Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

ImageThe origin of the Museum and Institute dates back to the 19th century. After purchasing the zoological collection of Baron Sylwiusz Minckwitz from Gronowice in Silesia in 1818 , the Commission of Religion and Public Education of the Polish Kingdom created the Zoological Cabinet at the Chair of Zoology of the Royal University of Warsaw in 1819.

 Its first curator being Doctor of Liberal Arts and Philosophy, Feliks Pawel Jarocki, soon nominated an "adopted professor" and the head of the Chair of Zoology. Minckwitz's collection included about 20,000 specimens, among which the bird collection was especially valuable. A part of the collection has been preserved till now in the Museum's collection.

History of the Museum and Institute of Zoology - full text

Wszystkie seminaria odbywają się w siedzibie Instytutu (ul. Wilcza 64, Warszawa) w sali konferencyjnej (IV piętro, sala 409)

KONTAKT:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Seminaria MiIZ 2021-2022

 

29.04.2022

Dr Lech Karpiński (MiIZ): „Exploring Central Asian biodiversity — systematics and evolutionary history of beetles and overgrazing issues". Spotkanie online, 29.04.2022, godz. 12sta.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przełanie maila na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do dnia 28.04.2022 do godziny 12stej. Link do spotkania zostanie przesłany na podany adres.

 

18.03.2022

Dr hab. Marcin Kamiński (MiIZ): „Ancient Insect DNA: Jurassic Park Status or Peppa Pig Syndrome?". Spotkanie online, 18.03.2022, godz. 12sta.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przełanie maila na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do dnia 17.03.2022 do godziny 12stej. Link do spotkania zostanie przesłany na podany adres.

22.10.2021

dr Dominik Marchowski (MIIZ, Pracownia Badań Ornitologicznych): „Waterbirds during non-breeding season. Study and conservation in the age of climate change”. Spotkanie online, 22.10.2021, godz. 12sta.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przełanie maila na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do dnia 21.10.2021 do godziny 12stej. Link do spotkania zostanie przesłany na podany adres.

19.11.2021

prof. Jurgen Heinze ( University of Regensburg). "The queen, the workers, and the grim reaper: aging and reproduction in social insects”. Spotkanie online, 19.11.2021, godz. 12sta.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przełanie maila na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do dnia 18.11.2021 do godziny 12stej. Link do spotkania zostanie przesłany na podany adres.

 

21.01.2022

Dr. hab. Roman Gula (MiIZ): „Five reasons why wolves are easy to protect". Spotkanie online, 21.01.2022, godz. 12 sta.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przełanie maila na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do dnia 20.01.2022 do godziny 12 stej. Link do spotkania zostanie przesłany na podany adres.

 

 

 

 

 

fundacja na rzecz nauki polskiej

Muzeum i Instytut Zoologii PAN został laureatem pierwszej edycji programu BIOS finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej i uzyskał finansowe wsparcie na wybudowanie hali magazynowej do przechowywania naukowych zbiorów zoologicznych w Łomnej.

Muzeum i Instytut Zoologii PAN został laureatem drugiej edycji programu BIOS finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej i uzyskał finansowe wsparcie na wybudowanie antresoli oraz ścian działowych w hali magazynowej naukowych zbiorów zoologicznych w Łomnej. Prace zostały zakończone w grudniu 2005 r. zgodnie z zawartymi umowami.

 

Muzeum i Instytut Zoologii PAN został laureatem trzeciej edycji programu BIOS finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej i uzyskał finansowe wsparcie na wykonanie instalacji klimatyzacji magazynu zbiorów zoologicznych w Stacji Badawczej Łomna-Las oraz klimatyzacji w pomieszczeniu laboratoryjnym Pracowni Technik Molekularnych w budynku przy ul. Wilczej 64. Prace zostały zakończone w maju 2007 r. zgodnie z zawartymi umowami.

 

Jednocześnie informujemy, że MIZ jest gotowe do współpracy przy realizowaniu inicjowanych przez Fundację form popularyzowania jej działalności.

Our main research interests are: diversity, geography and history of animals as well as their ecology, biology and conservation.

The Institute has a modern molecular and biometric lab and the progress of hitherto existing research is marked by intensive international cooperation. Our Museum owns one of the biggest and most valuable zoological collections in Europe.

Apart from the headquarters of the Institute, which are situated in Warsaw, MIZ PAS constitutes of two field stations: in Łomna near Warsaw and in Ustrzyki Dolne (the Bieszczady Mountains).

The MIZ PAS Director post is held by dr hab. Tomasz Mazgajski and research activities are supervised by the Scientific Council.

Among a number of our publications there are three journals indexed/abstracted by Thompson Scientific (Philadelphia Journal List).

 

 

fauna europaea

Fauna Europaea to powszechnie dostępny, bezpłatny serwis internetowy zawierający rejestr nazw wszystkich wielokomórkowych, lądowych zwierząt Europy.

Serwis powstał w ramach 5 Programu Ramowego Unii Europejskiej, przy współpracy wiodących ekspertów w taksonomii zwierząt z ponad 30 europejskich ośrodków naukowych. Serwis zawiera m.in. następujące dane:

- Indeks obowiązujących nazw naukowych i synonimów ok. 130 000 gatunków wielokomórkowych, lądowych zwierząt Europy (w sumie ok. 230 000 nazw taksonów);Pozycję systematyczną każdego gatunku w ramach uzgodnionego, autorytatywnego porządku taksonomicznego

- Informację o występowaniu każdego gatunku we wszystkich krajach Europy;

- Spis wiodących ekspertów od systematyki danego taksonu;

- Najważniejszą literaturę dotyczącą systematyki gatunku i jego występowania w krajach Europy.

 

Projekt Fauna Europaea był koordynowany przez:

- Zoological Museum, University of Amsterdam

- Zoological Museum, University of Copenhagen

- Museum National d'Histoire Naturelle, Paris

- Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa

 

MIZ PAN pełnił w projekcie rolę koordynatora zbierania danych w krajach akcesyjnych. We współpracy z wiodącymi krajowymi ekspertami zweryfikowane zostały dane o występowaniu w granicach kraju wszystkich objętych rejestrem zwierząt. Kompletny rejestr gatunków fauny krajowej ukaże się w postaci książkowej – obecnie ukazał się tom pierwszy , obejmujący nazwy taksonów.