foto Piotr Ślipiński

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                           6 listopad 2012

acrobat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wrd                                                 6 listopad 2012

acrobat Rozstrzygnięcie                                                                                                            19 listopad 2012