, 1772) in der Bundesrepublik Deutschland.Osnabrucker naturwissenschaftliche Mitteilungen 18: 103-108.
 • Chylarecki, P. 1991. Red-backed Shrikes with white primary patches. British Birds 84: 69-71.
 • Chylarecki, P. & Sikora, A. 1991. Yellow-legged Gulls in Poland: a comment. Dutch Birding 13: 145-148.

Rozdziały w książkach i książki

 • Sikora, A., Rohde, Z., Gromadzki, M., Neubauer, G. & Chylarecki, P. (red.) 2007. Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Chylarecki, P. & Wiśniewska, M. 2006. Z naturą za pan brat. Krótki przewodnik po europejskiej sieci Natura 2000. Ss. 7-24 w:  Guła, A. & Smolnicki, K. (red.), Natura się opłaca. Innowacyjne projekty dla środowiska i społeczności lokalnych. Instytut Ekonomii Środowiska, Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju i CEE Bankwatch Network, Kraków.
 • Chylarecki, P., Engel, J., Kindler, J., Nieznański, P., Okruszko, T., Rutkowski, M. & Wiśniewska, M.M. (red.) 2005. Zasady gospodarowania na obszarach Natura 2000 w dolinach rzek. WWF Polska i GWP Polska, Warszawa.
 • Sidło, P.O., Błaszkowska, B. & Chylarecki, P. (red.) 2004. Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP, Warszawa.
 • Chylarecki, P. 2004. Charadrius hiaticula Sieweczka obrożna. Ss. 31-35 w: Gromadzki M. (red.), Ptaki (część II). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
 • Chylarecki, P. 2004. Vanellus vanellus Czajka. Ss. 47-52 w: Gromadzki M. (red.), Ptaki (część II). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
 • Chylarecki, P. 2004. Philomachus pugnax Batalion. Ss. 79-84 w: Gromadzki M. (red.),Ptaki (część II). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
 • Chylarecki, P. 2004. Tringa totanus Krwawodziób. Ss. 121-126 w: Gromadzki M. (red.)Ptaki (część II). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
 • Chylarecki, P. 2004. Limosa limosa Rycyk. Ss. 98-103 w: Gromadzki M. (red.), Ptaki (część II). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
 • Chylarecki, P. & Sawicki, G. 2003. Ostoja Ptaków Dolina Środkowej Wisły. Wydawnictwo Askon, Warszawa.
 • Chylarecki,P. 2003. Ptaki obszarów rolniczych. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Warszawa.
 • Gromadzki, M., Błaszkowska, B., Chylarecki, P., Gromadzka, J., Sikora, A., Wieloch, M. & Wójcik, B. 2002. Sieć ostoi ptaków w Polsce. Wdrażanie dyrektywy Unii Europejskiej o ochronie dzikich ptaków. OTOP, Gdańsk.
 • Chylarecki, P. 2001.  Sieweczka obrożna Charadrius hiaticula. ss. 191-194 w: Głowaciński, Z. (red.), Polska czerwona księga zwierząt – kręgowce. PWRiL, Warszawa.
 • Chylarecki, P. & Winiecki, A. 2001. Batalion Philomachus pugnax.  ss. 201-205 w: Głowaciński, Z. (red.), Polska czerwona księga zwierząt – kręgowce. PWRiL, Warszawa.
 • Winiecki, A. & Chylarecki, P. 2001. Rybitwa białoczelna Sterna albifrons. ss. 219-223 w: Głowaciński, Z. (red.), Polska czerwona księga zwierząt – kręgowce. PWRiL, Warszawa.
 • Chylarecki, P. 2001. Problemy ochrony awifauny rzecznej na przykładzie rezerwatu Wydma Mołożewska. ss. 187-198 w: Kot, H. & Dombrowski, A. (red.), Strategia ochrony fauny na Nizinie Mazowieckiej. MTOF, Siedlce.
 • Chylarecki, P. 2000. Eremophila alpestris (L., 1758) – górniczek. ss. 351-353 w: Bednorz, J., Kupczyk, M., Kuźniak, S. & Winiecki, A. (red.), Ptaki Wielkopolski. Monografia faunistyczna. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.
 • Chylarecki, P. 2000. Plectrophenax nivalis (L., 1758) – śnieguła. ss. 559-561 w: Bednorz, J., Kupczyk, M., Kuźniak, S. & Winiecki, A. (red.), Ptaki Wielkopolski. Monografia faunistyczna. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.
 • Chylarecki, P. & Kuczyński, L. 1999. Zależność liczebności populacji ptaków wodnych i błotnych w rezerwacie Słońsk od warunków wodnych. ss. 105-108 w: Ehrnsberger, R., Dabert, J. & Błaszak, C. (red.), Przyroda rezerwatu Słońsk. Wydawnictwo Acarus, Poznań.
 • Chylarecki, P. & Ojanen, M. 1997. Ringed Plover Charadrius hiaticula. s. 259 w: Hagemeijer, W.J.M. & Blair, M.J. (eds.), The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance. T.& A.D. Poyser, London.
 • Chylarecki, P. & Priednieks, J. 1997. Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides viridanus. s. 603 w: Hagemeijer, W.J.M. & Blair, M.J. (eds.), The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance. T.& A.D. Poyser, London.
 • Gromadzki, M. & Chylarecki, P. 1995. Waloryzacja ornitologiczna obszaru Polski na podstawie awifauny lęgowej i pozalęgowej wykonana na potrzeby programu ECONET-PL. s. 118-135 w: Liro, A. (red.), Koncepcja krajowej sieci ECONET-Poland. IUCN-Poland, Warszawa.
 • Chylarecki, P., Bukaciński, D., Dombrowski, A. & Nowicki, W. 1995. Awifauna. ss. 77-124 w: Gacka-Grzesikiewicz, E. (red.), Korytarz ekologiczny doliny Wisły: stan, funkcjonowanie, zagrożenia. IUCN-Poland, Warszawa.
 • Chylarecki, P. & Nowicki, W. 1993. Przewidywany wpływ planowanej Drogi Wodnej Wschód-Zachód na awifaunę. s. 121-134 w: Tomiałojć, L. (red.), Ochrona przyrody i środowiska w dolinach nizinnych rzek Polski. Wydawnictwo Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Kraków.  

