Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Blue Pippin

Aparat z grupy Pippin DNA system (Sage Science), służący do elektroforetycznego rozdziału i elucji określonego zakresu długości fragmentów DNA lub cDNA. Usprawnia i optymalizuje procedurę przygotowania bibliotek do sekwencjonowania nowej generacji (NGS), umożliwiając ograniczenie insertów DNA do określonego zakresu długości.

Dostępne są kasety o różnej procentowości żelu agarozowego, co daje dużą elastyczność wyboru zakresów wielkości przygotowywanych bibliotek.

Prosty sposób przygotowywania prób do frakcjonowania i ich odzyskania po elucji, pozwala
na zmniejszenie nakładu pracy związanego z selekcją fragmentów DNA lub cDNA żądanej długości.

 

 

 

precyzyjnaelektroforeza

Osoba do kontaktu:

dr Hanna Panagiotopoulou-Stawnicka

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

22 629 32 21 wew. 156

 

Bioanalyzer (Agilent Technologies)

Urządzenie bazujące na technologii Microfluidics (łączącej elektroforezę mikrokapilarną, mikropłynów, mikroczipów i detekcji fluorescencyjnej), służące do automatycznej elektroforezy kapilarnej DNA lub RNA. Pomiar urządzenia cechuje wysoka powtarzalność.
Do jego wykonania wystarczą niewielkie ilości materiału.

Urządzenie służy do jakościowych i ilościowych analiz DNA lub RNA (w tym określania integralności RNA) jak również do określenia długości poszczególnych frakcji kwasów nukleinowych na podstawie elektroforetogramu.

Bionalyzer polecany jest przez firmę illumina oraz PacBio® do oceny bibliotek przygotowywanych
do sekwencjonowania.

MiIZ PAN poza urządzeniem Bioanalyzer posiada również urządzenia do precyzyjnego pomiaru ilości DNA lub RNA – Quantus™ Fluorometer (Promega) oraz Qubit Fluorometer Quantification (ThermoFisher).

Osoba do kontaktu:

dr Hanna Panagiotopoulou-Stawnicka

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

22 629 32 21 wew. 156