Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Pracownia Technik Molekularnych i Biometrycznych

Pokój 314

Tel. 22 629 32 21, wewn. 156

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Zainteresowania:

Kopalny DNA, genetyka populacyjna człowieka, archeogenetyka, antropologia

 

Wykształcenie:

2011-2014 studia doktoranckie i stopień naukowy doktora – School of Biological Sciences, University of Sydney

2007-2009 studia magisterskie i dyplom magistra – Instytut Genetyki i Biotechnologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

2004-2007 studia licencjackie i dyplom licencjata – Instytut Genetyki i Biotechnologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

 

Strona www  / Homepage 

Lista publikacji naukowych / Publications