Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                        27 lipiec 2012

acrobat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wrd                                              27 lipiec 2012

acrobat Odpowiedź                                                                                                                  02 sierpień 2012

acrobat Rozstrzygnięcie - Pakiet I                                                                                         08 sierpień 2012

acrobat Rozstrzygnięcie - Pakiet II                                                                                        08 sierpień 2012

acrobat Unieważnienie                                                                                                           20 sierpień 2012