Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                         14 wrzesień 2012

acrobat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wrd                                               14 wrzesień 2012

acrobat Rozstrzygnięcie - Pakiet I                                                                                          14 wrzesień 2012

acrobat Rozstrzygnięcie - Pakiet II                                                                                         14 wrzesień 2012

acrobat Rozstrzygnięcie - Pakiet III                                                                              14 wrzesień 2012