foto Piotr Ślipiński

Principal research interests:

Ecology of large mammals, with particular emphasis to inter-species relationships, and assessments of habitat capacity.

Current research projects:

Restitution of the Carpathian population of the European bison

Program includes: population studies (numbers, dynamics, and population structure), genetic monitoring, and assessments of spatial distribution and habitat preferences. The goal of the program is the establishment of a stable meta-population and the network of bison refuges in the Carpathians, through the extension of the home range of present free-ranging population of the species and introductions. The program is conducted in co-operation with Slovak, Romanian, Hungarian, and Ukrainian partners. In Polish part of the range, the focus of the program is the establishment and verification of bison refuges under the framework of Natura 2000 network.

Member of the team preparing the „Strategy for European bison conservation In Poland”

Selected publications:

1.Perzanowski K., Kozak I. 2000. The Carpathian bison: its past and future perspectives. Biosphere Conservation 2,2:75-81.

2. Perzanowski K., Paszkiewicz R. 2000. Restytucja i współczesny stan populacji żubrów w Bieszczadach. W: Monografie bieszczadzkie: Kręgowce Bieszczadów Zachodnich (Z. Głowaciński ed.) Vol. 7: 219-229.

3. Akimov I., Kozak I., Kryzanovskij V., Perzanowski K. 2001. Long-term population records - a crucial factor for the success of the re-establishment of European bison (Bison bonasus) population in Ukraine. Ekologia – Bratislava, 20, Suppl. 2/2001: 57-62

4. Perzanowski K. 2001. The restitution of the European bison in Bieszczady as a component of re-naturalisation of mountain ecosystems. Roczniki Bieszczadzkie 9: 151-156.

5. Perzanowski K. 2001. Report on mammals. In: R.Webster, S. Holt, C. Avis (eds) The status of the Carpathians. WWF-The Carpathian Ecoregion Initiative Report, November 2001, 67pp+CD.

6. Olech W., Perzanowski K. 2002. A genetic background for reintroduction program of the European bison Bison bonasus in the Carpathians. Biological Conservation. 108, 2:221-228.

7. Gula R., Perzanowski K. 2003. Improvement of a protection system for large carnivores. Biosphere Conservation 5, 1: 1-10.

8. Okarma H., Perzanowski K. 2003. Mammals. In: Carpathian List of Endangered Species. Z. J. Witkowski, W. Król, W. Solarz (Eds), WWF & Inst. for Nature Conservation PAS, Vienna-Kraków: 20-26.

9. Perzanowski K., Olech W., Kozak I. 2004. Constraints for establishing a meta-population of the European bison in Ukraine. Biological Conservation.120/3:345-353

10. Perzanowski K., Olech W. 2004. Recommendations for the reintroduction program of the European bison population in Bieszczady Mountains, Poland. Biosphere Conservation 6,1: 19-23.

11. Wierzchowski J., Perzanowski K. 2004. Computer simulations as a management tool in maintaining connectivity between wildlife populations. W: Problemy organizacji i funkcjonowania systemu ostoi siedliskowych Natura 2000 w Polsce (ed. T. Chmielewski). Zeszyty Naukowe Komitetu "Człowiek i Środowisko"PAN 38: 185-192.

12. Perzanowski K. European bison at Bieszczady mountains as a part of the Carpathian population of the species. 2004. In: "European bison conservation" M. Krasińska and K. Daleszczyk (eds). Białowieża 2004: 108-111.

13. Cătănoiu S., Deju R., Olech W., Perzanowski K.2004. Situation of breeding the European bison in Romania and program of bison reintroduction at Vanatori-Neamt. In: "European bison conservation" M. Krasińska and K. Daleszczyk (eds). Białowieża 2004: 31-36.

14. Olech W., Perzanowski K. 2004. Strategy for conservation of the European bison (Bison bonasus) in Poland. In: "European bison conservation" M. Krasińska and K. Daleszczyk (eds). Białowieża 2004: 101-103.

15. Perzanowski K., Deju R. 2005. Romanian free ranging bison as a part of the Carpathian population of the species. In: Studies and research in Vanatori Neamt Natural Park (ed. R.Deju, S. Catanoju). Vol.1: 104-110.

16. Kuemmerle T, Radeloff V.C., Perzanowski K. and P. Hostert.. 2006. Cross border comparison of land cover and landscape pattern in Eastern Europe using a hybrid classification technique. Remote Sensing of Environment, 103: 449-464.

17. Kanzaki N., Perzanowski K. 2006. How does admission to the EU effects game management in Poland. Annual meeting of Wildlife Conservation Society, Okinawa, Japan 26 November 2006.

18. Perzanowski K. 2007. Status of wolves in Poland. In: Release wolves! For good relations among forest, wildlife and humans. N. Maruyama, K. Suda, M. Koganezawa (eds). Hakusuisha Co. Ltd. Tokyo: 126 – 133.

19.. Perzanowski K., Olech W. 2007. Carpathian ecoregion – a future for the European bison. Wildlife Biology 13,1: 108-112.

20. Kuemmerle T., Hostert P., Radeloff V.C., Perzanowski K. 2007. Effectiveness of protected areas in the Carpathians differs among countries in post-socialist times. World Congress of International Association for Landscape Ecology, Wageningen 8-12.07.2007.

21. Perzanowski K., Wołoszyn-Gałęza A., Januszczak M. 2008. Indicative factors for European bison refuges at Bieszczady Mountains. Annales Zoologici Fennici 45: 347 - 352.

22. Olech W. (ed.), Bielecki W., Bołbot A., Bukowczyk I., Dackiewicz J., Dymnicka M., Hławiczka M., Krasiński Z., Nowak Z., Perzanowski K., Raczyński J., Tęsiorowski W., Wyrobek K. 2008. Hodowla żubrów, poradnik utrzymania w niewoli. Stowarzyszenie Miłośników Żubrów, Warszawa, 100 pp.

Total publication number: 167