Raporty i opracowania eksperckie

 • Chylarecki, P. & Jawińska, D.  2007. Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych – raport  z lat 2005-2006. OTOP, Warszawa.
 • Chylarecki, P., Jawińska, D. & Kuczyński, L. 2006. Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych – raport z lat 2003-2004. OTOP, Warszawa.
 • Chylarecki, P. 2006. Koreferat do raportów oddziaływania na środowisko planowanych farm wiatrowych Kobylany, Grzywacka oraz Pielgrzymka w województwie podkarpackim. Ministerstwo Środowiska, Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko, Warszawa.
 • Chylarecki, P. & Kucharczyk, M. 2004. Przyrodnicze uwarunkowania wdrażania sieci Natura 2000 na obszarach dolin rzecznych. WWF Polska, Warszawa.
 • Kassenberg, A., Kędra, A., Wójcik, B., Chylarecki, P., Figiel, S., Kamieniecka, J., Kozłowska, A., Kwiecień, R., Pilichowski, A., Rowiński, J., Sikorska, M.A., Stodulski, W. & Tomkiewicz, E. 2003. Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006. Instytut na Rzecz Ekorozwoju.
 • Chylarecki, P., Zieliński, P., Rohde, Z. & Gromadzki, M. 2003. Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych – raport z lat 2001-2002. OTOP/Zakład Ornitologii PAN.
 • Chylarecki, P., Rohde, Z., Zieliński, P. & Gromadzki, M. 2001. Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych – raport roczny 2000. Gdańsk: OTOP/Stacja Ornitologiczna IE PAN.
 • Chylarecki, P., Gromadzka, J., Gromadzki, M. & Zieliński, P. 1999. Corncrake survey in Poland. Part 1. Final report of the survey in 1998. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków i Stacja Ornitologiczna IE PAN; dla The Royal Society for the Protection of Birds.