foto Piotr Ślipiński

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                         6 wrzesień 2012

acrobat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wrd                                                6 wrzesień 2012

acrobat Rozstrzygnięcie - Pakiet I                                                                                         20 wrzesień 2012

acrobat Unieważnienie - Pakiet II                                                                                         20 wrzesień 2012

acrobat Rozstrzygnięcie - Pakiet III                                                                                       20 wrzesień 2012

acrobat Rozstrzygnięcie - Pakiet IV                                                                                       20 wrzesień 2012